Mluvit lakonicky

Lakónský artefakt (Louvre)
Lakónský artefakt (Louvre)

Mluvit krátce, výstižně, úsečně.

Lakonici žili na historickém území nazvaném Lakónie na jihu Peloponéského poloostrova. Tam se původně nacházelo Lakedaimónské království. To podle legendy založil král Lakedaimón, syn Dia a plejády Taygéty.

K lakedaimónským do Sparty

Více než Lakedaimónské království je známý název Sparta, podle hlavního města tohoto řeckého státu proslulého skvěle organizovanou armádou a nelítostnou spartánskou výchovou. Obyvatelé byli vychováváni velmi přísně. Krom fyzických cvičení se zdokonalovali také v mluvě, která musela být hlavně stručná.

Lýkurgos

Spisovatel Xenofón napsal: „Jsou zvyklí mluvit, jen pokud se jich někdo starší ptá. Na dlouhých pochodech, kterých musí během týdne absolvovat mnoho, jen upřeně hledí před sebe a mlčí, přičemž jejich hlas uslyšíš řidčeji než hlas kamenných soch.“

Cizinci pryč, půdu všem, střídmost a život bez přepychu

Zákony přikazující absolutní disciplínu, měli obyvatelé Lakónie v ústavě sepsané Lýkurgem, jenž zavedl v zemi pevný řád a pořádek a skromnost a úctu k vlasti stanovil jako hlavní hodnoty. Všichni cizinci byli vypovězeni ze země a domácí mají zakázáno cestovat, aby se od jiných národů nenakazili lenivostí. Místo zlaťáků se platilo železem. Půda byla rozdělována rovným dílem mezi všechny svobodné občany. Všichni měli rovná práva i povinnosti a museli dodržovat přísnou životosprávu bez přepychu a rozmařilosti.

Spartská žena (bronzová soška)

Sparťané se nezajímali o literaturu, ani o vědu. Byli nevzdělaní, ochotni snášet vojenský dril. Zvláštní postavení měly ve Spartě ženy, které se těšily ve své době jinde nevídanému vlivu a respektu a navíc směly vlastnit soukromý majetek a nakládat s vlastnictvím svých mužských příbuzných, když obtáhli do boje. Pokud si starší muž vzal mladou ženu, chtěl děti, bylo údajně přímo jeho povinností vybrat si nějakého silného a bystrého mladíka, který se početí vytouženého potomka zhostí místo něj.


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.