„Ideální“ přemýšliví rodiče jsou katastrofa pro dítě, říká psycholožka Veronika Büchler

12. červen 2018

Ideální rodiče jsou katastrofa pro dítě, říká psycholožka Veronika Büchler. To jsou rodiče, kteří pořád přemýšlí, jestli děti vychovávají správně. Ideální je správná kombinace pevnosti a lásky.

Existují tři extrémy výchovy. První je přístup autoritářský. Je to styl vyžadující, nekompromisní, založený na tom, aby dítě poslouchalo. Dalším extrémem je velká tolerance. Předpokládá, že je dítě schopno samo sebe regulovat. A pak je to laxní přístup. Rodiče nemají o dítě zájem.

Ideální kombinace? Nároky i péče

Existuje ve výchově zlatá střední cesta? „Ano. Je to správná kombinace pevnosti a lásky, ze které dítě profituje nejvíc,“ říká psycholožka Veronika Büchler. „Tento přístup se jmenuje autoritativní, to je něco jiného než autoritářský. Rodič má mít nároky, ale zároveň to má být hodně pečující rodič, který ví, co se v dítěti děje.“

„Oba rodiče musí mít stejné výchovné cíle, spolupracovat, mít stejné nároky. Tatínek může být ta větší autorita a maminka víc pečující, ke které je možné přijít, poplakat si. Maminka ošetří emoce, ale nemá jít proti tatínkovi.“

Rodiče 2

„Když děti vychováváme autoritářsky, a není tam prostor pro vyjádření nesouhlasu, mohou pak mít asociální rysy. Mohu krást, lhát, snažit se mstít rodiči. Je to o ztrátě důvěry v pozitivní dobrou autoritu. V praxi vidíme spíš to, že rodiče přístupy kombinují.“

Následky benevolentní výchovy

„Když ten autoritářský přístup bude v jemnější podobě, pak dítě dbá na dodržování norem. Může být výkonné ve sportu, v práci, ale může být vnitřně nešťastné.“ A jaké jsou následky příliš benevolentní výchovy? Problém je, když se dítě doma setkává se stoprocentním přijetím.

Například když ve školce někoho zbije, považují to rodiče za omluvitelné. To je velmi nebezpečné pro dítě. Bude čekat od druhých, že naplní jeho potřeby.“ Co dělat, když je v rodině rozdílná výchova?

rodiče 3

Problém rozdílné výchovy

Tento problém vidí babička, pro jejíž desetiletou vnučku je tatínek modla. Když jí maminka něco vytkne, tatínek se za maminku nepostaví. „To je veliký problém. Dítě se naučí tzv. štěpit, jeden něco vyžaduje, druhý řekne: to dělat nemusíš.“

„Za tím se skrývá spíš konflikt mezi manželi. Dítě se může stát manipulátorem,“ říká psycholožka Veronika Büchler. Problémem může být pro dítě i mladší sourozenec. „Narození sourozence je těžká situace, musí se s dítětem pracovat.“

autor: zk
Spustit audio