Joule

3. prosinec 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy John Collier, portrét Jamese Prescotta Joulea (1882)

Jednotka pro měření energie. Vztah tepla k mechanické práci a energii objevil v 19. století anglický fyzik James Prescott Joule.

Pokud dbáte na štíhlou linii, určitě jste se s ní setkali. A pak je tu také Jouleovo teplo a Jouleův zákon, který říká, že množství tepla vyvinutého za sekundu při průchodu elektrického proudu vodičem je úměrné čtverci proudu a elektrického odporu vodiče.

James Prescott Joule se narodil 24. prosince 1818 v pivovaru patřícím jeho otci, nedaleko Manchesteru. V mládí trpěl chorobou páteře, což prý způsobilo, že byl uzavřený a stydlivý. Od dětství měl rád vlaky a zajímal se o parní lokomotivy. Tenhle koníček ho přivedl ke zkoumání přeměny tepelné energie na mechanickou a elektrické na tepelnou.

Pomník Jamese Prescotta Joulea v Sale

Místo piva vařil vodu a zkoumal energii

Původně se mělo se za to, že bude pokračovat v otcově řemesle, ale pak začal čistě ze záliby studovat fyziku a chemii u nestora anglických fyziků Johna Daltona. Ten mu vštěpoval vlastnosti dobrého experimentátora – absolutní přesnost a důslednost.

Jako jeden z prvních si uvědomil, že při mechanické práci vzniká teplo. Zjistil také, že teplo není tekutina, ale forma energie. Vysvětlil, že energie nikam nemizí, pouze přechází do jiných podob. A tím vyslovil jeden ze základních fyzikálních zákonů – zákon zachování energie.

James Prescott Joule zemřel 11. října 1889.


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.

autoři: Milena M. Marešová , Jitka Škápíková , Helena Petáková , Dan Moravec
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...