Pensdorf

O původu příjmení
O původu příjmení

Německé příjmení Pensdorf se vykládá z místního jména Penzendorf. V Rakousku leží hned několik obcí s tímto názvem. Původní nositel příjmení Pensdorf odtud patrně pocházel. V současnosti žije v ČR jen 12 nositelů tohoto jména.

Použitá literatura:
J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 211

Spustit audio
autor: Žaneta Dvořáková