O smrti s nadějí

Pacientka hospicu Cesta domů

Ústředním tématem velikonoční liturgie jsou poslední dny pozemského příběhu Ježíše Nazaretského. Rozjímání nad velikonočními texty nás tedy vede nevyhnutelně také k úvahám o vlastní smrtelnosti. Počítáme se svojí smrtí a je pro nás vyvrcholením celého života? Nebo hned první myšlenku na vlastní konec raději zaplašíme?

Těmto tématům se bude právě teď - v podvečer Bílé soboty - věnovat dokument nazvaný O smrti s nadějí. Představí vám pražský domácí hospic Cesta domů, který vrací umírající z nemocničních zařízení do rodinného kruhu a bere na svá bedra řadu praktických starostí, které jsou s tímto rozhodnutím spojeny.

Další informace o domácím hospicu Cesta domů najdete na stránkách www.cestadomu.cz a www.umirani.cz.

V rozhlasovém dokumentu uslyšíte ředitelku pražského domácího hospicu Cesta domů Martinu Špinkovou, sestřičku Kateřinu Vilímkovou, dále jejich klienty manžele Horákovy a Alici Maťákovou. Pořad připravila Lenka Svobodová, technická spolupráce Ladislav Čurda.

Pacient hospicu Cesta domů

Svoje náměty a připomínky k pořadům o lidech dobré vůle nám posílejte pod heslem Dobrá vůle na známou adresu Českého rozhlasu: Vinohradská 12, Praha 2, 129 00, nebo mailem na adresu: dobravule@rozhlas.cz.