Králové nebe (9/16)

29. říjen 2018

Hned po okupaci Čech, Moravy a Slezska bylo rozpuštěno Československé letectvo a víc jak tisícovka našich pilotů se vydala ilegální cestou na západ. 

Hned druhý rok, v roce 1940, se stíhači zapojili do prvních leteckých bojů, a to ve Francii. Francie se ovšem záhy zhroutila a letci se přemístili do Velké Británie. Tam během krátké doby vznikly tři stíhací perutě – 310., 312. a 313. československá peruť RAF.

Československá bombardovací peruť

Legendární letec František Fajtl

V témže roce ve Velké Británii vznikla i 311. československá bombardovací peruť RAF a svoji první bojovou operaci provedla legendární 311 hned 42 dní po svém založení (konkrétně šlo o útok na seřaďovací nádraží v Bruselu). Během následujících dvou letech bylo pod její palbou celkem 77 různých cílů, např. ve Francii, Anglii nebo Nizozemsku.

Při všech bojích utrpěla ovšem značnou škodu a to vedlo k tomu, že v roce 1942 byla zařazena do svazku Velitelství pobřežního letectva. V rámci tohoto zařazení byla nasazena do bojů o Atlantik, které mimochodem rozhodly o dalším vývoji války.

Králové nebe na Východě

Logo

Nebyla to jen západní fronta, kde se blýskala naše letecká esa. V posledních dvou letech druhé světové války začala československá křídla zářit i na Východní frontě. A tady se také zrodil základ našeho budoucího československého poválečného letectva.

Tvořila ho dvaceti členná skupina československých stíhačů, do jejichž čela byl postaven štábní kapitán František Fajtl. Tito stíhači na vlastní žádost opustili Britské královské letectvo a složitou cestou se přemístili do Sovětského svazu.

Šturmoviky

Jakých důležitých bojů se českoslovenští letci účastnili na Východní frontě? Proč nepřiletěli v květnu 1945 na pomoc Praze? Který z útoků, slavné tři sta jedenáctky byl nejdůležitější a proč? Jaká jména se nesmazatelně vepsala do historie bombardovací perutě?

Soutěžní otázka

Uveďte jméno pilota, který byl po válce známý pod pseudonymem Filip Jánský?

Správně odpověděl a výhercem se stal Jiří Mazura, Karlovy Vary. Všichni soutěžící, kteří odpověděli správně, pokračují v soutěži.

Spustit audio

Související