Proč je krtonožka krtonožka?

15. červen 2010

Proč se krtonožce říká krtonožka, je jasné asi každému člověku, který zná slova krtek (či přesněji krt) a nožka. Ano, složenina krtonožka vznikla podle podobnosti předních končetin tohoto druhu hmyzu s předními končetinami krtka. Český název krtek, staročesky krt, má – stejně jako pojmenování tohoto savce v ostatních slovanských jazycích – původ v praslovanštině (krъtъ). Tento praslovanský výraz zřejmě souvisí s litevským kertùs, kertùkas, kirstùkas ‚rejsek‘ a vychází z předpokládaného indoevropského základu (s)ker-t- ‚řezat, dlabat‘. Název pak znamená zvíře, které ryje v zemi. Uvádí se i příbuznost s litevským slovesem turkù turkti ‚hrabat (v zemi)‘.

S využitím:
Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, Academia, Praha 1968
Josef Holub – Stanislav Lyer, Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím, 2. rozšířené vydání, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978
Jiří Rejzek, Český etymologický slovník, 1. vydání, Leda, Voznice 2001

Obrázky pocházejí z učebnice Živočichopis pro nižší třídy škol středních, která vyšla v roce 1910 - ukazují tedy představu o zvířatech před 100 lety.

autoři: Milan Harvalík , Ústav pro jazyk český AV ČR
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, projektový manažer ČRo

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.