Ester Pacltová, spoluzakladatelka a ředitelka organizace Místní místním. Jsou velká města přívětivá vůči sociálně slabším?

5. květen 2024

Jsou velká města dostatečně přívětivá vůči sociálně slabším? Jak funguje solidární síť podniků, které nabízejí základní služby lidem v nouzi nebo bez domova? Proč by měly radnice takové podniky podporovat? Co přivedlo Ester Pacltovou k problematice bezdomovectví? Jak lidé bez domova vnímají majoritní společnost? Mají i oni stereotypy? Jaká systémová opatření by podle Ester Pacltové mohla jejich situaci zlepšit? Mělo by být samozřejmostí nalít komukoli sklenici vody?

Spustit audio

Související