Flegmatik je velmi pracovitý parní válec. Když se rozjede, nepomůže ani ruční brzda. Jste to vy?

2. květen 2016

Jste flegmatik, cholerik, sangvinik nebo melancholik? Tyto čtyři typologie lidských osobností pojmenoval už ve starověku řecký lékař Hippokrates.

Jednoduché dělení osobnosti na flegmatika, cholerika, sangvinika a melancholika, známé už od Hippokrata, funguje dodnes. Je výhoda být flegmatikem, který se jen tak nerozčílí? Podle psycholožky Marty Boučkové ano i ne.

Silné stránky

„Flegmatik je zdánlivě pasivní, mnohdy až lhostejný. Nebývá ambiciózní. Takže ho okolí může mít za lenocha. To je ale jen zdání,“ popisuje. „Je velmi pracovitý. Sice nepracuje rychle, zato systematicky a tvrdě. Když se rozjede a o něco mu opravdu jde, tak je jako parní válec.“

Často tak víc pracuje a méně mluví, což je pro každý kolektiv výhoda. A svou práci vždycky dokončí. „Když se flegmatik opravdu povede, tak je to v životě velmi stabilní a pevný člověk, který má výsledky.“ Mezi jeho další kladné vlastnosti patří klid, který dokáže i předat.

Potřebuje něžný přístup okolí

Jak ale flegmatika rozhýbat? „Čím víc se rozčilujete a dáváte najevo víc emocí, tím víc se flegmatik uzavírá do sebe.“ Spíš dá na vysvětlování.

Kruh typologie temperamentu podle Hippocrata

A zapamatujte si důležitou věc: Dohodnout se s flegmatikem po dobrém je daleko efektivnější než na něj tlačit a vyskakovat! Partnera flegmatika poznáte snadno, často chraptí!

Flegmatik partner?

Flegmatický stoik se časem může snést i s cholerikem. I když mu to vůbec nemusí být vlastní. Flegmatický temperament je introvertní: málo mluví, navenek neukazuje své emoce. „Ladění“ každého flegmatika ale samozřejmě ovlivňuje kultura, ve které žije.

Ostatní záznamy poraden najdete v Dopoledni s Dvojkou.

Spustit audio