Jak to vidí Vladimír Franz - 14. prosince

14. prosinec 2012

Usedl do pátečního volebního křesla, resp. křesla pořadu "Jak to vidí" po 8:30. Vladimír Franz je již 6. kandidátem, kterého se ptá Zita Senková.

Prezidentský kandidát, umělec a pedagog Vladimír Franz považuje své rozhodnutí ucházet se o prezidentský úřad za vydání se na cestu. Zajímali nás mj. jeho názory na úkoly a význam hlavy státu a také plánované iniciativy.

Prof. JUDr. Vladimír Franz

  • Narodil se 25. května 1959 v Praze v rodině elektroinženýra a zdravotní sestry. Jeho vztah k umění možná předurčil zajímavý rodokmen. Dědeček Vladimírovy maminky byl strýcem světově uznávaného výtvarníka Jiřího Trnky. 
  • Po absolvování gymnázia studoval v letech 1978 až 1982 Právnickou fakultu UK Praha. Současně přitom soukromě studoval malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova, skladbu u Miroslava Raichla a Vladimíra Sommera, dějiny umění u Jaromíra Homolky a dějiny hudby u Jaromíra Kincla. Na počátku 80. let byl spoluzakladatelem, scénografem, výtvarníkem a skladatelem autorského divadla Kytka.
  • Vysokou školu sice absolvoval s titulem doktor práv, ale dobrovolně se rozhodl této profesi nevěnovat. V polovině 80. let našel uplatnění v učňovském školství, kde se mj. snažil pozitivně působit na tzv. problémovou a sociálně neukotvenou mládež.
  • Profesionalizaci v oboru mu přineslo angažmá v tehdejším Divadle pracujících v Mostě, kam nastoupil jako korepetitor a autor hudby spolu se skupinou absolventů DAMU v čele s režisérem Zbyňkem Srbou.
  • V současné době působí jako pedagog Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde již mnoho let vede Kabinet scénické hudby. Přednáší také na Filmové fakultě AMU. V letech 1996 až 2000 stál v čele Akademického senátu AMU. Jako pedagog působil i na brněnské FAVU. Profesorem na AMU pro obor dramatická umění – dramaturgie činoherního divadla byl jmenován dne 5. října 2004 ve Velké aule Karolina, a to ke dni 15. října 2004.
  • Je šestinásobným držitelem ceny Alfreda Radoka (1998, 2000, 2002, 2005, 2006 a 2007) a Ceny Divadelních novin (2001) a ceny OSA (2011).
  • Vladimír Franz je rozvedený, je otcem dcery. Jeho současnou partnerkou je fotografka Ida Saudková.
    zdroj: vladimirfranz.cz

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny.

Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.
Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.


Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den, také dnes vám speciální vydání pořadu Jak to vidí nabídne rozhovor s dalším kandidátem přímé volby prezidenta. U poslechu vás vítá Zita Senková. A vítám dnešního hosta, který je se mnou ve studiu pan Vladimír Franz, dobrý den.

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Dobrý den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nezávislý kandidát, umělec, pedagog. Pohlédněme nejdříve do vašeho životopisu. Jste absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, současně jste soukromě studoval malbu, skladbu, dějiny umění a dějiny hudby. Protože vás, cituji: váš web praxe totalitního práva neoslovovala a bylo složité prosadit se v oblasti umění, které vás přitahovalo, živil jste se v různých dělnických profesích. V polovině 80. let jste našel uplatnění v učňovském školství, kde jste se mimo jiné snažil pozitivně působit na takzvaně problémovou a sociálně neukotvenou mládež. Profesionalizaci v oboru vám přineslo angažmá v tehdejším Divadle pracujících v Mostě, kam jste nastoupil jako korepetitor a autor hudby. V současné době působíte jako pedagog Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde vedete kabinet scénické hudby. Jste profesor pro obor dramatická umění, dramaturgie Činoherního divadla, přednášíte mimo jiné na filmové fakultě AMU. Zkomponoval jste hudbu minimálně ke 150 divadelním představením. Jste šestinásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka a další ocenění. Vedle tvorby scénické a filmové hudby se intenzivně věnujete i tvorbě volné. Jste autorem oper, orchestrálních i vokálních skladem mimo jiné, a rozsáhlé dílo jste vytvořil také jako malíř. Jste rozvedený a otcem jedné dcery. Povíte nám o sobě ještě něco zásadního, co bychom měli vědět, co by nám nemělo ujít?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak kromě díla výtvarného a hudebního mám rád také přírodu, mám, vybudoval jsem zahradu, mám vztah ke kytkám a takhle. Jinak v současné době vlastně ještě stojím před premiérou opery pro Národní divadlo.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Válka s mloky to bude.

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Která se jmenuje Válka s mloky, což je opravdu samozřejmě jednak vytvořit, ale hlavně uvést v život dílo takovéto, je opravdu válka občas, tak se těším.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak jste si dal vlastně takový dárek k Vánocům už předtím. Ta premiéra bude den před volbou. Načasování ale víme, že je to náhoda, protože ten plán se tvoří i několik let dopředu.

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
To je pravdou, to opravdu vznikla před 7 lety na objednávku Národního divadla a dramaturgický plán se tvoří 2 roky dopředu, takže skutečně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdybychom ještě zůstali chviličku konkrétně u tohohle slavného románu Karla Čapka, proč jste si zvolil právě toto dílo, co vás nejvíc, jaký motiv vás tam zaujal?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak samozřejmě když se dělá jakékoli převedení již slavné literární předlohy do jiné, do jiného žánru umění, tak je to jako když člověk chce napodobit chůzi. Musí vymyslet kolo, čili opera má úplně jiné zákonitosti, čili vzájemnost mezi Válkou s mloky Karla Čapka a tou mojí je asi stejná, jako je Piknik u cesty bratří Strugackých a pak výsledný film Andreje Tarkovského Stalker. Zůstávají tam, zůstává tam motiv z Karla Čapka a tím motivem je civilizace, která se spolehne na civilizaci jinou jenom proto, že ta druhá civilizace je levnou pracovní silou, akorát to u té první civilizace vede pak k jejímu zpohodlnění a už ztráty jakékoli reflexe a obranyschopnosti. A pak je tam druhá myšlenka, která u Čapka je, ale ne tak silná, ale pro nás je daleko aktuálnější a to je manipulace společnosti prostřednictvím médií.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Aktuální téma myslíte?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Samozřejmě to asi bylo dozajista vždycky, ale záleží na té míře, která v dnešní době je opravdu větší-

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Neříkáte si někdy, že místo těch mítinků, besed po republice, vy jste poskytoval rozhovor ještě včera kolem půlnoci, mohl jste mít klidný advent, pokud byste nešel do toho boje o Hrad, tvořit v ateliéru nebo někde v klidu venčit vaše dva psy?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak rozhodnout se pro tohle, bylo vydat se na cestu a pochopitelně každá cesta má své. Já si myslím, že je to pokračování, pokračování, pakliže člověk se zabývá uměním, taky se pro něco rozhodne a musí tím ujít, ať se mu to líbí či nelíbí. Takže krom toho, že je to pochopitelně velký shon a frmol, a tak ta dynamika z hlediska poznávání společnosti, setkávání se s lidmi, s jejich názory, odpovídání na mnoho dotazy, na nichž, které by člověk normálně snad ani nedostal, domnívám se, že je to zase krok dál pro poznání prostě společnosti a vůbec kde žijeme, a za to jsem strašně rád.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže víceméně se líbí tato nová role nebo cesta, na kterou jste se vydal. Možná, pana Franzi, jaký dojem jste si zatím odnesl z těch setkání?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Já jsem ta setkání všechna absolvoval od začátku srpna, bylo to v rámci zejména té petiční kampaně, protože já jsem nedostal 10 hlasů senátorů či 20 poslanců, neboť nejsem kandidátem žádné politické strany, ani za mnou nestojí zájmové skupiny, ale jsem, myslím, docela autentický občanský kandidát a tedy znamenalo si to opravdu odpracovat od píky. Takže ta cesta tou republikou napříč po těch náměstích,naučit se vůbec komunikovat, protože člověk je zvyklý z posluchárny na jiný třeba formát, to všechno jsou protiúkoly, kterými člověk, se kterými se člověk setkává a musí je zvládnout. A co bylo společné ve všech městech, ať to město má takovou či jinou infrastrukturu, tak jakoby se napříč vznášel takový pocit, že lidé chtějí najít znovu jakýsi ideál a kdybych to zpřesnil, tak ten ideál je úplně jednoduchým aby, lidé se ptají, jaký má jejich život smysl, aby jejich život ten smysl měl a bylo proč vlastně žít.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vaše představy o poslání hlavy státu jste formuloval takto.

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát /srpnový rozhovor pro Rádio Česko/
--------------------
Já si myslím, že ten prezident by měl nějakým způsobem působit lidským rozměrem, apelovat na dobré lidské vlastnosti, vědět, co se ve společnosti děje, neocitat se v nějakém skleněném zámku a hlavně by se neměl vznést nad oblaky a myslet si, že je nejkrásnější, nejlepší, nejchytřejší.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
To jste řekl, pane Franzi, v srpnovém rozhovoru pro Rádio Česko. Myslíte, že právě tento úkol nebo role toho stmelujícího prvku společnost očekává od hlavy státu?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak v dnešní době myslím, že ten pohled na tu roli je tady, nechci říct zkreslený, ale občas jsou jiné představy. Ten prezident, podíváme-li se na jeho pravomoci, není žádný ministerský předseda číslo 2 a ta jeho role je trošičku v tomhlectom jiná toho prezidenta.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Cítíte, promiňte, že se někdy možná v těch očekáváních zaměňuje nebo připisují hlavě státu mnohem vyšší, větší pravomoce, než je v reálu má?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Myslím si, že ano. Občas to vypadá, jakoby to, jakoby třeba některé ta očekávání byly spíš na třeba předsedu nějaké politické strany v parlamentních volbách, jo, a jde o to, co vlastně ten prezident potom fakticky může. A lidé si mnohdy i spojují s tou rolí něco jiného než opravdu by mohl a jsou to taková i očekávání, že teď se snese někdo z nebe, luskne prsty a bude ráj na zemi. Tohlecto já těm lidem neříkám, protože bych to považoval za takový docela nevkusný populismus, a já jsem říkal, že je důležité, aby si společnost, aby si společnost šla naproti, že je to otázka prostě té dobré vůle vůbec pozitivního myšlení a ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Já vás jenom doplním. Vy hovoříte o mravní krizi společnosti, která by se měla probudit. Tak jak byste si vy představoval ten budíček, pokud by vaší pracovnou byl Pražský hrad? A vůbec možná i doplním ještě debatu, na jaká témata byste rád otevřel?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak určitě je tady téma vzdělanosti, je tady téma kulturnosti a je tady téma tolerance. Ono to souvisí, to není jenom kultura, vzdělávání, a tolerance, ale to je, myslím, celospolečenská záležitost, aby lidé přijali zodpovědnost za to, co dělají a snažili se to dělat naplno. My totiž tady není problémem, že bychom neměli formu. Forma, myslím, je v pořádku, až na malé ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Výjimky?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
A no ne výjimky, ale myslím, že forma, která je určena, že forma demokracie s prezidentem, s vládou, s dvoukomorovým parlamentem, se soustavou soudů a tak dále je nastavena, aby fungovala více či méně samozřejmě, ale co je problémem? Problémem jakoby byl trošku ten lidský faktor, protože tady nejde o to, že by to nefungovalo jako mechanismus, ale jde o to, zdali třeba politici, kteří jsou, ne všichni jistě, to chápou opravdu jako službu, službu občanům, anebo myslí jenom sami na sebe. A zdali zase občané jsou už skutečně občani, to znamená, že to je člověk, který ví, že má nejen práva, ale i určité povinnosti, a je to taková ta odpovědnost, když někoho vyšlu, aby spravoval ten nástroj, poněvadž stát je nástrojem občanů, a ten nástroj, který by měl spravovat, tak v tom případě by mě zajímalo, jako ho spravuje jo, čili jde o to, aby daleko více ta společnost se zase propojila a nevznil pocit takového odcizení státu občanům. A to je další téma - návrat státu občanům.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak byste k tomu mohl nebo chtěl přispět jako hlava státu konkrétně?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak hlava státu nemá zákonodárnou iniciativu, aby vydávala zákony, dekrety, ale jde o to, že on může nebo dokonce tedy by měl a musí v tomto případě neustále apelovat na tu společnost, apelovat na politiky, apelovat na občany, snažit se podpořit takové občanské, občanské instituce různé. Jde o to, aby nazýval věci. Je důležité taky nazývat věci, to znamená, že se nemůžou používat lehké metafory, ale opravdu, když je někdo zloděj, tak je zloděj, jo, čili v tomto smyslu. Samozřejmě může iniciovat nejrůznější zákony v tomto smyslu, aby se tak jakoby pročistil ten vzduch té politiky.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Měl byste, promiňte, když hovoříme o těch změnách, respektive k čemu, co byste rád inicioval, uveďte alespoň jeden, dva příklady konkrétně, čeho by se ty změny nebo vaší iniciativy týkaly?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak jednak je to skutečně ta cesta takového toho, nechci říct ozdravění, ale aby se vrátilo trošku slušnosti do politiky, ale pak bych měl další, další takové to směřování. Pro mě by bylo dobré, kdyby tady vzdělanosti a kultuře byla dána větší vážnost, nežli má. Není problém, že by to nebylo tady dekretováno, nebo že bychom neměli, já nevím, výstavy, nebo já nevím, opery, nebo vysoké školy, ale jde o to zase to vnitřní naplnění všeho, aby prostě jste si vůbec definovali, co je to vzdělanost, že a co se to, jak vlastně lidé mají vypadat vzdělaní, že jsou to lidé, kteří mají pevnou, jasnou konturu, v níž je vědomí souvislostí, že to není jenom hromada informací. Co se týče kultury, že kultura není jenom bavičství, ale je to něco, co nám pomáhá přežít a dává nám naději, že to má smysl. A také bych chtěl, ale to už je taková třešnička na dortu, znovu nějakým způsobem vrátit do hry dostavbu Národní knihovny.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co ale, pane Franzi, sociální oblast? Kultura, vzdělanost, věda určitě je důležitá, ale co ekonomika, sociální oblast? Možná bych vám ještě napověděla. Vy máte i představu, co se týče financování politických stran. Jaká je?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak já bych stál za to, aby došlo také ke změně trošku zákona o financování politických stran. Určitě se to týká i prostředků na volební kampaně, určitě by se to také týkalo transparentnosti majetku politiků, jejich osob jim blízkých či příbuzných, rozkrytí struktury, vlastnické struktury firem, které dostávají i státní zakázky, jo. V tomto smyslu určitě, aby, aby to nebyly takové ty podivné skuliny, ve kterých se nám usazuje trochu prach.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prezident, byť teda není premiérem, ale přece jenom je to velmi významná funkce, lidé, kteří v lednu zvolíme v přímé volbě, věřme, hlavu státu, tak bude ovlivňovat přece jenom politiku na dalších 5 let. Jak byste si představoval vůbec komunikaci s politickými stranami, s politiky? Vím, že strany u nás vás hodně zklamaly.

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Je to pravdou. Tak člověk by měl výhodu asi určitou, že jakožto občanský, autentický občanský kandidát není zavázán jaksi žádné straně za podporu. Čili ten jeho mandát je v tomto silnější. No, vedl bych pochopitelně diskusi napříč tím politickým spektrem, to je důležité, ale ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Necítíte možná, promiňte, trošku jistý handicap, že nemáte tu politickou zkušenost, nebo je to přednost naopak ve vašich očích?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
No, tak každé, každý obor má svou manuální složku, to jest to řemeslo a to řemeslo je něco, co člověk se musí naučit. Tak naučil jsem řemeslo v hudbě, naučil jsem se ho v jiných oborech, dokonce i svůj obor jsem víceméně vydupal ze země, a když to tak pozoruji, tak zase si nemyslím, že ta politika by byla tak něčím nedostupným. Domnívám se takhle, na jednu stranu trošku to pochopitelně pociťuji, ale to se taky spraví a na druhou stranu ale si myslím, že tím, že se člověk v tom přímo nepohyboval, tak nestačil, což je zase úskalí na druhou stranu, zcyničtět, okorat. Já myslím, že tohle to je také dobré, že stále ještě mám tu možnost a schopnost nazývat věci pravými jmény.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jako všech kandidátů i vás, pane Vladimíre Franzi, se zeptám na váš názor na udělování milostí. Jak byste s tímto nástrojem nakládal?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak udělování milostí jest velice vzácné koření a pro udělování milosti, jak víme, potřebujeme zdravotní a sociální podmínky žadatele, závažnost trestného činu a doporučení ministerstva spravedlnosti nebo nějakého odborníka v oboru právo. Čili není to nástroj nějakých osobních, ten subjektivní názor toho prezidenta, tady v tomto by mělo být tedy velmi opatrně s tím nakládáno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doporučil byste spoření na důchod v soukromých penzijních fondech podle těch dnešních parametrů vládní důchodové reformy?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak víme, že nějaké řešení přijít musí, co se týče těch takzvaných pilířů. Ono je totiž otázkou, když se vždycky něco slíbí a pak přijde jiná vláda a ta to dělá přesně naopak, jestli takové věci jako jsou třeba právě důchody, které se, v jejich případě se uvažuje takovým dlouhodobějším způsobem, by neměly být předmětem takového širšího konsensu na delší dobu. Ono totiž vždycky se něco dělá, pak se to prohlasuje tou stojedničkovou většinou a poté najednou nastoupí úplně jiná politická strana, jiná vláda, která dělá ten přesný opak, aby se odlišila. A já si myslím, že v tomto případě by na to měl být nějaký delší, dlouhodobější tedy konsensus, co s tím. A protože to je, jak můžu někomu slibovat, co bude za 20, za 30 let, když já sám vím, že tam budu jenom rok.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, byl byste 5.

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Já teďka nemluvím za sebe ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy mluvíte o politice samozřejmě nebo zákonodárcích.

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
... ale mluvím, uvádím jenom příklad.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Z pozice prezidenta byste usiloval o důstojné postavení Česka v Evropské unii, jak?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
No, tak Česká republika je členem Evropské unie, ostatně musíme si být vědomi i toho, že ta myšlenka takové sjednocené Evropy přichází z Čech už z 15. století od českého krále Jiřího z Poděbrad. A on to myslel samozřejmě trošku jinak, proti nájezdu Turků. Ale tady jde o to, že Česka republika má být důstojným, sebevědomým, suverénním členem Evropské unie, což by mělo být vidět v jeho vystupování, čímž si nemyslím tedy, že to je děláním nějakých trucpodniků, ale je to opravdu taková ta přirozená důstojnost. Česká republika by si měla být vědoma, že je součástí rodiny těchto zemí, pro své, pro své tedy názory nebo postoje, pakliže není tak silným třeba hráčem jako Německo nebo Francie, by si měla hledat spojence, čili v takové, je to, měla by si být vědoma a měla by fungovat prostě zkrátka důstojně tak jako nástroj v orchestru, který ví, jakou roli v tom orchestru má hrát.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď v něm v tom evropském je trošku zní disharmonie, že?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak ta zní několikrát, že způsoby samozřejmě.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nabídnu vám ještě, pane Franzi, jako všem našim hostům v tomto speciálu možnost jedné minuty, pokud chcete, můžete využít, pokud ne, položím další otázku. Dobře, vypadá to tedy na tu další. Co bychom teda od vás mohli očekávat, pokud byste se stal prezidentem České republiky?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte tři priority například.

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Já už jsem to tady říkal, je to určitě vzdělanost, kulturnost, tolerance, aby si společnost šla naproti, aby lidi v téhle zemi, a teď mě neberte jako nějakého úplně idealistu a snílka, opravdu už se snažili i pracovat sami na sobě, aby si uvědomili, že svoboda člověka jejich, je jejich budování vnitřní svobody, protože nemá-li člověk svobodu uvnitř, nemůže ji hledat venku.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Náš prezidentský speciál je za polovinou, před námi třetí adventní neděle, těšíte se? Budete mít chvíli volna?

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak Vánoce jsou svátky klidu, míru, usebrání a já doufám, že to nebude tak, že na Štědrý den místo ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Byste úřadoval.

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
... místo Ježíška bych měl v uvozovkách úřadovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan Vladimír Franz byl hostem speciálního vydání pořadu Jak to vidí, ve kterém na Dvojce v abecedním pořadí představujeme názory a vize všech kandidátů a kandidátek přímé volby. Pane Vladimíre Franzi, děkuji za váš čas a za rozhovor.

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Já také.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mějte se hezky.

Vladimír FRANZ, prezidentský kandidát
--------------------
Mějte se hezky a hezké Vánoce.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji, vám také. V pondělí ve studiu usedne pan Tomio Okamura. Včerejší rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jej sice z boje o Hrad vyřadilo, stejně jako Vladimíra Dlouhého, který již naším hostem byl, takže prostor dostane také pan Okamura. Příjemný den všem i nadcházející víkend přeje Zita Senková. Na slyšenou.

autor: zis
Spustit audio