"Pouze papež má první výtisk zlaté bible vázaný v bílé kůži," říká překladatelka Dagmar Halasová

15. září 2010

Vzácná zlatá Bible byla ve všech pádech skloňována v dnešním (středa, 15.9.) Setkání Hosta do domu. Obsahuje úplné znění Starého a Nového zákona podle českého překladu Jeruzalémské bible z roku 2009. Jeho autory jsou manželé František X. a Dagmar Halasovi. Dalším hostem byla editorka knihy Petra Dietlerová.

V minulém týdnu převzali arcibiskup pražský Dominik Duka a prezident ČR Václav Klaus vzácnou zlatou Bibli, označovanou za knižní klenot. Každý výtisk je ručně vázáný v červené kůži, a to podle tradičních postupů. Úplný text v ní doplňují reprodukce středověkých iluminací (Poznámka redakce: Iluminace je výtvarný, barevný obraz, který doplňoval středověké bible). Na překladu se přitom pracovalo celých 30 let. Od roku 1992 – 2008 vycházel tento překlad v 17 sešitových svazcích. Práce tak byla hotova z 80% už za dob tzv. totality. Přesto bylo potřeba, konzultovat knihu s biblisty. Text byl původně psán ve francouzském jazyce a poté přeložen do toho našeho tak, aby se věrně zachoval smysl a význam původního psaného písma.

K překladu manželé František X. a Dagmar Halasovi přistupovali velmi originálně. Každý si vzal jeden oddíl a nezávisle na druhém překládal. Nedívali se přitom na předchozí interpretace, aby mohli dát celku úplně novou formu. "Vždycky jsme se u toho pohádali," říká s úsměvem Dagmar Halasová.

Zlatá bible

Po dokončení "své" části jeden četl a druhý z manželů porovnával s francouzským originálem. Pokud někde zaškobrtli, vypracovali seznam dotazů a ten předložili hebraistům (Pozn. redakce: Hebraistika je obor, který se zabývá studiem hebrejštiny a jevů s ní souvisejícími), kteří (tak jednou za dva měsíce) vypsali veškeré vysvětlivky. To aby byl text korektní. Proto jeho složení zabralo tolik času.

"Takto vyrobená kniha je umělecké dílo," říká Petra Diestlerová a dodává: "Běžná kniha se vytiskne v Číně a lodí je dopravena do Evropy. U této verze Bible je každý kousek ručně zpracovávaný (i vázaný) na speciálním papíře. Organizačně byla výroba velmi náročná. Probíhala totiž ve třech tiskárnách. V první zpracovali text, druhá zlatila folií a třetí ji svázala. Každý kus je ručně šitý."

Zlatá bible

V knize se nachází 282 reprodukcí středověkých iluminací. Všechny pocházejí z rakouské národní knihovny. Ta totiž vlastní velmi rozsáhlou sbírku dochovaných rukopisů. Příprava iluminací byla nesmírně komplikovaná. Reprodukce se prováděly přímo v knihovně za velmi přísných bezpečnostních podmínek pomocí fotoaparátu.

Každý výtisk je očíslován. Kniha s číslem jedna, která je jako jediná vázána v bílé kůži (ostatní výtisky jsou v červené), byla předána papeži, druhý výtisk získal arcibiskup Dominik Duka a prezident Václav Klaus vlastní výtisk bez čísla.

Zlatá bible

Dostat zlatou Bibli k papeži bylo o poznání složitější. Diplomat si nemůže dovolit pozvat do své rezidence hlavu církve. A tak pozvali na večeři tehdejšího biskupa Josepha Ratzingera. Společně povečeřeli a tím navázali kontakt. "Když se poté, už jako papež, objevil v Praze, tak se nám, díky velkorysosti prezidenta a arcibiskupa, dostalo toho štěstí, že jsme první výtisk mohli slavnostně předat," vzpomínají na manželé dvojhlasně.
Více již v audiozáznamu rozhovoru s Vladimírem Krocem ...Nestihli jste úterní vysílání Hosta do domu? Nabízíme text Jana Profouse:"Měla jsem vždycky trému, ale vždy pozitivní," říká Soňa Červená

Soňa Červená
autor: Jan Profous
Spustit audio