Joule

3. prosinec 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy John Collier, portrét Jamese Prescotta Joulea (1882)

Jednotka pro měření energie. Vztah tepla k mechanické práci a energii objevil v 19. století anglický fyzik James Prescott Joule.

Pokud dbáte na štíhlou linii, určitě jste se s ní setkali. A pak je tu také Jouleovo teplo a Jouleův zákon, který říká, že množství tepla vyvinutého za sekundu při průchodu elektrického proudu vodičem je úměrné čtverci proudu a elektrického odporu vodiče.

James Prescott Joule se narodil 24. prosince 1818 v pivovaru patřícím jeho otci, nedaleko Manchesteru. V mládí trpěl chorobou páteře, což prý způsobilo, že byl uzavřený a stydlivý. Od dětství měl rád vlaky a zajímal se o parní lokomotivy. Tenhle koníček ho přivedl ke zkoumání přeměny tepelné energie na mechanickou a elektrické na tepelnou.

Pomník Jamese Prescotta Joulea v Sale

Místo piva vařil vodu a zkoumal energii

Původně se mělo se za to, že bude pokračovat v otcově řemesle, ale pak začal čistě ze záliby studovat fyziku a chemii u nestora anglických fyziků Johna Daltona. Ten mu vštěpoval vlastnosti dobrého experimentátora – absolutní přesnost a důslednost.

Jako jeden z prvních si uvědomil, že při mechanické práci vzniká teplo. Zjistil také, že teplo není tekutina, ale forma energie. Vysvětlil, že energie nikam nemizí, pouze přechází do jiných podob. A tím vyslovil jeden ze základních fyzikálních zákonů – zákon zachování energie.

James Prescott Joule zemřel 11. října 1889.


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.

autoři: Milena M. Marešová , Jitka Škápíková , Helena Petáková , Dan Moravec
Spustit audio