Jiří Hubička: Síla slova

Vražda u mikrofonu

On-line do neděle 29. března 2015.

Sílu slova zkouší v detektivce rozhlasový moderátor Frankie. Jeho pokusy se však obrátí proti němu a rozvinou příběh s kriminální zápletkou. Hrají Jiří Dvořák, Jiří Ornest, Jana Stryková, Tereza Bebarová nebo Pavel Soukup.

Kde jinde nežli v rozhlase ověřujeme si sílu či slabost slov. Přemíra slov rozmělňuje význam a síla sdělení se vytrácí. Avšak ten, kdo cílí svá slova vědomě a uvážlivě, nabývá nebývalé moci.

Boss, který ovládá celé město i média

V původní rozhlasové detektivce, zasazené do současného českého města okresního formátu, zkoumá autor hry sílu a moc slova. Zavádí nás do světa, ve kterém mocní bossové vládnou nejen všem hospodářským subjektům svého regionu, ale navíc ovládají i všechna důležitá média. V Síle slova je tímto bossem jakýsi Pázler.


Bosse Pázlera autor charakterizuje takto:…„podnikatelský boss okresu, úspěšný, asi trochu mafián; patří mu půlka města, obchody, hospody, bordely… a taky místní rozhlasová stanice. Určitě podvodník, policie to dobře ví, ale co s ním? Nemůže na něj.“

František Bláha alias Frankie Bliss

Onou rozhlasovou stanicí je soukromé rádio Nox. Působí v něm zkušený moderátor vládnoucí podmanivým hlasem Frankie Bliss, skutečným jménem František Bláha. To on se rozhodne, v oblíbeném kontaktním pořadu Půlnoční šepot, vyzkoušet moc svého hlasu, sílu slov, která vysílá věrným nočním posluchačkám.

Každá manipulace něco stojí

Ve své touze vyzkoušet manipulativní působení slov, ovlivňovat konkrétní lidské osudy, neváhá Frankie sáhnout po znalosti módních, poněkud podvodných pavěd, jakými jsou numerologie nebo astrologie. Každá snaha po manipulaci má však svoje rizika a hranice. Frankie na ně tvrdě narazí.


Zaujetí pro své moderátorské působení popisuje Frankie při pohledu na noční město: „…za všemi těmi okny jsou nastražené uši všech našich milých notorických nespavců… A já se svým hlasem vtírám do jejich příbytků, do jejich myslí… oni mě sice nevidí, ani já nevidím jejich oči, ale tuším, že mě vnímají, snažím je pohladit, povzbudit, snažím se ukonejšit jejich bolesti… cítím se přitom trochu jako dirigent… mám nad nimi magickou moc. No není to úžasný?“

Tato srážka vytváří detektivní jádro příběhu. Záhadu postupně rozplétá dvojice detektivů – postarší poručík Vláčil a rotná Králíčková, mladá, snaživá, čerstvá absolventka policejní akademie.

S lidskými osudy se nehrajte

Příběh Síly slova nabízí vzrušení plynoucí z detektivní zápletky, současně přesah založený na zjištění, že s lidskými osudy si není radno hrát.

Účinkují: Jiří Dvořák, Jiří Ornest, Jana Stryková, Tereza Bebarová, Pavel Soukup, Petr Kostka, Daniel Šváb, Tomáš Karger, Igor Bareš, Dana Černá, Petr Pelzer, Ming tang Qin, Lucie Roznětínská, Lucie Trmínková, Simona Vrbická Koptová, Jitka Sedláčková, Michal Pavlata
Režie: Petr Mančal
Dramaturgie: Jitka Škápíková
Hudební a zvuková spolupráce: Ladislav Železný
Natočeno v roce 2008