Hercík

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy O původu příjmení

Hercík má stejný základ jako příjmení Hercog, je jím německé apelativum Herz neboli „srdce“, případně i Herzog, tj. „hrabě“. Příjmení mohlo být motivováno povahou nebo např. domovním znamením apod.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 63; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1894, s. 178; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 253, s. 343