Doteky víry

5. leden 2015

Každou sobotu a neděli po dvaadvacáté hodině vám Doteky víry nabízejí na vlnách Radiožurnálu povídání o věcech mezi nebem a zemí. A také o člověku a jeho neklidném putování životem, o jeho mnohdy nelehkém údělu, ale také o zdrojích štěstí, harmonie a lásky.

Pořad pravidelně moderuje Eva Hůlková. Pro sobotní Doteky víry zve do vinohradského studia každý týden zajímavého hosta, v jehož společnosti se snaží ukázat posluchačům krásu jinakosti a význam tolerance.

Nedělní Doteky víry mají formu magazínu, který v několika příspěvcích přináší reportáže o různých duchovních tématech. Součástí nedělního pořadu je také publicistická část nazvaná Výzvy přítomnosti, která nabízí rozhovory se zajímavými lidmi o otázkách a problémech, před něž nás staví dnešní doba. Jde o témata časová i nadčasová, společenská i osobní. Vždy se přitom hledají nejenom pragmatické, ale především principiální odpovědi s přihlédnutím k duchovnímu rozměru života.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...