Jak ušetřit na soudech a soudních poplatcích?

7. leden 2015

Když jdeme k soudu musíme hradit nejen poplatky soudní a náklady na svého advokáta, ale pokud nedejbože prohrajeme, tak potom platíme i celé náklady řízení. Jak tedy ušetřit?

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, vítejte ve druhého hodině dopoledního vysílání, takto významně si odkašlal můj host pan doktor Martin Svatoš, přední český mediátor a rozhodce, přeji hezké dopoledne.

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Krásné dopoledne.

Čtěte také

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Do naší Finanční poradny jsme jo pozvali proto, aby nám poradil jak ušetřit na soudech a soudních poplatcích, protože podat žalobu k soudu s sebou nese celou řadu nepříjemností, přestože nakonec bychom si přáli dosáhnout svého, někdy to dosáhnout svého může být tak draze zaplaceno, že by možná člověk raději ani nevyhrál. Jak se takovým platbám vyhnout prostřednictvím mimosoudních způsobů řešení sporů, tak i toto bude nášim námětem. Pane doktore, řekněte mi, proč jsou české soudy tak drahé?

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Já bych začal citátem Waltera, který řekl, že v životě byl ožebračen jen dvakrát. Jednou, když u soudu prohrál a podruhé, když u soudu vyhrál. Je fakt, že asi nemluvil o českých soudech, ale ono tehdejší soudy před velkou francouzskou revolucí ve Francii a ty dnešní české jsou si s lecčems podobné, to říkám s nadsázkou. Především pokud jde o ty náklady, protože ani tehdá ani dneska ty soudy nejsou zadarmo, my musíme, když jdeme k soudu, hradit nejenom poplatky soudní a náklady na svého advokáta, ale pokud nedejbože prohrajeme, tak potom platíme i celé náklady toho řízení a tam už se pak můžou promítat další částky jako třeba různé expertní posudky, které se opravdu dostávají do částek třeba desetitisíců korun. Takže nakonec člověk, který třeba začíná spor ohledně nějaké věci, která má řádově několik tisíc korun hodnotu, nakonec zaplatí třeba na soudních poplatcích víc, než reálně je celá ta hodnota toho sporu, respektive na soudních poplatcích, na těch nákladech celého toho soudního řízení, pokud tedy samozřejmě prohraje. Nicméně ani když vyhrajeme, nemáme ještě úplnou, úplnou jistotu, že dostaneme zpátky veškeré náklady, zase je to, záleží na tom, jestli nám soud přiřkne náhradu těch našich nákladů, a tam potom samozřejmě záleží, jestli celou řadu poplatků nebo těch nákladů, které jsme měli, můžeme prokázat, jestli třeba ta druhá strana nebude tvrdit, že jsme si je vzali zbytečně, to znamená zbytečné drahého advokáta nebo určité expertní posudky nebyly potřeba pro prokázání naší věci. Takže je to poměrně velká loterie a když se jednou rozhodneme, že jdeme k soudu, je to jako když si tak hodíme mincí a čekáme na to, co nám padne.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte si, že takto má opravdu vypadat spravedlnost?

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Oni totiž právníci nemají moc rádi slovo spravedlnost, je to spíš sociologický pojem a u soudu spravedlnost hledat nemůžeme, tam hledáme nějaké rozhodnutí. Právní otázku, kterou položíme soudu, nám ten soud právně odpoví, a to je právě ten rozdíl proti mediacím, kdy my si jdeme pro řešení do mediací, kdežto k soudu si jdeme pro rozhodnutí, a to rozhodnutí kolikrát je právě odpověď na otázku čistě právní, která nám to naše řešení nakonec nepřinese, to znamená, i když ten soud něco vyřkne, je to třeba jenom dílčí otázka, která je nám zodpovězena a nevyřeší to ten náš reálný problém.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
To mi pomohlo, když půjdete k soudu, tak vás to bude stát strašné peníze a prosím vás, slovo spravedlnost nepoužívejte, nemám to rád. Tak to je skutečně uklidňující pro všechny, kdo by chtěli jít k soudu. Soudil jste se někdy vy?

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Jako naštěstí, že bych byl účastníkem řízení, to jsem nebyl, takže rád bych to zaťukal, ale to by mě asi pan mistr zvuku nepochválil, obrazně řečeno naštěstí ne. Nicméně samozřejmě jak už to řekněme svědek různých soudních řízení, protože to je moje práce, respektive moje práce je hlavně lidem pomáhat od soudu, tak i tak se člověk samozřejmě setkává s celou řadou případů, takže znám činnost soudu, znám činnost advokátů a podobně.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Pomáhat lidem od soudu, to znamená právě ta mimosoudní řešení, mediace. Co si konkrétně pod tím můžeme představit? Jaký je rozdíl mezi mediací a soudním procesem?

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Mediací a soudní proces jsou asi jako oheň a voda, to jsou v podstatě naprosto odlišné, jediné, co mají za účel, je pomáhat těm lidem. Já bych totiž nerad, aby to působilo z mého vyprávění tak, že jsem nějaký velký nepřítel soudy, ony samozřejmě soudy jsou velmi důležité a mnoho českých soudců je velmi kvalitních odborníků, kteří opravdu lidem pomáhají. Nicméně je to přesně otázka, že pokud mě bolí zub, nejdu za očařem a pokud mě bolí oko, nejdu za zubařem, to znamená pokud mám spor, který je řekněme civilně-právní mám možnost o tom rozhodovat, jedná se o práva, se kterými můžu nakládat typicky vlastnictví nebo třeba nějaké sousedské vztahy, tak řekněme nejméně vhodné je podat rovnou žalobu, protože tím v podstatě jednak odkládám to rozhodnutí, protože to rozhodnutí soudu mě přijde o nějaký dva, tři roky do budoucna, kdežto v té mediaci, když začnu vyjednávat, je to v podstatě moderované vyjednávání, které je vedenou tou osobou mediátora, tak a tam to mám ve svých rukou, to znamená, že ten samý den, kdy se dostavím do mediační místnosti, mohu mít to své vlastní rozhodnutí, protože to je další velký rozdíl, v mediacích rozhodují ty strany samy, o proti tomu u soudu jsem odkázán na rozhodnutí nějaké třetí osoby, kterou jsem v životě neviděl, je to ten soud, já nevím jak se vyspí, jakou bude mít náladu, jak se na mě bude dívat, jak se jim budou zdát ty argumenty, které říkám. Kdežto v mediaci musím přesvědčit tu protistranu a v podstatě a v podstatě tedy řekneme to velmi zjednodušeně řečeno vyjednávání, ale vstupuje tam ta třetí osoba toho profesionála, toho mediátora, který pomáhá.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Za malou chvíli si řekneme, jak takové mediační řízení může probíhat, ale také si řekneme, co dělat, když už soudní řízení bylo zahájeno.

/ Písnička /

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, jak ušetřit na soudech a soudních poplatcích? Ne, že bych vám to přála, ale i tyto informace se vám mohou někdy v budoucnu hodit, a proto naproti mě sedí doktor Martin Svatoš, který je mediátorem a rozhodcem a který nám radí, jak se soudům vyhnout, a když už u nich jsme, tak jak se vyhnout poplatkům, anebo je alespoň trošičku zpříjemnit pro sebe. Když jsme začali tím mediátorstvím, jakým způsobem se lidé mají rozhodnout, zdali ten jejich spor, který mají, je už na soud, anebo je pro ně výhodnější mediační řízení?

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Vždycky radím presumpci nesoudit se, to znamená kdykoli mám pochybnost, že opravdu ten soud je to správné, tak zkusím se dohodnout. Buď neformálně, to znamená tu druhou stranu oslovím nebo přes případně přes jejího advokáta zkusím, naši advokáti by se mohli domluvit, anebo případně pokud už jsme u soudu, tak zkusím vyzvat soud, aby nás poslal k té mediaci, to bych doporučil posluchačům i ve chvíli, kdy jsem opravdu přesvědčený, že musím jít k soudu, protože samozřejmě ti lidé ve chvíli, kdy jsou ve sporu, tak mají trošku klapky na očích a ten jejich konkrétní spor mají pocit, že je právě ten, který nemůžou nikdy vyřešit smírným řízením a nějakou dohodou i tenkrát je dobrý tu mediaci zkusit už z toho důvodu, že náklady mediace jsou řekněme desetinové o proti soudnímu řízení, ať už jde o čas, ať už jde o nějaké nervy a ať už jde i o ty finance v neposlední řadě. Takže ...

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to, že je mediační řízení proti soudnímu tak levné?

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Jednak proto, že je vlastně kratší výrazně, ono se řádově pohybuje v několika hodinách, to znamená, že zpravidla za 3, za 4, za 5 hodin jednání je ten spor vyřešený. Je to překvapivý, někdy první ta hodina většinou bývá taková velmi krušná, kdy ti lidé mají potřebu říct ty svoje potřeby, názory, někdy i poměrně řekněme nediplomaticky, ale potom čím déle jsou v tom jednání, tím vlastně si uvědomí, člověk takříkajíc zracionalizuje, takže se snaží nějakým způsobem se, když už tu jsem, tak se zkusím přeci jenom dohodnout a nakonec to rozhodnutí, to dohodnutí přijde jako blesk z čistého nebe velmi rychle. A pak už jde o to jenom nějakým způsobem hodit na papír, vytvořit nějakou dohodu, smlouvu a tím ten spor ukončit.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se vám percentuálně daří rozsoudit ty případy, respektive dosáhnout dohody, vy nesoudíte, tak, aby případy, které jsou u vás jako mediátora, nešly k soudu?

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Já si osobně žádnou statistiku nevedu už z toho důvodu, že je velmi těžké říci, co je úspěšná mediace. Občas se ty strany dohodnou třeba částečně, občas se dohodnou třeba na nějakém procesním postupu. Ale jak říkám ve velké většině případů skutečně dojde k dosažení nějaké dohody. Takže v těch případech, které nepřichází nařízené od soudu, je ta úspěšnost opravdu okolo 90, 85 %, že minimálně dojde aspoň k částečné dohodě, to znamená třeba ten spor se skládá z několika žalob nebo z několika takových nároků a třeba aspoň jeden nebo dva se podaří vyřešit, ale často je to opravdu všechno. U těch soudně nařízených mediací, to jsou ty, kdy nás ten soud pošle k mediaci, je to trošku nižší, přece jenom ta dobrovolnost tam absentuje, ale i tak se pohybujeme okolo 60, 70 %, což je pořád velmi slušná částka.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, už teď mi píšete dotazy, pište dále na dopoledne@rozhlas.cz a nebo zavolejte své dotazy na pana Martina Svatoše na číslo 221552424 a nebo 221552525.

/ Písnička /

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak ušetřit na soudech a soudních poplatcích, to je téma, které dnes řešíme s Martinem Svatošem a které vás nadmíru zajímá, proto zvedám telefon a ptám se jaký je váš dotaz, přeji hezké dopoledne.

osoba
--------------------
Dobrý den, zdravím vás i doktora Svatoše, a chtěla bych se ho zeptat jaký je rozdíl mezi lichvou, korupcí a vydíráním a zvlášť, když je to mezi rodinnými příslušníky?

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to se trošičku dostáváme od tématu a nejsem si úplně jistá, jestli toto je právě účelem mediátora, rozhodce, co vy na to?

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Tak samozřejmě s těmito jevy se člověk setkává ve své právní praxi ať už chce nebo nechce, řekněme korupce samozřejmě je veřejnoprávní nějaký přestupek, kdy se snažíme uplácet někoho, respektive slíbením nějakých nezasloužených nebo neoprávněných výhod se snažíme dosáhnout, aby ten, který rozhoduje o nějakých veřejných záležitostech, vyhověl naší nějaké žádosti nebo vyšel nám vstříc. Takže řekněme ta korupce, která se používá ve velmi širokém slova smyslu, má z právního hlediska velmi, velmi úzký význam. Pokud jde o ty další termíny, tak s lichvou se poměrně zásadně vypořádal ten nový občanský zákoník a podle mých informací i zase je tam celá řada soudních řízení, které už vůči tomu směřují. Takže všemu musíme dát trochu času a tyhle ty nepříjemné instituty by měly z českého prostředí, nechci říkat vymizet, takoví optimisté nebudeme, ale měly by každopádně být méně přítomné. Na druhou stranu jak už bylo řečeno, tohle nejsou zrovna předměty, které bychom řešili v mediaci, protože tam řešíme ty soukromoprávní vztahy především.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Zvedám telefon a ptám se, kdo tam, dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady Jana z Prahy. Mohu se zeptat pana doktora?

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozhodně, paní Jano.

osoba
--------------------
Tak, stalo se mi to, že mně bylo úmyslně ublíženo a propíchnutý zvukovod dvakrát, mám na to doklady, že skutečně došlo od lékaře k záměr, k úmyslnýmu ublížení. Mám, dva roky se s tím léčím, podala jsem stížnost na lékařskou komoru, ale bylo mi řečeno, že už je to pozdě, že jsem to promlčela, a teď nevím jakým způsobem bych měla pokračovat?

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Tak zase dva roky nejsou příliš dlouhá doba. Určitě bylo by na trestněprávní, podat trestněprávní oznámení na toho pachatele, který vám to tedy udělal. Tam potom už jsou orgány činné v trestním řízení příslušné k tomu, aby jednaly dál, a vám samozřejmě přísluší nějaká náhrada škoda, to znamená léčebných výloh a plus samozřejmě nějaké snížení té vaší disponibility, to znamená toho, o co jste přišla. Na to jsou celé řady tabulek, ale jak říkám doporučím v tomhle směru se spíš obrátit na advokáta, a říkám postupovat určitě bezodkladně, aby právě naopak k tomu promlčení nedošlo.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tady toto asi není případ pro mediátora?

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Ne, ne, ne, to jsou velmi extrémní případy, přesně ve chvíli, kdy tam začíná vstupovat nějaký veřejný zájem ve smyslu zdraví, ublížení na zdraví a podobné věci, tak nikoli. Na druhou stranu ne všechno, co bychom typicky řešili před soudy i z toho trestněprávního hlediska, třeba různé pomluvy, to třeba můžeme zrovna řešit právě prostřednictvím mediace, to znamená dojít k nějakému narovnání smíru a nemusíme zrovna postupovat tím nejkrajnějším způsobem. Takže je to poměrně ten balanc, ta hranice je poměrně úzká.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak zvedám ještě jednou telefon a ptám se kdo tam, dobrý den.

osoba
--------------------
Dobrý den, u telefonu Monika Šedá, Ústí nad Labem. Paní Kociánová, já jsem zřejmě byla nepozorná na začátku vašeho programu, ale ráda bych se zeptala, ač jsem mimopražská, kde pana mediátora jakéhokoli najdeme? Jestli u soudu nebo je to normální advokátní praxe?

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, děkujeme za tu otázku a pan Svatoš už se nadechuje.

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Tak, přesně tak, to je dobrý dotaz, děkujeme za něj. A jednak existuje seznam mediátorů, který je přístupný na stránkách ministerstva spravedlnosti, tam je řekněme nějakých 120, 130 mediátorů. Ty doby, kdy jsme tam byli zapsaní, kdy nás tam bylo zapsaných 5, tak ty už jsou dávno pryč, takže dneska můžete vybírat z celé škály dobrých jmen, které tam jsou, i z vašeho regionu eventuálně, nicméně doporučím vždy si zjistit, udělat si nějakou rešerši na internetu, případně se poptat v advokátních kancelářích na mediátory, se kterými mají ti lidé dobré zkušenosti, protože skutečně ne každý, kdo je zapsán, také tu mediaci aktivně vykonává. Takže buď jsou to mediátoři advokáti, takže součástí jejich činností je také advokátská služba, jsou to mediátoři, kteří se živí jinak, takže to nejsou třeba ani právníci. Takže to záleží na tom, koho hledáte, co hledáte, pro jaký konkrétní spor, aby se dalo konkrétně odpovědět.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Soudy rozhodují podle práva, ale ne vždy spravedlivě, to už jste také zmiňoval. Jak rozhodují rozhodci, podle práva nebo spravedlivě? Čím se vlastně řídíte vy, zákon je asi jeden?

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Zákon je jeden, nicméně já zdůrazním to rozhodčí řízení a rozhodcovství, které dělám já, já dělám zásadně jenom pro obchodní spory a mezinárodní obchodní spory zejména, protože rozhodčí řízení je úžasná věc, která pomáhá právě mezinárodnímu obchodu, ale byla velmi často zneužívána pro ty potřeby řekněme určitého obcházení zákonů tady v České republice, zejména ve střední Evropě. Takže tam docházelo k určitým zneužitím, a proto nedoporučuji nikdy využívat rozhodčí doložky pro jakékoli třeba občanskoprávní spory, pokud opravdu nejsme silní v právu a takříkajíc v kramflecích. Takže pokud máte sousedský spor a nebo si něco kupujete, je tam rozhodčí doložka, tak se tomu určitě vyhněte, mediace, respektive arbitráž, rozhodčí řízení je super, ale zejména pro obchod, nikoli pro ten běžný občanský styl.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Martine Svatoši, my tady máme ještě mnoho dotazů písemných, já vás poprosím, abyste našim posluchačům na ně po skončení pořadu odpověděl, protože už bychom to nestihli. Děkuji vám za to jak jste pregnantní a rychlý a musím říct, že je to natolik zajímavé téma, že si vás od Václava Žmolíka s dovolením ještě v budoucnu půjčím. Díky moc.

JUDr. Martin SVATOŠ, mediátor a rozhodce
--------------------
Není moc a těším se, na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio