Projekt Hydronaut DeepLab příkladem populární vědy

3. říjen 2013

Není věda jako věda, projekt Hydronaut DeepLab je příkladem vědy populární. Konstrukce ponorného zvonu jako podvodní výzkumné stanice se opírá o vědecké znalosti, využívá moderní technologie a bude sloužit získávání nových poznatků v mnoha oborech.

Jejím iniciátorem však není vědec, ale nadšenec pro potápění Matyáš Šanda. Ani jeho nejbližší kolegové Pavel Boháček a Aleš Fiala nejsou profesí vědci. Budují prostor pro budoucí vědecké projekty, kterým poskytnou zázemí a servis. Už dnes je o jejich stanici zájem v odborných zahraničních kruzích. Zatím ale čeká v radotínské dílně na dokončení. Tvůrci se proto rozhodli požádat o podporu veřejnost, aby dílo mohlo být v rozumné době dokončeno.

Za projektem stojí profesionální potápěči, specialisté na marketing, komunikaci a medicínu a také odborníci z univerzit, kteří pomáhají hlavnímu týmu řešit dílčí úkoly. Zastřešuje je občanské sdružení Hydronaut – Centrum kosmického výzkumu.

Autorem projektu a konstruktérem zařízení Hydronaut je Matyáš Šanda. Před lety absolvoval architekturu a design na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, ale pak ho postupně přitáhla vášeň pro potápění. Dnes se živí stavebními a konstrukčními pracemi pod vodní hladinou a říká o sobě, že je „podvodní zedník“. Z této zkušenosti vznikla i myšlenka na ponorné vědecké pracoviště Hydronaut, které bude sloužit k výzkumu a simulaci. Kupodivu od prvních okamžiků měl projekt dnešní komplexní podobu. Šanda usiluje o to, aby Hydronaut poskytl prostor pro výcvik kosmonautů, potápěčů a báňských záchranářů, aby se stal místem studia lidských možností v extrémních podmínkách izolace až ve třistametrové hloubce a taky se tu bude zkoumat vliv extrémních podmínek na rostliny a další živé organismy. Veřejnosti projekt představil v rámci 61. astronautického kongresu v Praze v roce 2010. Matyáš Šanda je člověk, který raději pracuje, než mluví. Koupil starou třicetitunovou cisternu a začal ji upravovat. Řídí se heslem: „Když nic neuděláte, nic se nestane!“ Přes obrovskou časovou, pracovní i finanční investici ale bylo zřejmé, že sám svůj sen realizovat nedokáže. Přizval proto kolegy z jiných oborů.

Budování ponorné laboratoře Hydronaut DeepLab

Jedním z nich je Pavel Boháček z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zabývá se popularizací kosmonautiky a extrémní medicínou. „Fascinuje mě fyziologická schopnost člověka adaptovat se na různé podmínky. A také schopnost poradit si v krajních situacích. Tento projekt testuje i nás, zda jsme schopní vyrovnat se s náročnými úkoly. Třeba proto, že vzniká bez finanční podpory z vnějšku,“ říká Pavel Boháček. V projektu Hydronaut má za úkol připravit posádku pro první experiment, který se v ponorném zařízení uskuteční. Autoři s pomocí tohoto experimentu ověří, že vše funguje, jak má, aby mohli stanici nabízet k dalšímu využití. V rámci simulovaného letu na asteroid ohrožující Zemi stráví v ponorném zvonu 3 muži pod hladinou Slapské přehrady více než týden a budou plnit specializované úkoly. V polovině října začne jejich příprava.

Třetím členem týmu je Aleš Fiala, specialista na reklamu, marketing a psychologii komunikace. Pomáhá třídit myšlenky a nápady a plánovat jejich realizaci, aby projekt spěl rychleji ke svému završení. „Je to běh na dlouhou trať,“ říká Fiala a připomíná, že od Matyáše Šandy slyšel o nápadu koupit cisternu už v roce 2006. „Hodně času stojí vybavení stanice technikou, která poskytne jejím obyvatelům určitý stupeň bezpečí. Hluboko pod hladinou ale vždy zůstane jisté riziko, to k výcviku pro extrémní situace patří,“ upozorňuje Fiala. „Ale my už musíme pokročit dál, protože teprve dokončený Hydronaut bude moci využít zahraniční nabídky,“ vysvětluje Fiala, proč se rozhodli zúčastnit se Meteoritu Meteoru. Multidisciplinární vědecká a výcviková stanice by podle něj měla být vizitkou České republiky, založená na českých výrobcích a dodavatelích. A také příkladem toho, co dokáže lidské nadšení.

Budování ponorné laboratoře Hydronaut DeepLab

Občanské sdružení Hydronaut - Centrum kosmického výzkumu tvoří ještě dva profesionální potápěči František Harant a David Vondrášek. Ti se společně s autorem projektu Matyášem Šandou stanou součástí první testovací posádky. Čestným předsedou sdružení je psycholog a sociolog Jaroslav Sýkora. Ten se studiem vlivu zátěže na lidský organismus zabývá už od 80. let minulého století, kdy řídil projekt Štola ´88, na nějž navazuje dnes projektem Mars 500. Jako zkušený mentor svých mladších kolegů plní významnou roli i v řízení projektu Hydronaut.

Hydronaut je příkladem populární vědy. Pracují na něm nadšenci, kteří mají zájem posunout hranice lidského poznání. Oni sami vědci nejsou, ale můžou skutečné vědě připravit prostředky. „Člověk bude jednou muset expandovat do vesmíru,“ je přesvědčen autor projektu Matyáš Šanda. Svými silami k tomu chtějí on a jeho kolegové přispět.

Startovac.cz je český crowdfundingový portál, který byl spuštěn v dubnu 2013. Do této chvíle bylo pomocí portálu realizováno téměř 20 úspěšných projektů, převážně debutujících autorů. Nejúspěšnější dosavadní kampaní je projekt mladého týmu Indian TV, kteří vybrali více než pětinásobek požadované částky a splnili svůj cíl na 552%. Startovac.cz jako jediná platforma v Česku vrací podporovatelům 100% částky v případě, že je projekt neúspěšný.

autor: Vilém Faltýnek
Spustit audio