Host: Tomáš Biňovec, ředitel Evangelické akademie Praha

Zbigniew J. Czendlik
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zbigniew J. Czendlik

Co pro studenty znamenají takové pojmy jako solidarita a milosrdenství? Kde najdou absolventi akademie uplatnění?

Jak se na současném profilu školy podílí bývalé působení jejího ředitele v domově pro klienty s mentálním postižením? Může profesionální služba sociálního pracovníka nahradit soudržnost rodiny? Moderuje Zbigniew Czendlik.