Jak poznáte alkoholika? Otestujte se!

8. srpen 2016

Česko patří v Evropě k zemím s největší spotřebou alkoholu. Rizikových pijáků je na 600 000! Jak poznáte, jestli máte závislost na alkohol?

„Člověk závislý na alkoholu splňuje v období jednoho roku alespoň tři z šesti mezinárodních kritérií,“ říká vedoucí lékař ambulance pro alkoholové závislosti Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK v Praze Dušan Randák. Své pacienty od začátku zkouší 30denní abstinencí.


Splňujete aspoň 3 z těchto kritérií?
1. narušená kontrola
2. zvýšená tolerance alkoholu
3. odvykací stavy
4. craving (nutkání, puzení, touha po alkoholu)
5. zanedbávání vlastních zálib a povinností
6. uvědomování si škodlivosti pití alkoholu, ve kterém přesto pokračuje

Mají při ní zapisovat situace vzbuzující touhy po alkoholu a třeba i to, jak s alkoholem dál zacházejí. Mnozí se pak už do ordinace nevrátí. „Odvykání je dlouhodobý proces. Já o svých pacientech nemluvím jako o abstinujících pijácích. Ale jsem vždy rád, když jsou schopni odložit stigma alkoholika.“

Léčba řízenou spotřebou

V roce 2014 se u nás ze závislosti na alkoholu léčilo přes 5000 mužů a 2000 žen. Nerozhoduje věk, vzdělání ani profese. „Co všechny ale spojuje je, že jim alkohol poskytuje nějaký zisk. Ať už domnělý nebo reálný.“ Základem léčby je samozřejmě nepít. Existuje ale i řízená spotřeba. Funguje ale jen u menšiny.

Léčba probíhá ambulantně (skoro u každého psychiatra), případně sedmitýdenní až tříměsíční hospitalizace. Berou se v úvahu další zdravotní problémy pacienta, jeho sociální zázemí nebo potřeba léků ke zvládnutí odvykacího stavu. Léčba je vždy šitá na míru.

03681921.jpeg
autoři: lup , Jiří Holoubek
Spustit audio