Ohlédnutí za 33. Kirchentagem

12. červen 2011

Svěží duch, vitalita mladých, vůle k obnově a přátelská atmosféra, tento obrázek i poselství zanechalo více než 120 tisíc účastníků letošního 33. setkání německých evangelických církví, tzv. Kirchentag, který zakončila velkolepá liturgie u břehů Labe, které lemovalo 99 stolů s chlebem, vínem a hroznovou šťávou. Pět dní v Drážďanech bylo nejenom ve znamení bohoslužeb a rozjímání, ale také diskusí na různá témata, od sociální spravedlnosti přes lidská práva až po vztahy mezi křesťany, židy a muslimy.

Výzva k otevřenosti, varování před egoizmem, válkami, honbou za ziskem i falešnými sliby. A také vzkaz politikům, aby se před důležitou volbou nezapomněli zeptat také lidí včetně věřících. Zazněl i apel na vstřícnost vůči cizincům, azylantům, lidem jiného vyznání a vůbec na všechny, aby byli milosrdní také sami k sobě a otevřeli ve svých srdcích místo i pro víru. Ještě nikdy nebyla na fórech a seminářích věřících tolik dominantní aktuální politická a společenská témata, jako letos. Nasazení Bundeswehru v Afghánistánu, boje v Libyi, odstoupení od atomové energie či integrace. Setkání v Drážďanech bylo také impulzem k oživení zájmu o víru i k nárůstu věřících, jak Českému rozhlasu řekl jeden z pastorů tzv. Kirchentagu Joachim Lenz:

„Tuto zkušenost máme i z předchozích ročníků, účastníci se do svých domovů a komunit vracejí s novým elánem, odvahou, jsem si jist, že tak tomu bude i nyní, to sice budeme vědět třeba za rok, nicméně už nyní mám ze setkání s lidmi velmi pozitivní dojem. Také „drážďanští“ jsou spokojeni, zpočátku se obávali, zda akce nebude příliš drahá, zda příliš mnoho křesťanů nezaplaví město, kde se k víře hlásí pouhých 20 procent lidí. Myslím ale, že radost a svěžest křesťanů udělala dobře i ateistům.“

33. Kirchentag v Drážďanech

Říká pastor Joachim Lenz, který si na věřících cení také schopnost otevřeně i na úrovni diskutovat. Dialog i umění argumentace místo osočování bylo ostatně další devizou setkání u Labe. Připomnělo rovněž, že Bible a společenská angažovanost rozhodně nejsou dva různé světy. Naopak.

„Nejde o to stáhnout se bohabojně do ústraní, jen se modlit a svět přenechat ostatním. Nebo se angažovat pouze za mír a spravedlnost a přitom zapomínat ptát se i Boha. Je ideální tyto dvě roviny propojit, o což se snažilo i setkání věřících. Domnívám se, že v Drážďanech se nám to povedlo, proběhlo mnoho angažovaných diskusí, ale znělo také hodně zpěvu. Modlitby i práce pro svět, to je hlavní poselství,“ hodnotí letošní Kirchentag pastor Joachim Lenz.

Další 34. setkání evangelických církví se uskuteční ve dnech 1.- 5. května 2013 v Hamburku.

0:00
/
0:00
autor: zis
Spustit audio

Více z pořadu