Kotlíková dotace. Proč ne kotlová?

1. únor 2016

Také se vám zdá překvapivé užití zdrobněliny v souvislosti s kotly na pevná paliva a v oficiální veřejné komunikaci?

Otázka:

Proč Český rozhlas papouškuje nesmyslný výraz „kotlíkové dotace“? Nedotují se kotlíky, ale domovní kotly na pevná paliva. V kotlících se vaří buřtguláš či čaj v kempech a na táborech. Dotovat je netřeba.
Děkuji, Milan


Odpověď:

K „nesmyslnosti“ spojení: v souvislosti s kotly na pevná paliva a v oficiální veřejné komunikaci je užití zdrobněliny skutečně poněkud překvapivé. Kotle určené k vytápění se v běžné formální komunikaci neoznačují zdrobnělinou, v komunikaci soukromé se s ní však setkat lze a plní zde individualizační funkci.

Z praxe je nám užití zdrobněliny pro domovní kotel známo např. z komunikace (pra)rodičů s dětmi: dítě a (pra)rodič společně zatápějí a dítě se hučícího kotle bojí; (pra)rodič mírní jeho strach slovy neboj se, náš kotlík je hodnej, udělá nám teplo. Užití zdrobněliny je samozřejmě nadto podpořeno i přítomností dítěte, protože v komunikaci s dětmi často hovoříme zdrobněle o věcech, které v komunikaci dospělých zdrobňujeme jen výjimečně.

Stejnou individualizační funkci lze myslím spatřovat i v kotlíkové dotaci – jde přece o kotle v individuálních stavbách jednotlivců či jednotlivých rodin. Užití zdrobněliny pro označení domovního kotle je dále podpořeno tím, že daná dotace v oficiálních materiálech není označena žádným úsporným a snadno použitelným názvem: snížení emisí z lokálního vytápění domácností ke zlidovění věru nevybízí, a tak se v úzu vžilo označení lidovějšího rázu.

autor: Martin Prošek
Spustit audio