Jak vzniklo a co znamená slovní spojení „šedá eminence“?

24. březen 2014

Mluvíme-li o šedé eminenci, máme na mysli vlivnou osobu, která stojí v pozadí a tahá za nitky. Proč ale zrovna šedá? Vždyť eminence je titul římskokatolických kardinálů a k jejich oděvu patří roucho šarlatové barvy.

Jsme ve Francii na dvoře krále Ludvíka XIII. Zajímá nás jeho první ministr, jeden z nejvýznamnějších francouzských politiků všech dob, kardinál Armand Jean du Plessis, vévoda de Richelieu.

Toho pána jistě znáte. Minimálně z Dumasových Tří mušketýrů jako padoucha, pleticháře, osobu mocnou a zlou, která měla de facto ve svých rukou moc nad celou Francií. Někdy se právě o kardinálu Richelieu mluví jako o šedé eminenci. Ale ono to všechno bylo ještě trochu jinak.


Latinské sloveso emineo znamená: vynikat, vyčnívat, trčet, vypínat se. Eminence je tedy osoba nad jiné vynikající.

Kdo ovládal kardinála Richelieu?

François Leclerc du Tremblay a kardinál Richelieu

Své síly s kardinálem Richelieu spojil Francois Joseph Leclerc du Tremblay de Maffliers. Kapucínský mnich, kterému říkali Otec Josef Pařížský. Byla to jedna z psychologicky nejsložitějších postav evropských dějin.

Narodil se 4. listopadu 1577 v Paříži do vysoce postavené šlechtické rodiny, proto se mu dostalo vynikajícího vzdělání. Ovládal jazyky, jízdu na koni, četl antické klasiky a životy svatých. Společenskému vystupování se naučil za svého krátkého pobytu u dvora.

Od mládí zasvětil život Bohu. Žil v naprosté chudobě, dodržoval přísný půst, nosil žíněnou košili a spal na tvrdém loži, hodiny a hodiny strávil modlitbami a rozjímáním.

Pak tento nadaný kazatel, vzdělaný profesor bohosloví a znamenitý organizátor v sobě objevil talent diplomata. A dal se na politiku. S kardinálem Richelieu si hned padli do oka a spojili síly pro jediný cíl: učinit z Francie první velmoc Evropy.

Jean-Léon Gérôme: Šedá eminence. Obraz ukazuje Françoise Leclerca du Tremblay, pravou ruku kardinála Richelieu

Tvořili podivuhodně nerovnou dvojici: nervní Richeleu propadal záchvatům vzteku nebo malomyslnosti, Otec Josef byl klidný a pevný jako ocel. Jeden se topil v penězích, druhý žil dobrovolně o chlebu a vodě.

Šedý řeholní oděv

François Leclerc du Tremblay, řečený Otec Josef

Jako správný mnich nosil Otec Josef šedý řeholní oděv. Už chápete? Proto šedá eminence. V šedé kapucínské kápi stál bosky skromně stranou, a přitom posunoval s císařem, kurfiřty i generály jako s šachovými figurkami.

Pro slávu Francie se neštítil ničeho. Ani nekonečného prodlužování třicetileté války. Říká se, že právě Otec Josef způsobil pád Albrechta z Valdštejna. Uvažoval dokonce o nové křížové výpravě. Ale k tomu naštěstí nedošlo. Otec Josef zemřel náhle 18. prosince 1638, o několik let dříve než kardinál Richelieu, jehož nástupcem se měl stát.

Šedé eminence se v politice vyskytovaly napříč dějinami:

  • na dvoře Marie Terezie byl šedou eminencí hrabě Kounic
  • u posledního carského dvora mazaný sedlák Rasputin
  • za dob třetí říše se tak říkalo osobnímu tajemníku Adolfa Hitlera Martinu Bormannovi
  • o Alexeji Čepičkovi vyšla kniha Šedá eminence rudého režimu
  • a dnes...
autoři: Jitka Škápíková , Helena Petáková , Dan Moravec
Spustit audio

Související