Přepis: Jak to vidí Josef Baxa – 21. listopadu

21. listopad 2016

Hostem byl předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den přeje Zita Senková. Hostem dnešního Jak to vidí je doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Dobrý den, vítejte.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Dobrý den.

Čtěte také

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Má být urážka hlavy státu trestně stíhaná? Musejí politici snést i nepříjemnou a někdy i expresivní kritiku? Dva z momentů dnešního vydání, dobrý den. Třetina poslanců dolní komory, zákonodárci ze sociální demokracie, hnutí ANO, KSČM a Úsvitu podepsali předlohu novely, která chce až roční vězením trestat urážky včetně příliš silné kritiky prezidenta republiky. Postih by hrozil těm, kdo by znevážili postavení prezidenta při výkonu pravomoci. Měl by se, pane doktore, do trestního zákoníku vrátit čin veřejného hanobení prezidenta?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Jednoznačně ne. Myslím si, že tohle je opravdu něco, čím jsme prošli. Patří to do historie našeho trestního práva, do té části historie, na kterou určitě nebudeme pyšní. A vracet to z té historie do aktuálního trestního zákoníku si myslím, že je zásadní omyl. A pořád přemýšlím, co iniciátory tohoto návrhu k této myšlence vedlo. Jednoduše...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Lze to považovat, nechci vám ale nic podsouvat, jak řekl například ústavní právník Jan Kysela, za zásah do svobody projevu?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Samozřejmě. A celou řadu dalších výhrad bychom jako právnicky mohli snést. Ale především tohle je přece pokus o jakýsi opravdu obrat, obrat ve vnímání úplného základu naší společnosti, jejího hodnotového založení. A můžeme se bavit třeba o rovnosti před zákonem. Svobodu projevu je nesmírně cenná hodnota. Je to součást naší svobody. Už jsme si mnohokrát říkali o tom, jak ta svoboda nějak nenápadně je postupně omezována. Je z ní ukrajováno, i když to není třeba úplně viditelné na každém kroku, ale prostě děje se to. A tohle je jeden z dalších pokusů. Jednoduše. Přece ochrana i osob, které se pohybují ve veřejném prostoru, nesou-li nějaké ústavní nebo státní funkci, je dostatečná. Je dostatečná. Trestní zákoník obsahuje celou řadu skutkových podstat, které jsou tyto osoby chráněny. Představme si to jako takový trojúhelník. Ve srovnání s běžným občanem taková osoba má více pravomocí, má více odpovědnosti a také jí náleží více ochrany, ale to všechno musí být v rovnováze. A představit si, že na jedné straně bude neodpovědnost a na druhé straně bude vyšší ochrana, mě přijde úplně nesmyslné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To současné nastavení nebo ty zákony, které máme, podle vás dostatečně chrání v tomto smyslu politiky.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Myslím si, že ano. Myslím si, že ano, protože, protože nezapomínejme také na prostředky civilního práva. Přece každý z nás, a to je, to je, v tom je vyjádřena ta rovnost před zákonem. Každý z nás jistě má právo na ochranu své cti, důstojnosti, osobní integrity před urážkami a podobně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Může toho využít tedy i prezident.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Každý.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co si smí nechat, respektive smí si prezident konkrétně nechat líbit všechno?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Opakovaně bylo řečeno různými vysokými institucemi soudními v takových těch vyhrocených sporech, že osoby, které se pohybují ve veřejném prostoru, zejména jsou-li nositeli nějakých veřejných funkcí, prostě musí unést vyšší míru kritiky než běžní občané a také míra ochrany jejich soukromí tomu odpovídá a je tedy nižší. Nedá se nic dělat. My přece na jedné straně hovoříme o prezidentovi jako o hlavě státu v takové jakési ještě setrvačnosti toho trůnu a hradu, ale na druhé straně prostě je to první úředník státu. A prostě jestliže se jakýkoliv prezident, nejde o současného prezidenta, jakýkoliv prezident se účastní prostě toho politického provozu, politického života, tak prostě rozdává rány a také ty rány někdy chytne.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Lze si úctu vynutit zákony, pane doktore?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Pardon, úctou vynutit?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Úctu vynutit zákony.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ne, ne, ne. To úctu stejně jako autoritu buď máme a je přirozená, je odvozena od našich, od našeho chování, od našich slov, od našich skutků, anebo ji nemáme a pak na to nestačí ani ústavní zákony.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Často se poukazuje na to, že je zajímavé načasování toho návrhu. Jednak přišel těsně před výročím sametové revoluce a podle navrhovatelů by měl, pokud by vstoupil v platnost, tak by se tak mělo stát v červnu příštího roku, kdy s největší pravděpodobností vystartuje horká kampaň před prezidentskými volbami. Ten státní svátek v jakém duchu se podle vás nesla vzpomínka na 17. listopad 1989?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Možná i díky tomuto a dalším různým návrhům a projevům tento svátek nebyl takový ten, říkám to s troškou hořkou ironií, takový ten tradičně nákupní jako většina...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prodloužený víkend.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ano, prodloužených víkendů a dnů volna, ale že si lidé začali více možná všímat veřejného života a těch událostí, které se v něm odehrávají, a to je určitě dobře, protože i s tím odstupem od 17. listopadu 1989 pořád ještě není vše jaksi hotovo, zajištěno a nezměnitelno. A jak vidíme i v některých jiných třeba sousedních zemích, prostě od svobodné liberální demokratické společnosti k takovému autoritářství možná stačí někdy jenom jedny volby. A tak si myslím, že je dobré, že, že jsme k těmto věcem pozorní a nikoliv lhostejní.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
17. listopadu 1989 se na Václavském náměstí v Praze cinkalo klíčemi. Nyní drnčely budíky s cílem probudit občanskou společnost. Připadá vám osobně, pane Baxo, ospalá, apatická? Jaká je vůbec současná česká společnost nebo naše společnost?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Nedokážu to zhodnotit komplexně. Někdy může být apatická a lhostejná, zdá se to, ale snad má v sobě jakési instinkty, že ve chvíli, kdy si myslí, že je třeba něco dělat, takže to aspoň někteří začnou dělat. Ale tím neříkám, že teď je ten, teď je ten pravý čas, že by se, že by bylo něco jaksi ohroženo nebo že by se opravdu měly teď ty budíky všude rozeznít. Ale obecně říkám, že si myslím, že i apatická společnost, a to není nic, vždyť nakonec proč by se lidé měli každodenně zajímat o politiku a chodit po nějakých mítincích a psát politické projevy, to určitě jaksi není vlastní běžnému člověka, ale je dobré, když ty instinkty ten člověk v sobě má a když vidí, že opravdu se něco děje nebo že tak nějak se něco hýbe, takže ty instinkty ho zapnou do jakési větší občanské třeba pozornosti.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že se změnila po více než čtvrt století nálada ve společnosti? Naše preference, hodnoty. Jaký máte z toho dojem?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Jak kde. Jistě kdybychom analyzovali jenom to, o čem píšou média nebo to, co je vidět na různých zpravodajských serverech, tak bychom mohli mít pocit, jakože to jde nějakým sešupem dolů. Na druhé straně já věřím v obyčejný lidský rozum, soudnost běžného člověka, který se nenechá "zblbnout" tím vším, co se na něj chrlí a prostě vede si ten svůj život. A z toho, jak to pozoruji, tak nemám ten pocit, že by se to nějak zhoršovalo. To, co je ale stále přítomné, to je takové to povzdechnutí škoda promarněných příležitostí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promarnili jsme hodně příležitostí?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Myslím si, že ano. Myslím si, že ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo promarňujeme.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
A pořád promarňujeme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co například?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Já si vždycky říkal, nás nikdo neporazí, ale my se, my jsme opravdu dokonalí mistři v tom, jak porazit sami sebe. A to je jedno, jestli je to v oblasti ekonomiky, nebo, nebo kultury nebo jinde nebo vůbec toho celkového toho společenského života, a tak si myslím, že ten náš potenciál, který tady je mezi lidmi, že jaksi jeho využití zůstává daleko za jeho možnostmi.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte něco konkrétního na mysli?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Konkrétního nemám nic na mysli, je to takové obecné povzdechnutí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Z průzkumu aktuálního Centra pro výzkum veřejného mínění vyplynulo, že se změnami společenského systému z roku 1989 jsou spokojeny dvě třetiny lidí, nejvíce nebo nejlépe hodnotí možnosti studovat, pracovat a cestovat do zahraničí a negativně pak lidé osloveni v tom průzkumu vnímali oblast kriminality a bezpečnosti. Poměry před listopadovou revolucí hodnotí lépe stoupenci levice a generace starší 45 let. A podle průzkumu CVVM 17 procent dotázaných se domnívá, že lépe bylo před listopadovou revolucí. Co říkáte této sondě?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, myslím si, že řada lidí jaksi vyslovuje své obavy, které nemají reálný základ. Tak třeba obavy před kriminalitou nebo vzpomínky na to, jaká byla kriminalita, jednak ty vzpomínky nemáme skoro žádné, protože tehdy nebyly zdaleka takové možnosti informování o skutečném stavu kriminality. A jednak ta čísla dokládají, že kriminalita vůbec neroste ani ta závažná. Takže si myslím, že jaksi stav bezpečí mimo jiné, stav bezpečí v naší zemi je nejlepší za mnoho desítek let zpátky. Když přihlédneme k tomu, že nejsme jaksi v totalitním režimu, kdyby policisté byli na každém rohu. Stejně tak, stejně tak ta úroveň, úroveň fungování jaksi veřejných služeb, dopravy, zdravotnictví, školství, jistě, můžeme vždycky říkat, je to hrozné a sneseme k tomu pět příkladů, ale celkově přece tyhle věci fungují. Takže já si myslím, že zase je to kus té naší takové té brblací, brblací nálady, že pořád jaksi ty věci vidíme černěji, než jaké ve skutečnosti jsou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč tomu tak je? Není to vlastně jistý paradox, když třeba ekonomika zažívá boom, Česko má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, poprvé po dvou dekádách státní rozpočet míří do přebytku a i ono 17. listopadu minulý týden mnozí řečníci varovali před nejistou budoucností a erozí české demokracie.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, tak se oddělme ty politické projevy. Já se opravdu nechci do těch, do těch politických hodnocení nějak příliš pouštět. Ale zase je vidět takový obecný, část politiků nebo část těch, kteří vystupují ve veřejném prostoru, tak trochu uměle navodí jaksi ten špatný obraz a pocit ohrožení a nebezpečí a strach a vzápětí nabídne ta svá řešení ve snaze získat pro ně podporu. Tak to je takový ten folklor, který musíme umět prohlédnout.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nepovažujete to za opodstatněné?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Já nechci vůbec podceňovat skutečné problémy řady lidí v dnešní době a v této zemi. Vůbec ne. Ale na druhé straně prostě jaksi rub a líc svobody je umět se také trochu nad rámec toho brblání a tím, co kdo za mě má udělat a co kdo mimo mě způsobil mně, prostě se trošku tu kritiku, nedávno to řekl výstižně slovenský prezident Kiska, přetavit v aktivitu věci měnit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jste se teď zmínil o slovenském prezidentovi Kiskovi, tak ten se 17. listopadu sešel nejenom se studenty, ale také s bývalými politickými vězni za bývalého režimu. A slovenský premiér Fico ten docela sklidil kritiku za to, že se ve stejný den sešel v jídelním vozni se studenty a vlastně jako takový největší výdobytek od 17. listopadu označil cestování zdarma.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, tak je to jeho úhel pohledu, no asi.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jsme, pane doktore, hovořili o návrhu třetiny poslanců vrátit do trestního zákoníku paragraf, respektive čin veřejného hanobení prezidenta, tak máme tady ještě dva další zajímavé návrhy. Prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch, místopředseda Legislativní rady vlády, vyzval k zásadní změně české ústavy. Ta by už za základ českého státu neprohlašovala jeho občany, ale jenom ty, kteří pocházejí z národa Čechů. Co tomu říkáte?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, mně to, já jsem neslyšel autenticky ten výrok, i když jsem byl na tu akci pozván, nezúčastnil jsem se ji, ale přijde mi to jako něco, co, co vzbudilo velké rozpaky, velký údiv jak přítomných, tak dalších osob. Já si myslím, že to je úplně zbytečné a vůbec nechápu, proč bychom měli po těch letech, kdy vlastně ústavu jsme přijali, kdy jaksi země jaksi funguje na základě toho základu, co je, což je občanský, občanský princip, bychom teď najednou to měli nějakým způsobem přenastavovat a říci, toto je, toto je země prostě, ve které jaksi národní princip bude jedním z těch vůdčích. To znamená...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Etnický princip?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Národní, etnický, ano, my jsme tady Češi a vy ostatní jste tady takoví občané druhé, druhé kategorie. Dejte pozor jako. To já si, opravdu nechápu, nechápu, proč s touhle myšlenkou pan profesor teď přichází a myslím si, že je opravdu velmi, velmi překonaná a neměla by být dále rozvíjena.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský to odmítl jako škodlivou a nebezpečnou myšlenku.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, já opravdu neznám, neznám ty motivace, neznám, proč s tou myšlenkou přichází profesor Gerloch právě v této době, takže těžko, těžko to komentovat. Jenom mně to přijde jako něco, co je opravdu marné a zbytečné.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A považujete za marné a zbytečné osobní iniciativu poslance Jeronýme Tejce, který chce, aby Česko zpřísnilo azylový zákon a přestalo pomáhat lidem prchajícím před politickým útlakem a nesvobodou?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, to je také, myslím, jedna z těch, jedna z těch aktivit, bez které bych, kterou bych rád radši neviděl. Protože podívejte, to přece není, jedna věc jistě je otázka určitého zpřesnění, zpřísnění existujících zákonných procedur, ale jestli to má být doprovozeno zásadní změnou postoje země ke svým mezinárodním závazkům, tady s prominutím, jestli ten článek příslušný v Listině základních práv a svobod bude, nebo nebude, tak to Českou republiku nezbaví svého mezinárodního závazku prostě poskytovat azyl lidem pronásledovaným. To je...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
I kdyby se tedy upravila ta Listina základních práv a svobod.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Samozřejmě, samozřejmě. Ten závazek by dále existoval. Ale zase asi by ten okolní svět se opravdu nestačil vrtět hlavou, co se to tady stalo, že, že jaksi demonstrativně "vyndáváme" z Listiny základních práv toto důležité, toto důležité ustanovení. Když navíc to není zase opřeno vůbec o nějaký reálný problém. Přece přes všechna různá strašení Česká republika nemá uprchlický problém.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co třeba jako určitá, řekněme, preventivní opatření do budoucnosti? Nevíme, jak se situace může třeba vyvíjet, jestli to nevede konkrétně pana Tejce nebo i další k přemýšlení takto?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No tak, jako promiňte, sahat na Listinu základních práv a svobod z preventivních důvodů to se mně zdá jako dost slabý důvod.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co tedy vede vlastně všechny tři nebo autory všech tří návrhů?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Nevím, nevím, jestli mají něco společného nebo jestli jsou to opravdu shodou okolností v téže době individuálně mínění návrhy každý s jinou motivací. Ale v každém případě, tak jak je to, jak se to opravdu sešlo v jedné době a v době před listopadem, před 17. listopadem, tak to může i jaksi vnějšímu pozorovateli vrtat hlavou, jestli to opravdu není nějaký, nějaká změna kurzu nebo změna trendu. A v každém případě jsou to, jsou to věci, které já si myslím, že ani jeden z nich nedojde tedy toho legislativního výsledku. Ale v tom veřejném prostoru už se nějak usadí a už se řekne, jo, to byl ten návrh, a to je dobré na něj navázat a zase ho posunout o kousek dál.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
K tématu právní ochrany hlavy státu se paní Ivana ptá, pane doktore, jestli se zákonodárci inspirují v zahraničí a jestli je to srovnatelné se zeměmi na západ od Česka.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, podívejte. S trochou nadsázky řeknu, že v zahraničí se můžeme inspirovat kdykoliv chceme, protože skoro vždycky tam najdeme nějaký, nějaký srovnatelný příklad. Ale zase přenášet ty věci bez přihlédnutí k jaksi ke kontextu historickému, politickému, k tradicím a podobně je, je naivní. To znamená, jistěže existují země, které třeba mají ve svých, ve svých právních řádech zakotvenu ochranu hlav státu, ale také zdůrazněme, že to jsou převážně třeba monarchie, kde ti jaksi panovníci nejsou těmi běžnými aktéry politického života. Jsou v ústraní, požívají vyšší úcty a třeba i vyšší ochrany. Je to historicky dáno. Nebo jsou to země, nakonec viděli jsme to v sousedním Německu v souvislosti se stíháním satirika Böhmermanna, prostě ten paragraf o ochraně hlavy státu je tam, tam někde tak trošku zaprášený, zapomenutý, je součástí trestního zákoníku a najednou ho někdo vytáhne na světlo, když jinak se...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak ho Turci oprášili ten paragraf.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Jak ho Turci oprášili a moc se, ale hned, hned jaksi s tím je spojená diskuse, zbavme se tohohle starého zaprášeného paragrafu no. Takže ano, můžeme najít příklady pro co chceme, ale nakonec to rozhodnutí vždycky musí být na nás, jestli to opravdu potřebujeme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zmínil jste se o Německu, tak tam bych se, s dovolením, tedy přesunula, protože Němce čím dál více zneklidňují takzvaní říšští občané, Reichsbürger. Lidé, kteří neuznávají zákony Spolkové republiky Německo, její soudní systém. Odmítají třeba platit daně, poplatky s odůvodněním, že trvá Německá říše v hranicích z roku 1937. Někteří dokonce vidí ty hranice platné z roku 1914. Při nedávné domovní prohlídce jeden takový "říšský" občan zastřelil příslušníka speciální jednotky, další dva zranil. Přiznám se, že jsem se náhodou nečekaně zúčastnila zádušní mše právě za toho zastřeleného policisty v Norimberku. Jak vážný toto může být problém, pane doktore? Lze odhadnout rizika takového hnutí takzvaných říšských občanů? To hnutí pochází z osmdesátých let.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
To musí Němci sami jaksi poznat, do jaké míry je to ještě jenom nějaký jaksi nostalgický spolek, který vzpomíná na historii a rád by ji nějakým způsobem vrátil a do jaké míry je to už jaksi aktivní konání, které jaksi se protiví současným německým zákonům a pak je to práce prostě pro ty orgány, které se, které to mají v náplni. Asi nelze tolerovat, aby tady se viděla jakákoliv část společnost. To je jedno, jestli je jich pět nebo jich je 500 nebo 5 tisíc a řekla, prostě pro nás tohle neplatí, my to neuznáváme a trhněte si nohou. Tam musí stát zakročit, to se nedá nic dělat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Experti se domnívají nebo obávají, aby takové hnutí nepřitahovalo také různé potížisty nebo možná i psychopaty.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Jistě, to, to s sebou zpravidla nese, a to je právě na tom rozlišení, říkám, do jaké míry je to takový ten okrašlovací spolek, který jako jaksi sní o tom, jak ta krajina byla krásná, jak by zase měla být krásná, nebo jak byla monarchie krásná, jak by bylo dobré tu monarchii obnovit. Nakonec takové spolky nebo i politické strany nebo hnutí jsou součástí našeho veřejného života a není to nic škodlivého. Ale do chvíle, než začnou přestupovat zákony této země.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme ještě na skok k nám. Policisté začali nedávno stíhat jednoho z komunistických funkcionářů, kteří v padesátých letech dvacátého století řídili vyvlastňování statkářů a dalších soukromých zemědělců. Muži je 93 let. Jak se díváte na takovou pozdní spravedlnost, řekněme?

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Je to vždycky problém, když spravedlnost přichází pozdě, ale je mnohem větší problém, když spravedlnost nepřijde nikdy. Takže já si myslím, že tady opravdu na věku nezáleží. A je důležité by pro, pro jaksi obnovení pocitu spravedlnosti, aby tyhle věci zkrátka se aspoň pojmenovaly. Teď přece nejde o nějaké to starého člověka a jaksi jeho zavření do nějaké temné díry. Ale prostě o to, aby bylo jasné, že ty věci, které se staly, byly prokázány, pojmenovány a bylo rozhodnuto o vině, je-li tam vina, tak aby bylo rozhodnuto o vině, ten trest není až tak na prvním místě, řekněme.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Otázka pro vás od pana Ivana, jestli je promlčena střelba na hranicích? Má asi na mysli střelbu v letech 1948 až 89.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ta otázka je složitější. Asi nemáme na to časový prostor. To promlčení vždycky by se muselo hledět na ta konkrétní data a ten právní režim.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Já vám za to děkuji, mějte se hezky.

JUDr. Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Rádo se stalo, na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou a na slyšenou zítra Zita Senková se těší s docentkou Ilonou Švihlíkovou, dobrý den.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.