Mora: K plynovému sporáku vedla dlouhá cesta. Na počátku byly obyčejné hřebíky

Největší český výrobce kuchyňských varných spotřebičů neovládl jenom českou kotlinu. Když došly na přelomu 19. a 20. století v Americe mlýnky na kukuřici, nelenil a zavedl jejich výrobu i dovoz.

Účinkuje: Jan Kovařík
Připravily: Jitka Škápíková a Světlana Lavičková
Dramaturgie: Magdalena Šorelová
Zvukový mistr: Dominik Budil
Zvukový design: Jiří Litoš
Režie: Magdalena Šorelová
Premiéra: 22. 9. 2020

Ve svém oboru patří firma vůbec k nejstarším výrobcům kuchyňského zboží na světě. Její historie se v Mariánském Údolí v Hlubočkách nedaleko Olomouce začala psát před téměř dvěma stovkami let.

Tou dobou sem přichází báňský odborník Josef Zwierzina. Od otce získal základní znalosti o dolování rud a o výrobě železa a brzy získal pověst odborníka. Roku 1825 si pronajal pozemky v údolí říčky Bystřice u Hluboček a rozhodl se tu založit železárny.

Nově vzniklou železářskou osadu pojmenoval Mariánské údolí. Na úpatí vrchu Kravný postavil vysokou pec, ve které se o dva roky později začalo tavit velmi kvalitní surové železo. Zwierzina tak položil základy, na kterých v následujících dvou stoletích mohli stavět další podnikatelé.

Dravec Rothshild

Logo

Přestože podnik prosperoval, musel se Zwierzina vypořádat s řadou problémů. Na paty mu totiž začali šlapat jeho velcí konkurenti – draví a bohatí Rothschildové.

Baron Salomon Mayer von Rothschild, kterému patřily Vítkovické železárny a kamenouhelné doly na Ostravsku, začal systematicky skupovat Zwierzinovy směnky a brzy ovládl většinu jeho aktivit.

Nakonec zlomeného podnikatele z Ostravska zcela vytlačil a jeho železárny v Mariánském Údolí mu spadly do klína. Elegantní cesta, jak se zbavit konkurence.

Machankovy hřebíky

Zwierzina s Rothschildem sice psali historii původních železáren, ale zakladatelem značky Mora se stal až další majitel – olomoucký měšťan a obchodník Ignaz Carl Machanek.

V době, kdy Zwierzina začal podnikat v Mariánském údolí, získal Ignaz Carl Machanek právo obchodovat s železářským zbožím. Po čase si uvědomil, že by se mu obchodovalo mnohem líp, kdyby měl vlastní výrobní základnu. A tím to všechno začalo. Machanek spolu se svými dvěma syny Ignazem a Maxem založili C. k. privátní tovární společnost pro výrobu strojových hřebíků a plechového zboží v Olomouci.

Machanek zakoupil opuštěný horní Josefský hamr mezi Hlubočkami a Hrubou Vodou. Na jeho místě vybudoval s pomocí odborníků z Anglie továrnu na výrobu hřebíků za studena. Roku 1861 odkoupil od barona Rothschilda jeho stagnující železářský závod. Hamr v Hlubočkách a železářský závod v Mariánském údolí spojil a založil akciovou společnost Moravia.

Logo

Osada Hřebíková

Nejstarší dochovaná písemnost k oficiálnímu vzniku značky Mora pochází ze 6. ledna 1890, kdy si dal Machanek zaregistrovat ochrannou známku Mora u olomoucké živnostenské a obchodní komory. Postupem času se značka měnila. Pro různé druhy zboží i pro různé trhy se používaly rozdílné symboly.

Na továrnu navazovala obytná zástavba pro zaměstnance: čtyři velké obytné domy pro čtyřiatřicet dělnických rodin, ubytovna pro svobodné a nouzová nemocnice. Machanek tak založil v Hlubočkách novou osadu, která dostala příznačný název Hřebíková.

Jaký první domácí přístroj se u Machanků vyrobil? Co se vyrábělo dál a kdy přišel na řadu plynový spotřebič? Kde se vzalo jméno Mora?

autoři: Jitka Škápíková , Magdalena Šorelová
Spustit audio

Související