Přepis pořadu Jak to vidí - 16.3.

16. březen 2009

Hostem pořadu Jak to vidí Českého rozhlasu 2 - Praha byl publicista a spisovatel PhDr. Ondřej Neff. (Od 1. září 2008 zveřejňujeme /až po 24 hodinách, u pátečního pořadu až v pondělí/ needitované přepisy půlhodinových talkshow našich hostů. Tento pořad zde také najdete ve zvukové podobě.)

Jak to vidí PhDr. Ondřej Neff....

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Příjemné pondělí 16. března přeje Daniela Brůhová. Se mnou ve studiu už sedí publicista Ondřej Neff, pěkný den i vám.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
Dobrý den.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dojel jste, žádná zácpa v Praze vás nezdržela.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
V metru není zácpa.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to je ideální cestování. Budeme mluvit o zdravých potravinách, to až asi na závěr, teď si připomene jedno výročí, které bychom neměli opomenout, protože 15. března roku 1939 obsadili Němci Prahu, Hitler dokonce Prahu jednou a myslím, že naposledy navštívil. Já vám přečtu na začátek, co jsem si našla, jakou zprávu vydala 16. března roku 1939 ČTK, napsala: "Vůdce a říšský kancléř opustil Prahu, před tím pozdravil na prvním nádvoří Pražského hradu studenty německých vysokých škol v Praze, když se vůdce objevil u okna, nebralo nadšení konce, stále více a více lidí se tísnilo před Hradem a vytrvali, přestože sněžilo až spatřili vůdce." Tak to je tedy pohled z té německé strany, myslím, že ta česká strana byla velmi zaražená, dokonce asi i slzy se objevovaly v očích, jak jsem slyšela, od pamětníků.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
No, tak nebylo divu, samozřejmě to výročí je taková příležitost se k nostalgii a možná i někdy k nějakým projevům xenofobie. Já bych se na to podíval, podíval z jiné stránky. Já si myslím, že je úžasné, dokonce je zázračné, že za našeho života došla k proměně Evropy, že se Francie a Německo sblížily natolik, že dneska se mnozí lidé na to dívají až s podezřením, že co ti dva zase pečou, tohle, kdyby někdo vyprávěl mému dědečkovi nebo pradědečkovi, tak oni by si mysleli, že ten člověk, který mu to vypráví, prostě se zbláznil, že pes s kočkou nikdy nebudou kamarádi, a začal by vysvětlovat, že ti dva spolu po stovky a stovky let zápasí a rvou se a zabíjejí se, víte, my máme různé takové reminiscence a prostě výhrady vůči Němcům, ale když si vezmete, kolik Němců zabilo Francouzů a kolik Francouzů zabilo Němců, to jsou miliony mrtvých a vše je zapomenuto, ale respektive není to zapomenuto, ale je to překonáno, to je něco jiného, zapomenout a překonat je něco úplně jiného, a to je úžasné a myslím si, že právě z toho bychom si měli vzít příklad nebo mít to jako takový jako morální apel, že samozřejmě národy si ubližují, že, proto zejména sousedí, proto se vždycky nenávidí sousedé, že, můžeme milovat Patagonce a Novozélanďany, ale máme výhrady vůči Polákům, Slovákům, k Rakušákům a Němcům, to je vždycky tak, to je vždycky tak, ale v takovém tom /nesrozumitelné/ čase připomínky si myslím, že je potřeba se na to dívat jaksi dopředu a optimisticky a vlídně.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem připomínala, že to je sedmdesát let a vy jste upozornil na to, že za sedmdesát let se staly neuvěřitelné věci, takové, kterým by váš dědeček asi nevěřil, kdyby mu to někdo vyprávěl.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
No, jistě.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to projev toho, že Evropa je v nějakých kleštích, anebo je to projev kulturnosti Evropy, proč se to stalo?

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
Víte, já si myslím, že je to projev toho, že, že zkušenost vede k poznání, že kooperace je lepší, než konflikt, jo, protože ten konflikt za předpokladu, že ho vyhrajete samozřejmě, že, to je takový drobný předpoklad, tak ten konflikt vám může přinést okamžitou výhodu, ale má jednu zásadní nevýhodu, že zakládá jaksi další konflikt, který bude v budoucnosti a ten už nemusíte vyhrát, kdežto ta kooperace, která samozřejmě jako je zaplacena určitými kompromisy, že prostě nedosáhnete všeho, jo, ale zase v podstatě míň riskujete a ve výsledku je to výhoda pro ty oba. A myslím si, že právě Němci a Francouzi jaksi jako i národy to pochopily, víte, vy jste tady citovala tu zprávu z ČTK a ono se to velmi často předhazuje Němcům, že Sudeťáci volili Hitlera a takové věci, víte, oni politici, to jsou samozřejmě podvodníci, kteří jsou daleko horší podvodníci, než prodavači deště, že jo, protože ten déšť občas přijde opravdu, ale oni prodávají naději, že, oni mají ty své pašolíky a ta svá koryta a prostě by mohli těm svým kamarádům přihrávat ty kšefty a oni jim za to dají ty peníze, což je podstata politiky, jak si myslím, a musejí těm lidem za to něco dát, tak jim dají naději, že bude to či ono a když jsou dostatečně přesvědčiví, no, tak prostě je ti lidé k těm korytům dotlačí, a to se třeba stalo v tom Německu, takže víte, ti lidé, kteří volali slávu Hitlerovi, to byli v podstatě chudáci, kteří na to pak strašně doplatili, protože kolik z těch studentů, kteří tam řvali na tom nádvoří, šlo na Stalingrad válčit a vrátili se buď zubožení ze zajetí, ale spíš se nevrátili nikdy, jo, to je potřeba vidět, takže prostě je to tragédie, byla to tragédie pro celou Evropu a zaplaťpánbůh, že to vlastně je dneska nemyslitelné něco takového.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jste mluvil o tom zapomenout a překonat, že to jsou rozdíly, myslíte si, že Češi vůči Němcům už překonali.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
Ne, ne.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že ne?

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
Ne, nepřekonali, nepřekonali, bohužel, zase jsou tady politici, kteří to živí, kteří jaksi míchají ty nacionalistické vášně, proto já třeba jsem skutečně naprostý stoupenec evropské myšlenky a evropské integrace, protože ta vede k té kooperaci a ne takzvané národní státy, samozřejmě národní státy, nikdo nám naši národní identitu absolutně nebere, naopak, naopak, v té integrované Evropě se velice dbá na jaksi rozkvět regionů, rozkvět národů, národních kultur, to všechno má obrovskou podporu. A jde o to, abychom kooperovali ekonomicky samozřejmě, ale i politicky, zejména zahraniční politici a není jiného zbytí, než abychom v budoucnu kooperovali i v obranné politice, že, to je strašně důležité, takže my si myslíme, že bohužel naši politici málo podporují a třeba zase, abych byl pozitivní, tak to, že jsme teď jaksi takzvaně v čele Evropě, že prostě předsedáme spojené Evropě, tak to má významný vliv na smýšlení našich lidí, že vidí, že si naše vláda tam vede dobře, že prostě nejsme nějací ušlápkové někde za dveřma, ale že skutečně jsme součástí něčeho významného a že spolurozhodujeme o významných věcech. To je strašně dobře.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdybych se vrátila ještě k tomu problému Sudet, možná že, jak vy jste říkal, podle vás nepřekonali jsme ještě s Němci pořád tu bariéru, bylo to i tím, že za dob minulých tahle otázka byla odsunuta někam pod koberec tak, jakoby zamlžena, neřešila se, kdežto německé a francouzské vztahy, které jste tu naznačoval, se vyvíjely zcela přirozeně volně.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
No, určitě, ale ono to, samozřejmě to máte určitě pravdu, a já myslím, že tam je ještě několik jiných aspektů, hlavně že naši lidi nemohli cestovat do Německa a Němci málo cestovali, a nejenom cestovali, jako támhle se válet k moři, my jsme mohli samozřejmě, ale takovéto, to studování, práce, víte, prostě kontakt, ale živý, zase kooperační kontakt, ten tady chyběl. A když budete pracovat pět let v Německu, tak zjistíte, že ti Němci na vás neplivají, protože jste Češka, jo, když vám bude těch příslušných dvacet, tak se zamilujete do Němce a budete s ním chodit a prostě zjistíte, že to je člověk s hlavou a už má /nesrozumitelné/, zrovna tak jako vy, a budete se na to dívat na jinak, a to jsou ty normální vztahy a toho jsme byli bohužel tedy zbaveni Železnou oponou zejména a tyhle ty vztahy nebyly podporovány ani v rámci toho, toho takzvaného lágru, takže tady máme tohle to obrovské manko od těch čtyřiceti let izolace a vlastně tak, taková ta nedůvěra, ta se těm moci pánům strašně hodila do krámu, že, protože nedůvěřivého do sebe uzavřeného člověka snadněji ovládáte, než člověka, který je otevřen a přátelský ke všem sousedům, že. Čili my jsme pořád ještě i po těch dvaceti letech na takové startovní čáře.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pak je ale s podivem, že slyšíte v médiích, že třeba Litvínovem pochodují ultrapravicové skupiny, že v Plzni se setkávají podobní lidé. Stále je dlouho po válce a přesto zkvétá ultrapravice, to je zajímavé.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
No, víte, ona je otázka, jestli to není takový, já neříkám, mediální humbuk, ale prostě věnuje se tomu pozornost, neúměrná významnost toho, té věci.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že to je neúměrné?

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
Podívejte, kolik je různých zájmových, politických, náboženských skupin tady, prostě jsou desetitisíce komunit vlastně, víte, myšlenkových komunit, názorových komunit, no, a samozřejmě, že když někdo hajluje a chodí s nějakým /nesrozumitelné/ na čepici, tak prostě budí, budí pozornost a nelibost, jo, ono, dám příklad, my jsme včera zrovna s manželkou jeli, támhle u Jesenice tam koukám, byl nějaký jezdecký oddíl a oni měli na střeše prapor konfederace americké války severu proti jihu, to nikoho nezajímá, to nikoho nedráždí, ale když domyslíte, co ten prapor znamená, že ten prapor znamená otroctví černochů, tak on vlastně je stejně, jako citově pro mě je stejně odporný jako ten hakenkraic, rozumíte, a ti lidi to tam jako mají a já věřím, že to jsou slušní lidi, kteří jezdí na koníčkách a mají to spíš jako takovou romantiku, takovej western nebo prostě country záležitost, jo, ale jako zase, kdyby prostě se z toho udělala kauza, že tady jsou lidi, kteří podporují Jižany, že jo, byli poraženi a stejně prostě zvedají hlavu a ono bude znova otroctví a to, to je samozřejmě nesmysl, že. Takže jako bych k tomu, takhle, já bych to nepodceňoval, je to, mně osobně je to strašně protivné a proti mysli a tak dále, ale zase bych to nevnímal jako nějakou tragédii.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Jenže druhá světová válka ještě má pamětníky.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
No, tak samozřejmě, že má pamětníky, to bezesporu.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to blíž.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
No, o to je to živější samozřejmě a odehrávala se tady a kdežto válka severu proti jihu se odehrávala za velkou louží, že, jak se říkalo, takže proto nás to nepálí a já to, já to nebagatelizuju, to rozhodně ne, ale nemyslím si, že je to něco, kvůli čemu bychom měli nespat.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Společnost vám dělá Český rozhlas 2 Praha, pořad Jak to vidí a ten uslyšíte dnes v repríze od třiadvaceti hodin a pěti minut a také si ho můžete najít buď ve zvukové nebo v písemné podobě na našich webových stránkách www.rozhlas.cz/praha, hostem dnešního Jak to vidí je spisovatel a publicista Ondřej Neff. My teď obrátíme stránku a podíváme se na téma naší stanice celodenní, a to jsou potraviny, zdravé potraviny, to, jestli Evropská unie může ovlivnit kvalitu potravin, ale vůbec například si říkám, umíme zdravě v České republice jíst, co myslíte?

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
No, tak jak kdo, no, to je samozřejmě každého, každého věc. A víte, to jsou ty zarážející momenty, že ono se jako v zásadě ví, jak se zdravě, jo, prostě už naši předkové říkali, jezte do polopita a, jak to je.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Do polosyta ...

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
... do polosyta, ano, jez do polosyta, pij do polopita, budeš živ dlouhá léta, to je prostě prastaré přísloví, a to je prostě základ zdravé výživy, jako co k tomu chcete dodat ještě, jezte zeleninu, to taky každej ví, no, a nekuřte, to taky každej ví a nejezte tolik uzenýho a tlustýho, to taky každej ví, tak co k tomu dodat.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Jenže naši předkové přeci jen nebyli na tom ekonomicky tak dobře, jako my, takže to přísloví naplňovali už jenom díky tomu, že ve spižírně nebylo.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
To je pravda, ve spižírně nebylo, nejedlo se tolik masa, že, to jsem ještě zažil já, jako za mého dětství neexistovalo, že by se každý den jedlo maso, neřkuli dvakrát denně, aby se jedlo maso, to prostě nepřicházelo v úvahu, kdežto dneska si málokdo dovede představit oběd, bezmasí oběd, že, to dneska v podstatě neexistuje, to je asi důvod, proč třeba lidé jsou dneska tak vysocí, že, prostě ta výška, průměrná výška se neuvěřitelně zvětšila, že, jenom jako taková anekdota, já zpracovávám Verneovky, víte, pro děti se převypráví, aby byly čtivější a takový, tam čtu, že třeba v patnáctiletém /nesrozumitelné/ se popisuje černošský obr, který se jmenuje Herkules a považte, on je velký metr osmdesát, jo, to ve Verneových dobách byl, dneska jsou holky větší než metr osmdesát, že jo, a to byl obr, který, prostě všichni žasli, jak někdo může bejt tak velkej, že jo.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, tak já vím, že moji rodiče měli takovou představu, že všichni Francouzi jsou malí. A dnes už to, myslím, zdaleka neplatí.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
No, samozřejmě, to prostě, to je tak, čili ta zdravá výživa jaksi v zásadě, v zásadě je to, jako teoreticky je to vyřešeno, že jo, jak ta Evropská unie, já si myslím, že ta by se měla starat o jiné věci a ne o balení koblih, ale prostě budiž, já si teda myslím, že nás čeká jeden velice významný převratný vynález, který zase, nebo vynález, prostě inovace, bych tak řekl, která doslova změní svět, podobně jako změnila svět antikoncepční proluka, která, řekl bych, velmi narovnala ty genderové problémy, že už žena není vlastně tolik područí muže, že, nerozhoduje o jejím osudu, a sice to je ten prostředek proti tloustnutí, ono se na tom pracuje, nevím, jestli jste o tom četla.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Nečetla.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
No, že to je prostě nějaký zřejmě hormonální zásah, zase podobně jako antikoncepční proluka, který způsobí, že se nebudou ukládat tuky tolik jako dnes, já se na to těším, přiznám se, protože miluju čokoládu a ...

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste štíhlý, vy to nepotřebujete ...

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
No, protože nejím čokoládu, kdybych jedl tu čokoládu, jak bych měl chuť, tak jsem koule, no, kdybych měl pilulku, tak bych si vždycky koupil Milku a měl bych úsměv od ucha k uchu.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
No, já ...

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
... teď jsem jistě rozčílil hodně lidí, kteří jaksi jsou zastánci té zdravé výživy, a to samozřejmě myslím trošku, trošku s přimhouřením oka, opravdu bych naopak s prstem vztyčeným nabádal k sebekontrole a sebekázni.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy mluvíte o zdravé výživě. A já si myslím, že ve světě, obzvláště na západ od našich hranic, už probíhá skoro takové zdravé šílenství, teď myslím biománii, to k nám ještě nedošlo, kdy se konzumují nejen biopotraviny, ale dokonce se nosí i biobavlna, používají se biortěnky, které neobsahují ropu a tak dále, jsou to věci, které jsou nepoměrně dražší, kupují si je lidé lépe postavení samozřejmě, a jsou v trendu, velkém trendu na Západě, to k nám ještě zdaleka nedošlo, takové zdravé šílenství.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
Už to taky začíná, už to taky začíná, máte vždycky, máte v samoobsluze, velké samoobsluze, i u nás je vždycky oddělení müsli a všelijakých těch zrníček a tohle to, jako my to doma jíme, zejména moje žena Ljuba Krbová je fanatik, je vyléčený makrobiotik, ale jako ty müsli má velmi ráda i k snídani a tak dále, čili ono to, ono to opravdu funguje a opravdu to prospívá, není to humbuk, je to bezvadná věc.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte si, že to tělu pomáhá?

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
Určitě, určitě, já jsem, když jsem ještě praktikoval karate, tak náš oddíl měl hospodářskou činnost, no, a prodával naklíčené zrníčka, prostě pšenici a takový, to bylo strašně dobrý a zdravý to bylo, opravdu to bylo zdravý, funguje to, velmi doporučuji.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Český rozhlas 2 Praha, pořad Jak to vidí vám dělá společnost a také publicista Ondřej Neff. Vy jste mi říkal, že jste objevil na Internetu zajímavé informace, které se týkají Ameriky.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
No, víte, my jsme se bavili, že když jsme si připravovali ten pořad o tom festivalu dokumentárních filmů, že, ...

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Jeden svět ...

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
... Jeden svět, který teďka probíhá v Praze, to je velice prestižní záležitost, já jsem teda bohužel nebyl na žádné této věci ...

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem viděla několik filmů a velmi doporučuji, stojí za to, ať už si vyberou diváci z jakéhokoliv ranku.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
Ale to, to, já o tom nepochybuju, že to je velmi, velmi dobré. My jsme se nějak bavili o tom, že vlastně obraz dovede lhát víc, víc než slovo, to je mé hluboké přesvědčení, protože jedno z mých četných zaměstnání je zaměstnání fotografické a právě ta sugestivnost obrazu je velmi dvojsečná, že, protože jako ten obraz je obraz, ale zároveň je symbol a podle toho, jak se jaksi prezentuje, tak vám vnukává určité představy a určité myšlenky, že, takže třeba je známá věc, tvrdí se, že existuje několik fotografií, které ukončily vietnamskou válku, že, třeba ta fotografie, připomenu toho amerického vojáka, jak utíká a nese tu holčičku, vaše gesto mi naznačilo, že, jako že nesete něco v náručí, že jste ji viděla taky, že, přitom, přitom pravda byla taková, že ten voják zachraňoval tu holčičku z hořící budovy, kterou zapálili teroristé v /nesrozumitelné/, ale všichni to brali, že on té holčičce ubližuje, jo, a to je to, co jsem takový jako hodně, hodně ostražitý i vůči dokumentárním filmům, protože když se to ještě hejbe, jo, a je to nastříhané na sebe, tak ta sugestibilita je znásobena, je obrovská, jo, je obrovská, takže, takže, jak jste mi připomněla, ten Internet, tam teďka běhá, že jo, jak je taková ta celosvětová antiamerická kampaň, která mi připadá naprosto absurdní a příšerně nespravedlivá a prolhaná, tak ta je nejenom slovem, že, kdy se dočtete, že dvojčata vyhodili do povětří agenti CIA spolu s izraelským Mosadem a podobné věci, anebo že tsunami, které spláchlo Filipíny, vyvolali Američani podmořským výbuchem atomové bomby, že to všechno na tom Internetu běhá, tak tam běhají i dlouhé filmy, které zobrazují Ameriku, jako že, no, to kdyby viděl /nesrozumitelné/, tak by okamžitě svolal prostě poradu říšských vedoucích a vynadali jim, že něco takovýho nedokázali, jo, to prostě je neuvěřitelná snůška, prostě velmi sugestivních obrazů naskládaných dohromady do jedné obrovské lži, prosím vás, já o tom nemluvím v souvislosti s tím festivalem, že bych tvrdil, že se tam tyhle věci objevují, to vůbec ne, ale jenom tak jako obecně říkám, že je potřeba jako být kritický a zachovat si chladnou hlavu a nezávislé myšlení, prostě nevěřit jenom tomu filmu.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Přemýšlím, kdo za tím můžeme stát, kdo může chtít takovouhle manipulaci.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
Tak jako, když čtete, čtete výroční zprávu bezpečnostní informační služby, tak tam to píšou, že jo, prostě že ten ruský vliv je tady velice silný, že BIS varuje, že mnoho novinářů je pod vlivem těchto agentur, takže i z tohoto zorného úhlu je možno na to nahlížet.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte si, že pořád ta polarita světa Amerika, Rusko, že trvá.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
Já si myslím, že jo, že prostě to Rusko to potřebuje, že, víte, když máte žalář nějaký, nebo prostě máte vládnout třem stům milionům nespokojených lidí, tak jim dáte zábavu a peníze a chleba a když na to nemáte, tak jim dáte nenávist a vládnete a vyjde to laciněji.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To je poslední myšlenka, kterou v dnešním Jak to vidí říká publicista Ondřej Neff, děkuji vám za váš čas, přeji pěkné pondělí.

Ondřej NEFF, publicista
--------------------
Děkuji za pozvání.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A zítra uslyšíte kolegu Ivana Hoffmana. Dobrý poslech přeje Daniela Brůhová.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Ondřej Neff
Spustit audio