Program Nová zelená úsporám light. Kdo a na co všechno může žádat? Jak žádost podat? Odpovědi na všechny otázky

4. leden 2023

Projekt je zaměřený na majitele rodinných domů, kteří jsou starobní nebo invalidní důchodci, anebo pobírají příspěvek na bydlení. Jaké podmínky platí pro rekreační nemovitosti? Co když máte nárok na příspěvek na bydlení, ale nežádali jste o něj? Co když část domu pronajímáte? A co spolumajitelé, kde jen jeden splňuje podmínky? Kdy se dozvíte, že jste s žádostí uspěli? Jaký je časový limit na provedení dotovaných úprav? Lze program kombinovat s programem Nová zelená úsporám?

Program Nová zelená úsporám light nepodporuje výměny plynových kotlů. Může ale pomoci nízkopříjmovým domácnostem, zároveň ale ne domácnostem nemajetným. Žadatel musí být majitelem nebo spolumajitelem domu, na kterém se budou úpravy provádět. A může jít i o trvale obydlenou rekreační nemovitost.

Specifika a podmínky programu vysvětluje v Kávě o čtvrté ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

V čem se program liší od klasického Nová zelená úsporám?

První zásadní změna je, že nevyžaduje složité papírování. Není potřeba žádné složité energetické posouzení. Druhá zásadní změna je, že dokážeme vyplatit finanční prostředky dopředu. Chceme pomoci lidem, kteří nemají naspořeno.

Program jsme cílili na ty nejohroženější domácnosti: domácnosti obývané starobními důchodci, obývané člověkem s invaliditou třetího stupně nebo domácnosti, které pobírají nebo teď budou pobírat příspěvek na bydlení.

Kolik peněz se dá čerpat?

Máme k dispozici 1,5 miliardy korun. Maximální strop dotace na jeden objekt je 150 000 korun. Takže minimálně 10 000 domácností bez problémů uspokojíme. Ale pokud by byl zájem větší, jsme připraveni balík peněz navýšit.

Jaké podmínky žadatel musí splňovat?

  • prokázání nároku na příspěvek (u starobního důchodce je to jakékoliv přiznání důchodu, u domáctnosti čerpající příspěvek na bydlení je to rozhodnutí o přiznání příspěvku)
  • fotodokumentace stávajícího stavu
  • tzv. odborný posudek, který zdarma vypracuje člen místní akční skupiny nebo energetický specialista sdružený v Ekis (kontakty najdete na webu)

Klíčové pro vyhodnocení je datum 12. září 2022, kdy jsme zveřejnili pravidla a podmínky. Cokoliv platilo až do tohoto data, tak bereme, že je splněna podmínka. A pokud jste prováděli úpravy v domě po 12. září, například měnili okna a dveře, můžete na to žádat dotace.

Přiznání dotace je závislé na tom, jaká se budou realizovat opatření. Například u zateplení fasády přiznáme až 6000 korun na běžný metr. Volba zateplovacího materiálu je na domácnosti. Nemusí se zateplovat všechny strany domu.

Ani u výměny oken nemusíte vyměnit všechna. Dvojskla můžete měnit za trojskla. Můžete také vyměnit okna na schodišti. Nemusí to být jen ve vytápěných místnostech.

Jaké speciální podmínky platí pro rekreační nemovitosti?

Musí to být trvale obývaná rekreační nemovitost. Člověk tam musí mít trvalý pobyt.

Jak žádost podat?

Žádost člověk podá pouze elektronicky. Žádat je možné od 9. ledna 2023 od 10:00. Žádá se přes tzv. agendový informační systém státního fondu, na který se dostanete přes web NovaZelenaUsporam.cz.

Pokud někdo nemá možnost podat žádost sám přes internet, vybudovali jsme poradenskou síť z místních akčních skupin. Máme přes 350 kontaktů po celé ČR. To jsou lidé, kteří zdarma pomohou jak s internetem, tak s podáním žádostí, ale hlavně i s identifikací těch nejvhodnějších opatření. Aby se za těch 150 000 korun udělala opatření, která přinesou ten největší efekt, co se týká úspory energie. Kontakty najdete zde.

Co když máte nárok na příspěvek na bydlení, ale nežádali jste o něj? Co když část domu pronajímáte? A co spolumajitelé, kde pouze jeden splňuje podmínky? Co společenství vlastníků bytových jednotek? Za jak dlouho se člověk dozví, že s žádostí uspěl? Kdo bude kontrolovat, jak byla peněžní podpora využita? Jaký je časový limit na provedení dotovaných úpravy? Může se kombinovat program Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám light? Poslechněte si celý rozhovor.

Spustit audio

Související