Nový zákon pomůže řešit spotřebitelské spory. Jde cestou mimosoudního vyrovnání

3. únor 2016

Od 1. února totiž platí nová právní úprava. Lidem by měly pomáhat totiž další úřady nebo třeba finanční arbitři.

Mezi takové úřady patří kromě České obchodní inspekce (ČOI) nově Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, finanční arbitr a další.

Jde o sladění české legislativy s tou evropskou. „Všechny členské státy totiž musí poskytovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,“ říká právník dTestu Lukáš Zelený.

Tam, kde už tento systém mají a používají, tak prý funguje a taky se osvědčil. „Česko mělo zkušební, pilotní projet ministerstva průmyslu a obchodu někdy kolem roku 2010. A osvědčil se,“ vzpomíná.

O které úřady jde?

ČOI bude řešit běžné spotřebitelské spory, reklamace, odstupování od smluv, nekvalitní práce řemeslníků a podobně.

Čtěte také

Na Český telekomunikační úřad se budou lidé obracet se spory s mobilními operátory, poskytovateli digitálního satelitního vysílání nebo třeba s Českou poštou. Energetický regulační úřad bude řešit spory s dodavateli energií. A finanční arbitr pak finanční služby.


Co musí návrh obsahovat?
- kdo činí návrh na mimosoudní vyrovnání
- na koho a proč si stěžuje
- popis historie problému (co jste až dosud udělali, jak jste s podnikatelem jednali a proč to nevyšlo)

Jak postupovat?

Pokud tedy máte nějaký problém a v zásadě netrváte ne soudním řízení, podejte svůj návrh na ČOI. Možností máte několik; doporučeným dopisem, osobně nebo vyplníte internetový formulář na jejich stránkách.

Ale pozor! Podmínkou správného podání mimosoudního návrhu je neúspěšná snaha řešit stížnost, třeba reklamaci, která musí být zamítnuta ze strany podnikatele.


Lukáš Zelený, právník dTestuJsem přesvědčený, že spousta lidí půjde s poškozenou botou rovnou na ČOI. Ale takto to nefunguje!

Cílem je dosáhnout dohodu

Česká obchodní inspekce pak váš podnět posoudí a obrátí se na podnikatele, který má pod nemalou pokutou povinnost reagovat. Cílem by mělo být dosažení dohody.

„ČOI nebude podnikateli nařizovat třeba vrácení peněz, ale sepíše se stranami dohodu o dalším postupu,“ dodává. A je tady i maximální, 90denní délka řízení. Pak bude ukončeno, a to ať k dohodě dojde nebo ne.

Ostatní záznamy poraden najdete v Dopoledni s Dvojkou.

autoři: lup , Jiří Holoubek
Spustit audio