Který med je nejlepší? Ten od včel!

18. červenec 2013
Rada pro tento den

Včelaři se často setkávají s názorem, že lesní medovicové medy jsou nejlepší. Klást si však otázku, který med je kvalitnější, je naprosto zbytečné.

Všechny medy mají vysokou kvalitu, liší se jen složením ovlivněným rostlinou, ze které pocházejí.
Med vzniká ze sladkých šťáv rostlin, k nimž včely přidávají výměšky svých vnitřních žláz. Podle zdroje snůšky se medy rozdělují na nektarové a medovicové.

Jak pro bíhá "výroba" medu
Nektarové medy vznikají nasátím sladké šťávy včelou v kalichu květu rostlin, medovicové sběrem zpracované mízy stromů, kterou vylučují mšice, červci a mery. Včely ji sbírají jako kapičky vyloučené sladké šťávy na povrchu listů a jehličí.
K naplnění jednoho medného váčku musí včela navštívit až 1000 květů, denně vylétá až šedesátkrát. Ve snůškovém období včely vylétají z česen vysokou rychlostí přímým směrem, přitom se nedokážou vyhnout nenadálé překážce. Pokud se tedy člověk nechce stát terčem, neměl by se před česny zdržovat.
Po vyhledání zdroje pastvy včela nejprve analyzuje nektar savým jazýčkem. Zjistí obsah cukru, vody a minerálních látek. Poté nasaje nektar do medného váčku uvnitř těla, kde probíhá první proměna – štěpení cukru na glukózu a fruktózu. Po příletu do úlu létavky předávají částečně rozštěpený obsah medného váčku včelám úlovým.

Co se děje pak?
Další dny se roztok štěpí v medových váčcích úlových včel. Ty pak rozštěpenou sladinu uloží do plástové buňky, kde zraje a snižuje se v ní obsah vody pod 18 %. Po vyzrání medu včely uzavřou buňky voskovými víčky. Tak je bezpečně zakonzervována vzácná tekutina. Jedno včelstvo spotřebuje za rok asi 90 kg medu, 40 kg pylu a přibližně 40 l vody.
Mylný je rovněž názor, že zkrystalizovaný med je doplňovaný cukrem. Není, překrystalizace je přirozený biologický proces a naopak potvrzuje pravost medu.

Další tipy najdete v internetovém Receptáři na webu www.iReceptar.cz

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...