Přepis: Jak to vidí Jan Petránek - 20. ledna

20. leden 2016

Hostem byl komentátor Jan Petránek.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu "Jak to vidí" vám přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal publicista Jan Petránek. Dobrý den.

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Dobré jitro.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vítejte u nás. Národní hrdost, identita i tenký led nacionalismu. Nejenom o tom bude dnes řeč. Dobrý poslech. Uplynulo 47 let od sebeupálení Jana Palacha. Na Alšově nábřeží studenta od víkendu připomínají dvě plastiky na dvou betonových soklech. Z nich vlastně jsou vyvedeny takové ostny, které připomínají plameny. Ten světlý symbolizuje Jana Palacha a tmavý jeho trpící matku. Jak to na vás působí, pane Petránku?

Čtěte také

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Ty dvě sochy, já jsem velice tolerantní k tomu, když někdo chce vytyčit jakýkoli symbol a chce tím něco říct. To je potřeba se u toho postavit, zamyslet a říci: ano - ne. Ale dobré je, aby člověk šel přímo k jádru toho, co to má znamenat. Vy se ptáte na Palacha po 47 letech a já vám řeknu, že tady, jak sedíme u mikrofonu, já jsem byl v této budově, tak tahle ta je nově přistavěná, ale kousek vedle spíš k Vinohradské ulici, v té staré budově, když mě ta zpráva zasáhla přímo do srdce. To bylo něco strašného. A připomeňme si to, co se dělo před lednem toho roku, co se upálil. To bylo pár týdnů, pá měsíců poté, co sem Rusové vpadli, co sem Sověti tedy vpadli a my jsme stále ještě byli pod dojmem toho, co všechno uměli rozhlasoví pracovníci. Já taky tvrdím, že dodneška tato vláda a tito velikáni, kteří tu dneska dělají rameny na celý svět, ti neuměli poděkovat rozhlasovým pracovníkům, především technikům, že zajistili vysílání toho velikého odporu proti sovětské okupaci. A teďka je, proč se Palach upálil. Velice často se říká, že to bylo proti sovětské okupaci. Ano, v jádře ano, ale co ho nejvíc, tohoto velkého Jana zasáhlo, bylo to, že lidi začali říkat: No, tak vždyť my to nějak přežijem a jestli my jsme neměli bejt pokornější. To ho strašně iritovalo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Symbol letargie vlastně, že?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Ano, on se upálil na protest: Národe, neohybej se! Ty, koukej se vzmužit a říct, tuto vládu Sovětů zprostředkovanou přes jejich přisluhovače, tu tady nechceme a nesmí to tak být a mně to tak trápí, že si na protest proti tomu vemu život, abych vás vyburcoval! Tohle dodneška pro tu pokoru národní před zlovůli jiných, to je něco, co Palach nesnesl. A v tom já vidím dokonce i odkaz pro dnešní dny, kdy tady se něco s touto zemí děje, kdy se nám snaží určité nadnárodní struktury, řeknu přímo, Brusel si myslí, že bude nám vnucovat cokoli a v okamžiku, kdy řekneme: Ne, my si budem hájit svoji vlastní svébytnost ... a schválně volím to slovo "svébytnost", protože je to trošku jiné než samostatnost. Tady se totiž ..., co se stalo? V Evropské unii každý stát tam deleguje kus své samostatnosti a teďka ty nesmírně složité právnické a právnicko-finanční finesy nás dostávají k tomu, že většina národa nerozumí ... tedy, hrome, kdo tu vládne? Koho máme poslouchat? Co je vlastně ještě naše?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že to tak cítíme?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Já si myslím, že hodně lidí. Podívejte, mně volá strašná spousta lidí. Dokonce se ozvali i ti, kteří říkají, že jsem předpojatý vůči Evropské unii. Ne, já jsem pro národní zájmy a ne jako nacionalista, ale jako člověk, který chce, aby těch 10 milionů lidí, kteří žijí v této republice, ať už jsou to Češi, Slováci nebo i ti, kteří sem už přišli a jsou to třeba i ti vietnamští obchodníci, které v něčem umím i obdivovat, protože je to etnikum, které se ve zcela cizím prostředí dokázalo ekonomicky zapojit. To zase mi někdo může vyčíst, že tedy nevidím, že někteří Vietnamci tady dělají velkovýrobny konopí a tak dále. Ne, já myslím ty poctivé pracovníky, kteří tady dělají na roli národa dědičné. Tak o jejich zájmy já se beru, když říkám o národní zájmy a nemyslím tím nacionalismus a myslím tím lidskou podstatu obyvatel této země.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký ale led tenký, nakolik je, pan Petránku, mezi národní identitou, hrdostí a nacionalismem? Třeba snad přesně před týdnem tady profesorka Dvořáková, politoložka, varovala od možným odklonem ... od těch liberálních hodnot. Podle ní Evropa, v Evropě posilují konzervativně nacionalistické vlivy, propojení církve se státem. Jak vy vnímáte třeba tato slova, její hodnocení nebo varování?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Víte, chce to trošku ostře vnímat lidskou podstatu člověka, protože já se velice dobře dohodnu s Francouzem, i s Němcem, i s Rusem, když jsou to lidi. Mně nezáleží na tý národnostní politice, takříkajíc, abych to vyhrocoval. Já jsem Čech a tudíž nebudu mít rád všechny "Nečechy". V tom to není. To se snažím vysvětlit, že já chci pro všechny dobro, ale musí to být poctivá hra. Nesmí to být zakamuflováno tím ..., vemte si jenom to, když se začalo říkat o věcech "strategický partner". No, to znamená, já jsem chudý, koukám, aby si mě jako malou děvečku vzal bohatej milionář a teďka je otázka: Bude ten bohatej milionář se mnou zacházet pořád jako s děvečkou, nebo já jako se budu vrtět a lichotit se mu a budu já vládnout jím? No, vždycky to bude opačně. Ten, komu já říkám "strategický partner", je vlastně ten šafář, který nade mnou bude třímat bič.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Neměli jsme vždycky ale nějaké "strategické partnery" i v historii?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
No, právě v tom to tedy je, abychom neříkali "strategický partner" a domnívali se, že je to partner. Je to strategický nadvládce a to je potřeba říkat. V tomto okamžiku potom, jakmile je to v té ekonomicko-finanční rovině, to "strategický partner" strašně krásně zní, ale znamená to strategický nadvládce, který má své zájmy, které jsou odlišné od zájmů národních. To já mám namysli.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Otázka pro vás od paní Ivany: "Není, pane Petránku, nebezpečné, že se ostrý odpor k migraci spojuje s útoky na liberální demokracii?"

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
No, to je velice chybné pojetí. Podívejte, v okamžiku, kdy někdo vám udělá gulášovou polívku z národních zájmů migranty, tak to znamená jednu věc, že to oslabuje demokracii. A když vy řeknete: Já chci aspoň vědět, kdo sem přichází a když tady se málem člověk svlíká na letišti, jestli nemá, já nevím, láhvičku s nějakou tekutinou ve spodkách a je to strašlivě důležité a dávají se na to velké peníze, na tu kontrolu, a potom jsem jdou desetitisíce lidí, o kterých vy vůbec netušíte, odkud jdou, jak se jmenují, co tu chtějí, no, tak to je útok na demokracii! A že by to, když řeknete: Moment, já chci mít věci pod kontrolou, lidi pod kontrolou, tak jako v zájmu svého národa, v zájmu svého obyvatelstva, jo, tak říkat, že je to útok na liberální demokracii, je nejen čirý nesmysl, ale je to zákeřný ..., to je Trojský kůň! To opravdu nelze přijmout, že když já chci mít věci podle práva, takže je to útok na liberální demokracii.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A v čem je to útok na demokracii?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
No, útok na demokracii je to v tom, že demokracie nesmí být bezzubá, jak říkal Tomáš Garrigue Masaryk. A ta, co to je vlastně zákon? Zákon je něco, co má regulovat vztahy mezi lidmi a to, co se děje s migrační vlnou, znamená, že se dělá ze zákonů trhací kalendář. To je prostě nepřijatelné. Je třeba to velice rozumně vyřešit. Je ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale tak bezzubí nejsme. Máme přece zákony. Stačí je jenom dodržovat, nebo je vymáhat.

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
No, jenže to vymáhání zákonů, víte, kolikrát už jsme slyšeli, že když se sejdou dva právníci, takže slyšíme tři právní názory. To je to, že zákon musí být průhledný, musí, musí to být srozumitelný výklad nějaké zásady. A to se tu v migračních vlnách neděje, naopak mnozí kolem těch migračních vln zamlžují. Kdo sem přichází jako skrytý terorista, kdo sem přichází jako nešťastník, který měl jinde hlad a kdo sem přichází jako člověk ohrožený válkou! Víte, připadá mi to tak trošku, jako když se kdysi, před více než sto lety, dokázala přelévat krev od zdravého k nemocnému, ale ještě nikdo neměl tušení, že jsou nějaké krevní skupiny, že jsou nějaké Rh faktory. My prostě chceme věci vědět, vidět je jasně a pokud někdo křičí: "Berte všechno šmahem a nekontrolujte to," no, tak je to buď blázen, anebo je to zlomyslnost.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Po kontrole ale to volání naopak sílí?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
No, já doufám, že nejenom sílí, ale když vám někdo řekne, že za dva měsíce budeme mít konečně kontrolu schengenských hranic, já tomu nevěřím.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jste se, pane Petránku, zmínil o Schengenu, tak v Praze včera jednali ministři vnitra zemí Visegrádu. Opět odmítli povinné uprchlické kvóty, shodli se i na tom, že je zapotřebí posílit vnější ochranu té schengenské hranice a že uprchlíci mají být v rámci takzvaných hotspotů drženi v detenčních zařízení, dokud nebude řádně ověřena jejich totožnost. Dodám ještě, že česká vláda nepodporuje uzavření vnějších hranic toho schengenského prostoru. Přežije?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Myslíte Schengen?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Schengen.

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Já se obávám, že je to otázka do jara, kdy se to rozhodne, za ty dva měsíce. Koneckonců dneska máme 20., máme přestupní rok. Tak to znamená, že přesně 20., tentokrát už 20. března v půl šesté ráno bude jaro. Čili za dva měsíce už budeme mít skoro tři hodiny jaro, ale vy jste se ptala na to, jak to vypadá teď se Schengenem. Já mám pocit, že každý stát, i když je v Evropské unii, by neměl rezignovat na to, aby měl kontrolu svých hranic. A to se právě nestalo. Vemte si, kolikrát se rušily dětské školky a teprv nyní se zjišťuje, že jsou potřeba. Kolikrát se něco ukvapeně udělá a potom se to rychle napravuje. Já se domnívám, že třeba zkrácení našich armád..., naší armády, početní stav, byla strategická chyba, ale to už jsem říkal před 10 lety, že je potřeba mít armádu pro naší vnitřní bezpečnost. Pořád mě rozčiluje, když koupíme gripeny, aby lítaly nad, nad Grónskem, nebo nad Islandem. Tohle to udělá strategický hlupák! Je potřeba především posilovat bezpečnost a já už jsem taky před několika lety říkal, že bych velice vítal švýcarské zkušenosti, aby bylo jasné, kdy je možné ..., už i teď bych sbližoval policii a armádu do té míry, až by přišly různé další dneska stratégy naprosto nepředvídané okolnosti, tak na ty, abychom byli připraveni. Víte, já mám trošinku šachistický myšlení. Musíte počítat na několik tahů dopředu, i když víte, že třeba soupeř udělá ten a ten tah a bude špatnej, ale vy i na ten jeho špatnej tah, kterej vypadá nebezpečně, musíte mít propočítanou odpověď. A to se neděje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Partie je rozehraná. Zůstaneme chvíli u této terminologie.

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Ano, jistě.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co to je teď? Šach mat? Nebo jak byste to popsal, pane Petránku?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
No, v každém případě znamená to, že my, abychom vyhráli nad situací, musíme šachisticky řečeno, dělat nějaké oběti. Třeba obětujeme královnu, ale pěšci to musí vyhrát.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdo je královna v této hře?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
No, jakmile dojde dobrý pěšák na osmé pole, tak se v tu královnu zase promění.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak řekněme, královna, Angela Merkelová - německá kancléřka, tlak na ni sílí nejenom z řad její CDU, kterou vede, ale také z bavorské sesterské strany CSU, která požaduje ten roční strop pro přijímání uprchlíků. Dojde k obratu?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Určitě, podívejte. Vy sama znáte výborným způsobem německou podstatu a také jste zajisté zaregistrovala, jak se říká dneska, že jde o "merkelizaci Evropy". To je hrozný termín, ale používají ho Němci, tak proč bychom my na to neměli aspoň upozornit. To, co se děje v CDU/CSU, to znamená, že Merkelová, říkám, kdyby to ustála, velice bych se divil. Samozřejmě dneska tam není silná politická osobnost. Já si paní Merkelovou osobně vždycky velice vážil. Mluvil jsem s naším bývalým předsedou Akademie věd, u kterého ona, když ještě existovalo NDR, přijížděla a pracovala a pašovala do Čech ty bílé "dederónské" košile kamarádům, přátelům. Byla vždycky velice konciliantní, vždycky měla pochopení. Umí koneckonců i dost dobře česky. Čili myslím si, že je to morálně velice citlivá osoba, ale dostala se svojí, až bych řekl super humanistickou zaměřeností do situace, že se domnívala, že ta vlna bude snad i jednorázová. Těm lidem se pomůže, něco se stane na tom Blízkém východě, že se tam ta válka proti teroristům vyhraje, a pak už nebude nutný příliš ty věci řešit. Někdo se bude vracet, někdo se tady bude v tom evropském prostoru takříkajíc zapracovávat. To všecko jsou ale sny, které ona přestřelila, ona se spletla. A když se splete politik, no, tak na to strašně doplatí a obává se, že toto je její situace.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A pana Kuderu zajímá, cituji z e-mailu: "Co říkáte, pane Petránku, na rýsující se v uvozovkách "svatou alianci" nacionalistických a ultrakonzervativních sil v Evropě reprezentovaných jmény Le Penová, Strache, Orbán, Kaczyński, Putin, přestože všichni spolu zrovna nekomunikují. Kreml například finančně podporuje jak rakouské Svobodné, tak francouzskou Národní frontu. Nesleduje tím Putin svůj cíl využití aktuální politické situace k rozbití Evropské unie?"

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Putin má svých starostí dost. Já bych opravdu řekl, že Putin skutečně s Medveděvem a se Stěpašinem a se všemi, se Šojgem a s dalšími lidmi sedí a neví, jakým způsobem se vyrovnat s těmi ekonomickými problémy, které Rusko má. Já bych znovu zdůraznil, že Jelcinova léta, to desetiletí, posledních 10 let 20. století, znamenalo pro Rusko ekonomické ztráty, které švédští ekonomové spočítali, že to byly dvakrát větší ekonomické finanční ztráty, než co samotný Sovětský svaz utrpěl za 2. světové války a od doby kdy to takříkajíc na přelomu století a vlastně tisíciletí přebíral Putin, tak z mapy Ruska, jenom samotného Ruska zmizelo na 30 tisíc vesnic, kdy první debata velkých čínských expertů, když se radili s ruskými experty, co udělat s tou Sibiří, tak Číňani upozornili Rusy na to, že tady chybí jakákoli infrastruktura, že v tom případě je Rusko trochu na hliněných nohou, že je to potřeba. Proto se domnívat, že Putin bude podporovat nějaký ty nacionalisty v Evropě, to je asi jako, kdybych já chtěl na svých ramenou nést Frištenskýho. To je něco úplně jiného. To je něco úplně jiného. Je to trošku jiná dimenze.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Další e-mail: "V minulém "Jak to vidí" jste kritizoval vztahy Západu a Spojených států se Saúdskou Arábií a velebil tytéž vztahy s Čínou. Na Saúdské Arábii vám vadil wahhábistický režim a trest smrti, ovšem v Číně vám zřejmě nevadí totalitní režim, prekérní lidsko-právní situace, popravování jako na běžícím pásu a dokonce rozprodej orgánů popravených." To byl e-mail.

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
No, to by mě zajímalo, kdo má jakou statistiku, kolik toho ta Čína popravuje a kolik orgánů někde prodává ve světě.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Třeba Amnesty International, nevím.

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Nevím. Já si myslím, že mnohem horší je ta Saúdská Arábie, než Čína samotná a Čína dokonce je pozoruhodná tím, co nedávno řekl Cameron a co opakovaly i kanadské listy. Ty říkaly jednu věc: "Podívejte, vždyť v Číně se každým rokem přestane hlad v mnoha milionech domácností, kde nikdy nevěděli, co je to večeře a teďka to vědí." To, co se stalo, že dneska křičí, zrovna dneska v noci nějak jsem ještě viděl v televizi, jakým způsobem někdo kritizoval, myslím, že to byli Japonci, ano, byl to japonský náměstek ministra průmyslu, že Čína jde pod 6 % svého vývoje, ale že kdyby kdokoli z těch rozvinutých zemí měl 6 %, takže bude jásat. A je to právě tím, že se obrací situace, Čína přestává dbát hodně na export, i když pořád je to velký export a obrací se k domácímu trhu. Je to strategicky přehozená výhybka na to, aby hospodářství rostlo z vlastních zdrojů.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
I titulky hlásají: Čína roste pomaleji. Je to takový trošku ... i rozpory v tom. Mimochodem, jakým způsobem Čína dobývá Blízký východ, Střední východ?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Jistě, tak včera přiletěl do Saúdské Arábie Xi Jinping. Je to po sedmi letech zase první návštěva hlavy čínského státu v Saúdské Arábii, v Saúdské Arábii to je ... Čína je největší obchodní partner, v roce 14, poslední zpracovaný údaj je o tom, že čínsko-saúdskoarabský obchod dělal 70 miliard dolarů a tak se Čína stala největším obchodním partnerem nejenom pro nové africké země, ale především pro Saúdskou Arábii, která je taky největším dodavatelem nafty pro Čínu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Otázka od pan Čecha Tomáše: "Proč pokračuje muslimská invaze do Evropy a proč nemá ... Merkelová ani špetku zájmu ochránit Němce a naši civilizaci?"

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
No, k tomu už jsme se vyjádřili. Proč ta invaze pokračuje? No, protože skutečně někdo vybudoval velikou pašeráckou síť. Jednotlivec by se sem snadno nedostal, ale pokud je vybudován koridor a je to placený jako dobrá pašerácká stezka, no, tak potom je možné, aby sem ti lidé přicházeli a je opravdu nutné, aby, dejme tomu, atlantický pakt dělal námořní manévry v Černém moři, když tytéž lodě mohly, dejme tomu, patrolovat mezi Tureckem a Řeckem, aby nepřicházelo k tolika neštěstím, kdy se lidi utopí! Proč tedy Turecko a Řecko, když jsou současně v atlantickém paktu, se nedohodnou na přechodu těch lidí, když už chtějí do Evropy, po souši? To je otázka, kdy každý, kdo strategicky uvažuje, ví, že za tím musí být velice zlý záměr těch, kteří jsou i činitelé v atlantickém paktu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Otázka pana Petra, nakolik nebezpečné jsou tendence, nacionalistické tendence v Polsku a v Maďarsku?

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
No, všude jsou nebezpečné nacionalistické tendence, když nebudou chtít operovat, ale kooperovat s jinými. Ale my jsme tady měli teďka to zasedání tý varšavský čtyřky a tam přeci jenom dochází k debatám, které ukazují, že snaha o dohodu tady je. Jiný problém je dneska ale v Maďarsku a jiný v Polsku a to Polsko muselo honem do Bruselu vysvětlovat svoji politiku a paní premiérka, myslím, dělala to dost důstojně, ale neodpověděla na všechny otázky, které dostávala.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká publicista Jan Petránek, host dnešního vydání "Jak to vidí". Děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den.

Jan PETRÁNEK, publicista
--------------------
Já vám přeji hezký den také a všem posluchačům.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji. Zítra se můžete těšit na názory vojenského historika, plukovníka Eduarda Stehlíka. Na slyšenou se těší a dobrý den, ideálně ve společnosti Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková. Na slyšenou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio