Proč je slon slon?

29. květen 2010

Staročesky se tomuto zvířeti říkalo také velblúd. Protože se zřejmě pojmenování pletlo s označením velbloud, bylo časem nutno zvolit pro každé ze zvířat jednoznačné jméno. Jazykovědci původně pojmenování slona odvozovali od slovesa sloniti, tj. ‚opírat se‘, protože podle dřívějších představ slon nemůže ohnout kolena a položit se na zem, takže spí jen vestoje, opřený o strom. Pozdější badatelé předpokládali, že jde nejspíše o pojmenování ze slop-n, což je slovo příbuzné s řeckým výrazem ελέφας [čti: eléfas], 2. pád ελέφαντος [čti: eléfantos] znamenající ‚slon‘. Nejnovější výklad spojuje slovo slon s osmanským a(r)slan ‚lev‘. Přijetí této teorie je ale nejednoznačné. Proto lze říci jen tolik, že původ českého pojmenování pro slona je dnes nejasný.

S využitím:
Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, Academia, Praha 1968

Obrázky pocházejí z učebnice Živočichopis pro nižší třídy škol středních, která vyšla v roce 1910 - ukazují tedy představu o zvířatech před 100 lety.

autoři: Milan Harvalík , Ústav pro jazyk český AV ČR
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.