Josef Kleibl

29. červen 2017

Autor Meteoru v letech 1970 - 1990

Josef Kleibl se narodil v roce 1931. Po absolvování Filosofické fakulty UK nastoupil r. 1955 do Redakce vysílání pro školy Československého rozhlasu. Od r. 1970 do 1990 byl redaktorem pořadu Meteor, v letech 1990-92 šéfredaktorem hlavní redakce vzdělávání a v období let 1992-93 programovým ředitelem ČRo, poté zaměstnancem TV Nova.

Čtěte také

Vypracoval se na vynikajícího popularizátora v oboru vědy, pokračovatele tradice Jos. Koláře. Inicioval vznik pořadů Dobrou noc, děti (1961), Historia magistra (1964), jako ved.školského vysílání se výrazně podílel na přestavbě vysílání pro školy. Dal podnět ke vzniku Meteoru (1962), který řídil a později naplňoval 28 let, nejdříve s O.Ungerem, pak B.Kolářem. V rámci Meteoru inicioval samostatnou programovou řadu Hlas pro tento den (1966).

Od 1964 do 1969 zastupoval Čs.rozhlas na Mezinárodní rozhlasové universitě v Paříži (URI), v letech 1965-1967 byl členem Stálého výboru URI. Zde autor koncepce a pilotní ko-redaktor velkého mezinárodního seriálu La musique du coeur metallique (1966) o historii evropského zvonařství (s ukázkami), který vysílalo na 30 rozhl. společností. V programech URI pro zahraniční rozhlasy uvedl společně s R. Běhalem seriál přednášek prof. Václava Černého Objev neznámých Calderonových dramat v Čechách (1967) .

Po rozhlasové encyklopedii Po stopách vývoje člověka (1964) inicioval Meteor na prázdninové stezce dobrodružství s osobitou koncepcí, přitažlivou tematikou a autorskými seriály (Dobré slovo z hlíny- sumerské písemné památky, Moudrost starých Řeků s V. Zamarovským, Táborový oheň Meteoru - o výjimečných táborácích nejen přírodovědců, celkem 20 částí (3 roky) - ve vlastním Meteoru Portréty ze staré galerie (1982- 1989), medailony z dějin vědy, z aktuální vědecké problematiky např. seriál Tajemství bolesti s prof. F. Vyskočilem, Genové šarády s prof. V. Pačesem, Tajné stezky smrtonošů s M. Danielem, Růže růžová s V. Větvičkou; série publ. pořadů v řadě Natura semper viva o vědecké tvořivosti studentů (typu O dívce, která bryndala s vodičkama, Pavel a cibule), série sběrných rozhovorů a reportáží s J. Kulichem jako vítězem Natura semper viva, vysokoškolským studentem, ekologickým aktivistou, později vědeckým pracovníkem, posléze ředitelem ekologického školícího střediska v Krkonoších, ekologicky investigativní reportáže z řady Hnutí Brontosaurus (typu Causa Cygnus, Kolik snese rezervace); monotematicky koncipované Meteory na př. Vánoce u Keplerů L. P. 1610 (1980), Těžký rozhovor (1984), Audience u krále (1986), Zpráva o službě s meteorologem na Pradědu (1987), silvestrovské Meteory s robotem Albertem, pořady v holmesovské řadě (hlavní autor R. Čechura) .

Josef Kleibl inicioval vznik pořadů Dobrou noc, děti, Meteor, Historia magistra vitae nebo oblíbeného cyklu Hlas pro tento den. Od r. 1964 do 1969 byl zástupcem Čs. rozhlasu v Mezinárodní rozhlasové universitě v Paříži. Dvakrát získal novinářskou cenu Akademie věd, Cenu Čs. Rozhlasu a Cenu generálního ředitele ČRo k 40. výročí pořadu Meteor.

Je autorem knih historicky naučné lieteratuy: Cesta za Adamem a Dějiny psané kamenem, které vyšly i v cizojazyčných vydáních.

Spustit audio