Proč je lev lev?

14. červen 2010

Název této kočkovité šelmy, která bývá také označována za krále zvířat, se do slovanských jazyků (v praslovanštině to bylo lьvъ) dostal asi ze starohornoněmeckého lewo, které má původ v latinském leō. Latina označení přejala z řečtiny, kde se lev nazývá λέων (léōn). Podle jedněch výkladů jde o slovo asi indoevropského původu s významem ‚řvoucí‘, jiní badatelé se však domnívají, že do řečtiny byl výraz přejat z nějakého semitského jazyka, a mj. upozorňují na egyptské označení lva labu.

S využitím:
Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, Academia, Praha 1968
Josef Holub – Stanislav Lyer, Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím, 2. rozšířené vydání, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
Jiří Rejzek, Český etymologický slovník, 1. vydání, Leda, Voznice 2001

Obrázky pocházejí z učebnice Živočichopis pro nižší třídy škol středních, která vyšla v roce 1910 - ukazují tedy představu o zvířatech před 100 lety.

autoři: Milan Harvalík , Ústav pro jazyk český AV ČR
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, ředitelka Vývoje a výroby

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.