Přepis pořadu Jak to vidí - 2.10. (Nadace Policistů a Hasičů)

2. říjen 2009

Český rozhlas 2 - Praha celé září (a začátek října) představoval práci charitativních organizací a sdružení. Od pondělí 5. října se vracíme k pravidelným hostům pořadu Jak to vidí, kteří nám nabízejí svůj nevšední pohled na okolní svět. Posledním hostem pořadu "Jak to vidí lidé dobré vůle" byl ředitel Nadace Policistů a Hasičů Vladimír ŠUTERA. Nadace se snaží zabezpečit důstojné životní podmínky lidem jejichž blízcí, z řad policejního či hasičského sboru, utrpěli díky svému nasazení v povolání, zdravotní újmu, která znemožňuje jejich další "normální" život. (Od 1. září 2008 zveřejňujeme /až po 24 hodinách, u pátečního pořadu až v pondělí/ needitované přepisy půlhodinových talkshow našich hostů. Tento pořad zde také najdete ve zvukové podobě.)

Přepis pořadu Jak to vidí lidé dobré vůle a Nadace Policistů a Hasičů ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Krásné páteční ráno přeje Zita Senková. Je s vámi Český rozhlas 2 Praha Host do domu, který tradiční začíná první půlhodinkou, a tou je pořad Jak to vidí. No, a dnes vlastně poslední díl našeho mimořádného projektu, který jsme vám přinášeli celé září v rámci měsíce dobré vůle. Samozřejmě dobrá vůle nekončí, té není nikdy dost, ani těch dobrých skutků. My uvedeme dnes další příklad lidské pomoci, lidské solidarity, představíme vám Nadaci policistů a hasičů. Povídat o ní přišel ředitel nadace, pan doktor Vladimír Šutera. Dobrý den.

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vítám vás. Já bych mohla to naše povídání uvést citátem, respektive heslem, mottem vaší Nadace policistů a hasičů a to je takové krásné motto jednoho francouzského spisovatele, všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých. To je motto, ze kterého vychází i cíle a poslání vaší nadace. Jaká teda jsou?

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Já děkuji za uvedení, opravdu jsou to velice moudrá a chytrá slova, která provázejí od samého počátku naši nadaci, kterou jsme založili již před 7 lety a řekl bych, že velice úspěšně pracuje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak a teď by bylo určitě zajímavé vysvětlit našim posluchačům, už teda z toho názvu samozřejmě vyplývá hodně, vy chcete zejména zlepšit životní podmínky pro rodiny a děti policistů a hasičů, kteří zahynuli nebo byli velmi vážně zraněni při výkonu povolání a nemohou už dále vlastně pracovat.

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Jistě posluchače bude zajímat to, proč jsme takovouto nadaci zakládali. Máme bohužel ve své historii velké množství případů, kdy nám policisté či hasiči při službě zahynou. To povolání je vysoce náročné, nejen na psychiku, ale i na fyzickou oblast přípravy a bohužel se nám stává, že velké množství lidí dokáže i v té službě zahynout. Bohužel přicházejí většinou tam, odkud ti ostatní lidé utíkají, takže v podstatě takový názor na to založit nadaci vznikal prakticky již před nějakými 20 lety a byla to nechvalně známá, anebo neznámá nadace, které propůjčil tehdy jméno Karel Gott a která sem měla zabývat policisty a hasiči, ovšem hned v těch začátcích právě proto, že fungovala mimo ministerstvo, mimo policii, mimo hasiče, tak velice rychle, řekl bych, jak vznikla, tak tato nadace zanikla a ta potřeba, proč nadaci založit, byla vyvolána především tím, že jsme chtěli pomáhat maminkám a dětem po policistech a hasičích nad rámec těch jaksi možností, které poskytuje stát těmto lidem a myslím, že tyto možnosti státu jsou velice omezené. Z těchto důvodů právě vznikala nadace a takový největší podnět k založení nadace byl prakticky v roce 2002, kdy jsme měli velice rychle za sebou následující 2 případy, jeden případ tragické smrti 3 policistů, kteří byli zastřeleni v Protivíně, a následovali za 2 měsíce požár kasina v Brně na náměstí Svobody, kde vlastně zahynuli 2 policisté. V tomto smyslu se právě jak ministr vnitra, tak policejní prezident a i generál Štěpán, který řídí hasiče spolu s odboráři policejními, hasičskými dohodli, že vytvoří nadaci, kterou opravdu budou ve správní radě si hlídat a která by měla těm dětem a těm matkám, které zůstaly po policistech, kteří zahynuli, a to bych chtěl zdůraznit, kteří zahynuli při výkonu služby, která by jim měla pomáhat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to je to poslání, také vysvětlil jste nám okolnosti, situaci, za jaké tato Nadace policistů a hasičů vznikla, takže sedmým rokem takhle pomáháte pozůstalým, nebo i přímo ale také postiženým.

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Pomoc postiženým jsme prakticky rozšířili, protože v podstatě, když jsme začínali, tak především bych chtěl zvýraznit to, že ta nadace není dotovaná státem, není dotovaná policií, ministerstvem vnitra a veškeré prostředky, které si sháníme, si sháníme díky sponzorům a budu o tom jistě hovořit, pokud to posluchače bude zajímat i později, že k těm sponzorům nám v současné době především patří policisté a hasiči, kteří vlastně ze svých peněz dotují nebo dávají měsíčně na nadaci určité finanční částky. A tak my jsme v podstatě začínali tím, že jsme začali pečovat o 9 rodin, 13 dětí a začínali jsme tím, že jsme pro ně zabezpečili životní pojištění, stavební spoření a prvním takovým naším cílem bylo právě od sponzorů shánět finance, abychom účinně těm dětem a matkám mohli pomáhat. Takže ta první fáze byla taková skromnější, v dalším roce, v roce 2003 v závěru jsme už další finanční částky získali a prakticky jsme založili takovou tradici, že každá matka na každé dítě obdrží před Vánoci 20 tisíc korun a jsou to peníze, které ta matka obdrží proto, aby se to dítě cítilo dobře, pokud studuje školu, nebo aby se mohlo vyrovnávat těm dětem, které jaksi neztratily rodiče, které mají vlastně zajištěné takové to sociální zázemí v daleko lepší míře, tak právě proto, aby se tyto děti necítily špatně, tak jsme se snažili těchto 20 tisíc dodat, a myslím si, že to je i pomoc, kterou poskytujeme do současné doby každoročně. Tím, jak se nám prostředky jaksi zvyšovaly, nebo tím, jak jsme získávali větší obnosy finanční, tak jsme se samozřejmě rozhodovali, co a jak účinně pomáhat těm vdovám a těm dětem. Samozřejmě, když bychom si to rozebírali mezi členy správní rady, tak bychom nemuseli trefit právě to nejšťastnější řešení, protože v té správní radě máme prakticky postavené funkcionáře na úrovni ministra vnitra, policejního prezidenta a vrcholového funkcionáře z řad hasičů. Ti jistě nebudou mít sociální problémy v tomto smyslu a takže jsem prakticky minimálně dvakrát ročně osobně navštívil ty rodiny a s těma ženama jsem diskutoval, co by jaksi očekávaly od nadace, jak bychom jim mohli podávat. Musím jaksi posluchačům říci, že samozřejmě ta finanční pomoc byla jistě otázkou každé té rodiny, kdy chtěli jaksi, abychom jim finančně pomohli, ale nebyla to pouze finanční pomoc, protože jsme se od těch vdov dozvěděli, že třeba 8 let po tragické smrti manžela ta rodina nebyla schopná vycestovat na vůbec dovolenou, protože si ji nemohla jak z těch ekonomických, tak i z těch organizačních důvodů třeba zabezpečit. Takže jsme se začali zabývat i tou otázkou dovolených a celé řady, celé řady další pomoci a vy jste měla otázka takovou, zda pomáháme i dalším. Chtěl bych říct, protože jsme se dostali do dobré ekonomické situace, v loňském roce jsme se jaksi začali zabývat skupinou policistů a hasičů a máme jich v současné době 43, kteří jsou těžce tělesně postižení a těžké tělesné postižení vzniklo zase v následku služby, to znamená poranění třeba střelnou zbraní do páteře, nepohyblivost, na vozíku a tak dále, čili těmito policisty jsme se v letošním roce začali zabývat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Šutero, o kolik rodin v současné době nadace pečuje?

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
V současné době pečujeme o 43 nadačních rodin neúplných a v těch 43 rodinách neúplných máme ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik dětí?

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
... 62 dětí, ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
62 dětí.

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
... o které tedy se snažíme starat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká ředitel Nadace policistů a hasičů, pan doktor Vladimír Šutera, host dnešního vydání Jak to vidí lidé dobré vůle. Jak to vidí, pořad Hosta do domu Českého rozhlasu 2 Praha, který vysíláme vždy od pondělí do pátku v době od půl deváté v premiéře a po třiadvacáté hodině ještě reprízu.
Je s vámi Český rozhlas 2 Praha, pořad Jak to vidí. Dnes je naším hostem doktor Vladimír Šutera, ředitel Nadace policistů a hasičů. Vy jste nám přiblížil to poslání, okolnosti, za kterých nadace vznikla. Dozvěděli jsme se, že pečuje v současné době o 43 rodin a 62 dětí.

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Ano, přesně tak.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkal jste také, pane Šutero, že ta pomoc není jenom materiální, finanční, což je samozřejmě velmi důležité, ale je to také pomoc, řekněme, morální. I taková ta příjemnější, vy jste zavedli třeba společné dovolené. To by bylo třeba zajímavé dozvědět, pro děti to byl určitě velký zážitek. Vy jste také letos jste se vrátili také z dovolené, máte za sebou nadační dovolenou. Kde byla a jaká byla?

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Tak letos jsme měli zcela mimořádný úspěšný nadační rok, protože jsme poprvé v té historii sedmileté dokázali zorganizovat zahraniční dovolenou, prakticky třináctidenní, byli jsme ve Španělsku a byli jsme se všemi rodinami, které měly zájem se a možnost se této rekreace nebo tohoto ozdravného pobytu zúčastnit. Celkově se nám zúčastnilo kolem 60 lidí, to znamená matek i dětí, zájezd jsme pořádali prakticky autobusový, autobus jsme měli po celou dobu pobytu ve Španělsku, takže jsme pořádali s dětmi výlety a myslím, že to byla velice zdařilá dovolená.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jenom vám do toho vstoupím, vy jste psycholog, tak určitě jste taky, využíváte třeba tuto vaši profesi při komunikaci.

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Má myslím, že jsem opravil termín rekreace na ozdravný pobyt v tom smyslu, že vezmeme-li to z hlediska právě té psychologie, tak bych chtěl říct, že tyto děti nebo tyto rodiny nemají převážně problémy s tím, že by trpěly nějakou zdravotním problémem jako je třeba lupénka nebo něco takového, kdy tedy tohle ta záležitost vyžaduje moře, ale myslím si, že právě tím, že náhle nečekaně ztratili nebo osud jim zasáhl do života jaksi nelítostně a ztratili nečekaně otce, tak se ne všechny matky a ne všechny děti dovedou s tím dokonale vyrovnat, a já bych řekl, že právě proto jsme na tomto ozdravném pobytu měli i lékaře, zdravotní sestru a já jsem tam figuroval nejen jako ředitel nadace, ale jako psycholog, kdy jsme prakticky prováděli jak takovou kolektivní, tak řekl bych individuální psychoterapii a musím vám říct, že tohle to jsem hovořil o první zahraniční dovolené, ale tradici již máme, protože vlastně v letošním roce jsme měli pátou společnou dovolenou, tentokrát jsme ji měli na krásné naší Šumavě v Kašperských horách a musím říct zase zhruba kolem 60 lidí nadačních se nám zúčastnilo, chtěl bych zdůraznit to, že ty dovolené jsou pro rodiny a pro děti zdarma, a právě proto, že některé ty rodiny, bych řekl, 5, 6, 7 let žádnou společnou dovolenou neměly, tak bych řekl, že si oni té dovolené strašně moc váží, strašně moc vzorně se tam chovají a my se jim snažíme poskytnout takovou dovolenou, která, bych řekl, že překračuje standard, je víceméně nadstandardní jak v oblasti ubytování, stravování, výletů a tak dále, kdy se opravdu snažíme jim ukázat ty krásy šumavské v tom smyslu, že vezmeme autobus, zavezeme je na ty místa s průvodcem šumavským nějakým po těch zajímavých místech, po těch slatích, po těch horách a chceme právě proto, protože to jsou prakticky nadační rodinky z celé republiky, aby se vlastně seznámily i s tím teritoriem, aby se seznámily i s tím krajem. Takže v tomto smyslu španělská dovolená byla velice krásná a nadstandardně byla ještě jedna týdenní dovolená v Krkonoších, takže v letošním roce opravdu úspěšné pobyty, maminky si toho strašně moc váží. Utužuje to moc a moc kolektiv nadační a my, prosím vás, začal jsem v té skupině těch lidí v loňském roce říkat nadační rodinka a myslím, že to není žádné nadsazené jaksi oslovení, protože ta rodinka se opravdu sžila ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ty osudy sblížily.

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
... na těch dovolených. A myslím si, že ty maminky si dovedou večer sednout k jednomu stolu, aniž bysme jim ten stůl museli připravovat, připraví si ho samy, a řekl bych, že nehovoří o tragédii, nevrací se k tomu, ženy jsou víceméně řekl bych asi zřejmě praktičtější než mužové, takže pojímají tu péči o rodinu v daleko širším rozsahu, daleko rychleji, dovedou se rychleji adaptovat a takový velký postřeh vám řeknu, když jsem v roce 2002 právě po té události v Brně hovořil s jednou maminkou, která měla v ten moment tragédie, kdy ten hasič zemřel, manžel, tak měla 3 děti, jedno dítě 7leté, druhé 3leté a třetí 7měsíční a byla to jinak učitelka mateřské školy, tak říkala, že v prvním momentě slyšela na to nejtragičtější, jak si vzít život, protože si nedovedla vůbec představit, jak bude vlastně s tou rodinou vychovávat, navíc měla rozestavěný domek a prakticky neznala jezdit s autem a takovýhle věci prakticky ani neznala. A řekla mi, že velice rychle se zadaptovala, protože to nejmladší dítě začalo řvát, to nejstarší dítě potřebovalo jít do školy, to další dítě chtělo jíst prostě, takže si najednou uvědomila, že musí fungovat a že musí fungovat úplně perfektně v tom, že prostě o tu rodinu se musí kompletně postarat a daří se jí to až do dnešní doby.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je dobrá zpráva. Určitě jsou to nesmírně pohnuté osudy, ale jak říkáte, i vaše nadace se snaží a přispívá k tomu, aby tyto rodiny hledaly do budoucnosti. Takže pomoc, když bychom to shrnuli nejenom materiální, morální ale i psychologická, jak jste nám právě řekl, jak se teda, vypadá to, že jste docela, pane Šutero, můžete být spokojený v nadaci, jak se daří naplňovat ty vaše cíle, to poslání nadace?

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Myslím, že se nám daří naplňovat ty cíle nadace, protože kromě toho poskytujeme ještě některým ženám třeba komplexní týdenní lázeňskou péči, ale teď jsem hovořil víceméně stále o té materiální péči. Já bych ale chtěl říct, že ty vdovy samozřejmě žijí ve společnosti a musí řešit dennodenní problémy, které jim naskakují, a v tomhle tom smyslu je ta úloha i toho ředitele a řekl bych psychologa, aby navštívil ty matky s dětmi jednou, dvakrát ročně anebo tehdy, když si to ty matky vyžádají, právě proto, že třeba z mateřské dovolené se snaží získat zaměstnání, nebo jim synátor začíná kouřit, anebo má nějaké problémy ve škole, anebo potřebují toho synátora nějak zařadit, anebo s ním potřebují pohovořit prostě, a v tom momentě nastupuje, nastupuje prakticky ta úloha té nadace, aby ty ženy měly prostě takovou stálou jistotu, že mají pomoc, když se prostě nějaký problém, který si nedovedou řešit, jim vyskytne.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy také, vaše nadace spolupracuje, i s jinými organizacemi, sdruženími, pokud vím.

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Rozhodně spolupracujeme s celou řadou nadací. Celá řada nadací nám i pomáhala. V letošním roce jsme měli třeba velice úspěšnou akci Oranžového kola, kdy při karlovarském festivalu celý týden jsme s Nadací ČEZ uspořádali prakticky oranžové akci, Oranžové kolo, kde se šlapalo o 500 tisíc na 2 kolech. Jedna, jedno kolo šlapalo pro nadaci Paraple, druhé kolo šlapalo pro Nadaci policistů a hasičů. Samozřejmě jsme tam měli i akce, že jsme předváděli, policie předváděla nové motorky a policejní techniku, což vzbuzovalo zájem a myslím, že právě nejen ty peníze, ale i ta veřejnost se dozvídá o tom, že ta nadace funguje, že policisté nám při různých akcích umřou, že teda zůstávají děti a že o ně pečujeme, čili získáváme takové prostě nebo snažíme se dát informace veřejnosti o tom, že se o tyto ženy, o tyto děti chceme a snažíme starat. Dál spolupracujeme s celou řadou, se zdravotní pojišťovnou, ale těch, řekl bych těch subjektů, s kterými pracujeme nebo s kterými spolupracujeme, je velikánské množství a je to nejen o zisku peněz, ale je to i o spolupráci a vzájemné pomoci těch jednotlivých nadací. Spolupracujeme i mezinárodně s polskou nadací, která vlastně je o asi zhruba 4 roky spíš založená, takže nám dávala zkušenosti, jak a co, protože Polsko je trošku větší země, tak tam mají asi 400 těch matek a dětí, o které pečují a myslím si, že právě ta spolupráce nám dává i ty šance, že máme prostě určité stálé náměty, jak a co zlepšovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co budete zlepšovat, jaké další aktivity nebo projekty připravujete v rámci Nadace policistů a hasičů, jak byste chtěli rozšířit?

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Pardon, tady bychom se chtěli zaměřit především na ty invalidní policisty a hasiče, kterým jsme se tak moc nevěnovali. Chtěli bychom tam rozšířit tu individuální péči, takovou tu starostlivost, protože celá řada i těch invalidních policistů se snaží být společnosti prospěšná jako třeba zkušební komisař jeden je tam na dopravu a na tyhle ty záležitosti, takže se mu snažíme třeba přizpůsobit vozík a tak dále, aby mohl jezdit po veřejnosti a podobně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže pomáháte pak najít těmto lidem nové uplatnění?

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
I uplatnění nebo i takové nějaké zaměstnání. A veškerá ta úspěšnost, a to bych chtěl jaksi zvýraznit, je samozřejmě daná tím, jak získáváme prostředky. Myslím, že jsme ojedinělou nadací v České republice v tom smyslu, že ani jeden člen, a to bych chtěl zvýraznit, této nadace, ať to je správní rada nebo dozorčí rada nebo i my jako lidé, kteří se tou nadací zabýváme, nedostáváme plat z nadace, nebo nedáváme žádné odměny dozorčí a správní radě. Je to víceméně všechno založeno na dobrovolné činnosti, takže prakticky peníze, když si vezmu stokorunu, tak se 98 korun vrací těm matkám a těm dětem. To si myslím, že je dost podstatné a právě proto jsme úspěšní, že jsme do té akce, a to bych opravdu chtěl strašně moc zvýraznit, že se nám za těch 7 let podařilo to, že máme perfektně vybudovanou solidaritu živých s mrtvých, živých policistů a hasičů s těmi svými kolegy, kteří neměli to štěstí, aby byli v té rodině, takže v podstatě bych řekl, že dneska 60 až 70 % veškerých prostředků získáváme pro ně od policistů a hasičů, kteří nám pravidelně ze svého platu měsíčně dobrovolně přispívají na nadaci a když si vezmeme ten celkový objem těch peněz, tak je to potom právě ta otázka, že můžeme úspěšně pracovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to je ta přesně vzájemná pomoc v tísni, jak také vidíme v záhlaví vaší nadace nebo právě to další motto, to první, právě jsem říkala, všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých. Možná bychom, nebo byste mohl, pane Šutero, pro ty posluchače, kteří by se chtěli ještě více dozvědět o nadaci, uvést webové stránky. Velmi snadné.

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Máme praktické webové stránky, myslím, že každý se může již dneska o činnosti nadace přesvědčit. Je to prakticky velice jednoduchý název nadacepah.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nadace policistů a hasičů.

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Nadace policistů a hasičů zkratkou nadacepah.cz, kde se vlastně dozví o veškeré naší činnosti od samého počátku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A ještě bychom mohli na závěr, byste mohl pozvat na zajímavou akci, respektive je to především samozřejmě určeno, nadační setkání rodin nebo právě, které se uskuteční v Praze za necelých 10 dnů?

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Ano, máme prakticky zase velice význačnou akci a ta význačná akce spočívá v tom, že ty rodinky zveme vždycky jednou za rok do Prahy na dvoudenní setkání, takové to předvánoční setkání a letos se budeme mít 2 takové velice výrazné akce, a to jest třináctého ve 14 hodin v policejním muzeu, budeme odhalovat poprvé v životě pomník, který policistům a hasičům, kteří padli při výkonu služby, a večer se zúčastní všechny tyhle ty rodinky nadační koncertu Lucie Bílé, který pořádáme na Barrandově, ve studiu, ovšem je to koncert neveřejný, který je pouze pro ty rodiny.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ředitel Nadace hasičů a policistů, pan Vladimír Šutera. Děkuji moc a přeji hodně úspěchů nadaci.

Vladimír ŠUTERA, ředitel Nadace policistů a hasičů
--------------------
Děkuji taktéž všem posluchačům za trpělivost a doufám, že se něco dozvěděli. Děkuji.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na slyšenou.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.