Kdo má nárok na výživné a jak ho vymáhat?

Výživné je mnohem širší termín, než by se na první pohled mohlo zdát. Nejde jen o úhradu životních nákladů na dítě, jako jsou léky, jídlo a tak dále. Zahrnuje ale i ostatní hmotné a kulturní potřeby.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, je tady rubrika Rodinné finance. Já už jsem vám před malou chvílí avizovala, že se budeme bavit o výživném a o finančních vztazích mezi rodiči a dětmi, či spíše mezi rodiči. Ale ještě jsem vám neřekla, že si o tom budu povídat s magistrem Davidem Šupejem, právníkem, který spolupracuje se sdružením Spotřebitel.net.

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Dobrý den. Hezké dopoledne.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Hezké dopoledne. Vy jste rychlejší než já. Pane Šupeji, chtěla jsem se zeptat, proč jste si vybral právě výživné mezi rodiči a dětmi, je tady něco nového?

Čtěte také

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Přišlo mi to jako zajímavé téma. Je pravda, že přišla nová úprava s novým občanským zákoníkem, nicméně v této oblasti se nejedná o až tak velké nebo dramatické koncepční změny, nicméně například se jedná o zpřesnění určitých pravidel nebo vyjasnění některých problémů, které byly dříve ne tak úplně jasné.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím tomu, chci se jenom ještě zeptat, rozvádíte se?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Já ne.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, já jsem jenom chtěla vědět, jestli nemáte na tom nějaký osobní zámysl a osobní zkušenost, abych věděla, jestli nebudete někomu stranit?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Ne, ne, ne, ale například v poslední době se objevilo mediální téma věčných studentů, takže i z toho důvodu mi to téma přišlo aktuální.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozhodně bohužel lidé se rozvádějí, přetahují se o peníze a tudíž je to bohužel aktuální téma stále. Vy jste řekl výživné. My asi všichni si umíme představit pod tímto pojmem, co obnáší, ale přesto upřesněte nám, co všechno zahrnuje pojem výživné?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Tak, výživné je širší termín než by se na první pohled mohlo zdát. Nemá se jednat jenom o úhradu životních nákladů, jako jsou například léky, jídlo a tak dále, ale zahrnuje to i ostatní hmotné a kulturní potřeby, zvláště u těch nezletilých dětí to výživné má napomoci tomu, aby podpořilo jejich všestranný rozvoj, kulturní, sociální, fyzický, různý kroužky, rozvoj osobnosti a tak dále.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to vlastně funguje? Kdykoliv se řekne výživné, neplatit výživného, tak si představíme otce, ale ono to tak asi úplně nemusí být, viďte?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Tam záleží na tom, komu z těch rodičů po tom rozvodu, pokud dojde k rozvodu, je dítě svěřeno do péče a ten, kdo se o něj stará, má ho v péči, tak ten přirozeně neplatí to výživné a požaduje výživné po tom druhém rodiči, který nemá tu osobní péči s dítětem.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte mi, když je ten otec, matka, ten, kdo je povinen platit výživné na své děti, když je zaměstnanec, tak je to poměrně jasné. Soud osloví zaměstnavatele, vypočte se procento z příjmů nebo respektive řekněte mi, jak se určuje výše a splatnost výživného?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Máte pravdu, u těch zaměstnanců je to jednodušší, protože soud si vyžádá zprávu od zaměstnavatele, ohledně jeho příjmů, a z toho potom vzhledem ke všem okolnostem případu určí výši výživného. My nemáme žádné pevné tabulky nebo nějaký, nějaká pravidla, podle kterých by bylo dáno jak se zohledňují, jaké situace, jak se přesně vypočítává výživné, máme jenom obecnou úpravu, kdy je na soudu, aby zhodnotil všechny skutečnosti a v tom konkrétním případě rozhodl nejen jak nejlépe může.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Já si myslím, že v tom vypočítávání výživného je samozřejmě asi větší oříšek, když je někdo takzvaně volná noha, když je svobodné povolání, podnikatel a tak dále a mnohokrát známe případy, kdy ten, kdo má vyživovací povinnost, má firmu s obratem půl miliardy, ale podle daňového přiznání on je téměř sociální případ. Jak se to řeší pak?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Tam je to samozřejmě těžší. Předně soud bude vycházet například z daňového přiznání za poslední rok z různých daňových evidencí, výpisů z účtu a tak dále, nicméně zákon nám říká, že při zohlednění té situace toho povinného, kdo má platit, se mají zhodnotit jeho možnosti, schopnosti a majetkové poměry. Zákon zde vychází z takzvané potencionality jeho příjmu, čili z toho, co by mohl vydělávat vzhledem ke svým schopnostem, možnostem. A ohledně toho zkoumání majetkových poměrů, tam by soud i zkoumal životní úroveň toho povinného rodiče, jak bydlí, jak hradí náklady na bydlení, jestli cestuje, čím cestuje, má auto a tak podobně jaká je jeho životní úroveň, jestli nosí značkové oblečení.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to je na soukromého detektiva tady toto.

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Máte pravdu, že někdy ten soud opravdu bude mít mravenčí práci, aby zjistil tady ty opravdové s skutečně majetkové poměry.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
My, když se tady bavíme o vyživovací povinnosti, tak nějak podvědomě myslíme na pány, kteří platit nechtějí, ale co třeba maminky, které mají vyšší nároky a trošku nereálnou představu o tom nejenom, co jejich děti potřebují, ale i co si může muž, který je třeba opustil nebo rozvedl prostě, co si může dovolit?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Tak, tam je to samozřejmě na soudu, on potom zváží, jaké jsou odůvodněné potřeby toho nezletilého dítěte a jaké jsou právě možnosti toho povinného. Takže srovnáním tady těch dvou pohledů potom dojde k určení toho výživného, navíc u nezletilých dětí soud není vázán návrhem, například matky, takže se může stát, že to výživné matka požaduje třeba 10 tisíc, ale soud shledá, že odůvodněným výživným je poloviční částka například.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Když ten, kdo má vyživovací povinnost, odmítá platit, nebo nosí neustále další a další doklady o tom, že platby není schopen a je to diskutabilní, anebo není, to už nebudeme řešit. Co může vlastně soud dělat, na koho se třeba ještě může obrátit?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Tak, tady je několik možností. Předně pokud ten povinný rodič odmítá spolupracovat se soudem, nechce předkládat dokumenty, výpisy evidence a tak dále a snaží se zatajovat jeho příjmy, tak pak zákon nám říká, že se na něj pohlíží jako kdyby měl výdělek ve výši 25násobku životního minima jednotlivce, což v současné době je přes 82 tisíc, takže potom nespolupracujícímu povinnému rodiči by soud vyměřil výživné jako by měl příjem přes 80 tisíc korun.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Když řekněme naše dítě má třeba úspěch v určité oblasti, když je to vynikající hráč řekněme na housle nebo tanečnice a dokonce se třeba dostane do reprezentace a podobně, tady s tím samozřejmě nesmírně rostou náklady ať už na hudební nástroj nebo na oděv, na soustředění a podobně, má ten rodič, který dítě vychovává, právo uplatňovat nějakou poměrnou část na tom, kdo je, kdo má povinnost platit výživné?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Máte pravdu, zákon počítá s tím, že jak dítě poroste, tak se budou měnit jeho zájmy, bude se vyvíjet a bude se měnit i poměry, z nichž se původně vypočítávalo výživné. Takže když tyto náklady rostou a dojde k nějaké změně poměru, která je trvalejšího rázu a je nějaká větší nebo důležitější, tak je možné znovu se obrátit na soud, soud není vázán tím původním rozhodnutím a to rozhodnutí může změnit. Takže může přiřknout větší výživné, například právě s ohledem na to, že dítě třeba začalo studovat vysokou školu, musí dojíždět, musí si pořídit pomůcky nebo začlo dělat nějaký sport, který je náročnější, finančně náročnější.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Za malou chvíli si řekněme třeba jak je to právě s oněmi zmíněnými věčnými studenty, ale hlavně se budeme věnovat, milí posluchači, vašim dotazům, protože možná právě vám muž nebo vaše žena neplatí, možná právě váš muž nebo vaše žena má na vás příliš přehnané nároky. Můžete nám zavolat na číslo 2215552525 nebo 2424. Klidně také pište na dopoledne@rozhlas.cz.

/ Písnička /

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Posluchači milí, jsem ve studiu s magistrem Davidem Šupejem, s právníkem, který spolupracuje se spolkem Spotřebitel.net. Přeji hezké dopoledne ještě jednou.

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Dobrý den.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
A řeč je o výživném. Milí posluchači, voláte nám, já zvednu co nejvíce telefonů, kolik zvládneme a ptám se, kdo tam? Dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady je posluchačka z jižní Moravy.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Zdravím.

osoba
--------------------
Já bych se chtěla zeptat, já mám případ v rodině, příbuzný se rozvedl, jeho dcera už má 35 roků a pořád ještě studuje různé vysoké školy, má přitom hotovou střední školu, takže by si zaměstnání mohla eventuálně najít, už začala druhou vysokou školu, tu první vůbec nedodělala, ale on pořád na ni, pořád na něm vyžadují, aby platil výživné. Dokonce na něho poslali exekutora a on už teda neví, co má dělat? Jestli teda je nutné, aby pořád té dívce platil až do důchodu nebo jak dlouho ji má to výživné platit, čím se má bránit?

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím, zdravíme na jižní Moravu. Ještě se zeptám dalšího posluchače a určitě se vašemu případu budeme věnovat vzápětí. Dobrý den, ptám se ještě jednu, kdo tam?

osoba
--------------------
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Já jsem se chtěla jenom zeptat, já mám dvanáctiletou dceru, která je úspěšně, úspěšně tancuje, jezdí na mistrovství světa, kdy tedy ty výdaje jsou poměrně velmi výrazné. Já jsem žádala o zvýšení výživného, tatínek s námi nežije vůbec ani se o dceru vůbec nezajímá, nikdy ji neposlal žádné dárky, a soud mně vzhledem k tomu, že máme tatínka již staršího, již v důchodu a je ženatý, máme ho ze Slovenska, soud mi zamítl žádost o zvýšení výživného a platí mi tatínek 1800 korun. Já jsem tedy zaměstnaná od roku 2012, předtím jsem se starala o bezmocného bratra, a bylo mi řečeno tím, že nebylo zvýšeno výživné, jelikož jsem měla chalupu, ale vzhledem k tomu, že než jsem se byla schopná zase zaměstnat, tak jsem si musela popůjčovat, chalupu jsem prodala, na soudě mi bylo řečeno, že je jedno, jestli mám chalupu nebo jestli mám finanční hotovost a pak mi bylo řečeno ještě, takže tím to bylo odůvodněno, že se nezvýšilo výživné. A že jsem zdědila polovičku bytu po tom mém bezmocném bratrovi, tím to bylo odůvodněno.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Aha, tím to bylo odůvodněno. Tak, my vám děkujeme za dotaz, gratulujeme k dceři a pokusíme se vám pomoci i tak, aby váš život byl trošičku příjemnější. Pane Davide, povezte mi, ten první případ, to je ta věčně studující mládež, dceři 35 let a tatínek na ni stále musí platit a žádná vysoká škola nedostudovaná, co má dělat?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Tak, věčnými studenty se nedávno zabýval Ústavní soud při svém rozhodování například, a tam dospěl k závěru, že takové ty věčné studenty, kteří si tím studiem jenom prodlužují mládí, takže není možné je prostě podporovat věčně. Takže příprava na budoucí povolání, kterým je právě studium, je odůvodněná, legitimní, má své místo a po tu dobu rodič má povinnost platit výživné, nicméně nesmí to být jenom studium pro studium nebo právě tady to prodlužování mládí. To studium by mělo být myšleno vážně a měl by tomu dítěti zajistit například lepší pracovní podmínku v budoucnu, sehnání lepší práce v regionu a tak dále. Pokud tomu dítěti je 35 a nedostudoval několik vysokých škol například, tak jednak je potřeba obrátit se na soud s návrhem na změnu výživného, jeho snížení a je právě potřeba argumentovat, tady tím způsobem je možné využít i ty, i názory Ústavního soudu, protože vyživovací povinnost k dítěti trvá jenom do té doby, dokud dítě není schopno se samostatně živit, a i zde se vychází z jakési potencionality, takže v 35 letech je evidentní, že to dítě je svéprávné, má evidentně nějaké schopnosti, zkušenosti. Záleží samozřejmě na konkrétním příkladu, nemůžeme paušalizovat, nicméně doporučuji obrátit se na soud s návrhem na snížení výživného s uplatněním právě tady těch argumentů.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Zejména pokud tady ta studia většinou končí nedostudováním po několikerém pokusu.

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Přesně tak. Pokud je to několikáté studium a ještě ty obory se například výrazně mění, jednou je to teologie, jednou je to já nevím pedagogický směr.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano, v tomto případě asi i soud bude posuzovat takové ty nuance češtiny jako chytrý, přechytralý a vychytralý. Tak, my se podíváme ještě na druhý dotaz. Paní z Prahy, dcera 12 let, tancuje, účastní se i mistrovství světa, otec ze Slovenska, 1800 korun a veškeré navýšení řeší soud tak, že ji nutí prodávat další a další nemovitosti nebo věci, které ona má a které by ji třeba mohly do budoucna zajistit.

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Tak, v tomto případě jednak soud na jedné straně zvažuje samozřejmě odůvodněné potřeby toho nezletilého dítěte, nicméně na druhé straně ...

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, ona asi tančit nemusí, ale jestliže je tak dobrá, že jezdí na mistrovství světa, tak možná by to byla trošku škoda.

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Nicméně na druhé straně soud zvažuje i ty možnosti, schopnosti a majetkové poměry oprávněného a pokud otec skutečně má nízké příjmy, má další dítě, je třeba invalidní nebo nemocný, je v důchodovém věku jak říkala paní, tak bohužel už ani potenciálně nemůže dosahovat tak vysokých výdělků, takže tam opravdu skutečně záleží na každém tom konkrétním případě.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Co byste ale doporučoval naší paní? Ona asi pravděpodobně, když se tím zabývá, tak si asi myslí, že by mohl platit více. Co ji tedy radíte?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Samozřejmě pokud se nějakým způsobem změní ty poměry, tak je možné znovu žádat na soudě, opět podat návrh a nevím jak je to použitelné v tomto případě, nicméně pokud povinný rodič neplní svoji povinnost nebo právě ji nemůže plnit z toho důvodu, že sám se jedná o osobu potřebnou, která je závislá na dávkách od státu, tak je možné požadovat výživné po předcích toho dítěte, protože existuje i zákonná vyživovací povinnost mezi předky a potomky a pokud není schopen plnit rodič.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ahoj, babi, no, dobře.

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
V podstatě je to tak možné.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře. Ještě zvedám poslední telefon, poprosím o stručnou otázku a stručnou odpověď, půjde-li to. Dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den, posluchačka Majka. Chtěla jsem se zeptat, již od narození dítěte řeším s otcem neustále dokolečka neplnění vyživovací povinnosti. Podávám trestní oznámení, ale víceméně teď momentálně už zase skoro dva roky nemám placené výživné. Dá se podnikat něco víc, krom vlastně ...

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Dalších trestních oznámení, ano. Rozumíme a zkusíme poradit. Povídejte, pane Davide.

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Tak, pokud máme přiznané výživné, tak je samozřejmě možné žádat výkon toho rozhodnutí, pokud otec neplní ty jednotlivé splátky, tak je možno obrátit se například na exekutora, vymáhat.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená to by měla udělat také maminka? Nikoliv ten soud, kam věčně podává trestní oznámení, ale ...

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
To za ni soud neudělá, to musíme udělat my, protože je to náš nárok, naše právo, respektive právo toho nezletilého dítěte, které je rodičem zastoupeno. Takže je potřeba obrátit se na exekutora například a snažit se o výkon rozhodnutí.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže pokud s ním není řeč, tak se budou na dveře lepit samolepky?

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Například, přesně tak a samozřejmě je tam ta druhá možnost, pokud rodič nepolní delší dobu než 4 měsíce, tak tam jsou ty trestněprávní konsekvence.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Davide Šupeji, já vám děkuji za naše rodiče, že jste jim teď poradil. Těm, na které se nedostalo, se omlouvám, klidně nám pište vaše dotazy, protože ještě právě teď začíná takzvaný chat, to znamená, že teď David Šupej si sedne k počítači a dokud se vy budete ptát, tak on bude odpovídat a my ho nepustíme. Pište nám na 2.rozhlas.cz a těm, kteří mi také napsali teď na mail, slibuji, že právě teď David Šupej odpoví a já mu za to děkuji. Díky.

Mgr. David ŠUPEJ, právník spolupracující se sdružením Spotřebitel.net
--------------------
Na slyšenou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.