František Pavlíček: Dávno, dávno již tomu aneb Zpráva o pohřbívání v Čechách

6. říjen 2019

Zakázaná hra o Boženě Němcové zakázaného dramatika pro zakázanou herečku Vlastu Chramostovou. O tlaku, kterému byla ze strany rakouské policie naše nejslavnější spisovatelka vystavena. Poslouchejte do neděle 25. listopadu 2018.

V předmluvě k monodramatu František Pavlíček napsal: „Osoby jmenované v této Zprávě opravdu žily a předivo jejich vzájemných vztahů není výmyslem. Podobně ani zmíněné události a všechna důležitější fakta politická, literární a společenská nejsou v rozporu se společenskou realitou. Některé obšírnější citace z autentických materiálů jsou dokonce v textu označeny.“

„Navzdory tomu nejde ani o práci literárně historickou, ani o žánr životopisný. Zpráva je divadelní text. Obdoba hudební partitury pro jednoho muzikanta. Ale ten příměr není docela výstižný. Dramatický text vzniklý v okolnostech, které mnoha dramatikům nedovolují publikovat a hercům znemožňují vstup na jeviště. Možná že právě tyto okolnosti dávají výpovědi o perzekvované velké umělkyni české minulosti zvláštní ráz.“

Tři pohřby, spousta zatýkání

K vyprávění o osudu Boženy Němcové využil autor okolnosti tří pohřbů pro českou spisovatelku tak „významných“. Jejího milovaného syna Hynka, který zemřel ve věku 15 let v roce 1853. Karla Havlíčka Borovského v roce 1856, po němž ještě více zesílil policejní tlak na rodinu Němcových. A nakonec pohřeb samotné Boženy Němcové v roce 1862, jehož velkolepost smutně kontrastovala s bídou, ve které byla spisovatelka zvláště na konci svého života nucena žít.

Za Vlastou Chramostovou

Vlasta Chramostová nastudovala Pavlíčkův text pod režijním vedením Luboše Pistoria. Uváděla ho ve svém bytovém divadle zpravidla za asistence tajné policie, která zatýkala publikum často hned po skončení představení.

Čtěte také

Po listopadu 1989 se herečka, tehdy už jako členka činohry Národního divadla v Praze, k Pavlíčkově monodramatu vrátila a výsledkem byla také rozhlasová inscenace. Režíroval ji opět Luboš Pistorius za asistence režisérky Hany Kofránkové.

Ukázalo se, že ani ve svobodných časech neztratila hra na své působivosti. A že Vlasta Chramostová během dvacetileté vynucené pauzy nezapomněla své herecké umění. Připomínáme ho dnes, v den hereččina úmrtí.

Účinkují: Vlasta Chramostová, Radim Vašinka a další
Režie: Luboš Pistorius
Dramaturgie: Josef Hlavnička
Hudba: Petr Skoumal
Natočeno v roce 1990.

Spustit audio

Související