Co stojí nezaměstnanost

9. duben 2014
Rodinné finance

Především čas. A čas jsou peníze. Po odchodu ze zaměstnání totiž každého čeká povinné „kolečko". Jaké všechny dokumenty potřebujete? Jak se vám vypočítá podpora v nezaměstnanosti? A kdy máte nárok na jaké odstupné?

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, vítejte ve druhé hodině dopoledního magazínu., Na proti mně už sedí magistr Tomáš Liškutín ze sdružení Spotřebitel.net. Přeji dobré dopoledne.

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Dobré dopoledne.

Čtěte také

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Vaše téma je neradostné, nicméně časté, asi každý z nás někdy tento proces zažil, a to je konec v zaměstnání, případně cesta na úřad práce a pravidla pro podporu v nezaměstnanosti. Tomáši Liškutíne, povězte mi, na co si máme dát pozor v okamžiku, kdy odcházíme z práce? My jsme posledně už probrali to, za jakých okolností můžeme odcházet z práce, co si máme pohlídat, ale teď už jsme rozhodnutí, jdeme pryč, konec v zaměstnání, musíme absolvovat takové to povinné kolečko, na co si dát pozor?

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Tak, při končení zaměstnání je potřeba vyřešit dvě základní věci, a to jsou dokumenty výstupní ze zaměstnání a odstupné. To jsou dvě nejzákladnější otázky, které zaměstnavatelé a zaměstnance trápí, které chtějí řešit. Přímo ze zákona vyplývá povinnost zaměstnavatele vydat vám potvrzení o zaměstnání a evidenční list důchodového pojištění. Tyto dva dokumenty musí obsahovat jenom přesně ty náležitosti, které zákon říká, to znamená to potvrzení o zaměstnání, které lidé znají většinou pod zkratkou "zápočtový list" by mělo obsahovat pouze to, jestli se jednalo o pracovní smlouvu nebo takzvanou pracovní dohodu, jakou měli druh práce, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu a zda ze mzdy jsou prováděny nějaké srážky. Zaměstnavatelé občas tendují k tomu, pokud se zaměstnancem nebyli spokojeni, tam ještě něco dopsat, jak se choval, jaké měl pozdní příchody a tak dále. Byť by taková kritika byla oprávněná, tak v tom zápočtovém listě být nesmí, protože toho zaměstnance potom poškozuje při hledání dalšího zaměstnání. To jsou věci, které patří případně do pracovního posudku, nikoli fo tohoto potvrzení. Tyto dokumenty nemůže zaměstnavatel ani ničím podmiňovat. Občas se stane, že provede inventuru a chce podpis souhlas s mankem nebo nějakou jinou odpovědnost za způsobenou škodu nebo chce od zaměstnance potvrzení, že nějakou práci nedokončil, ale tyto dokumenty musí vydat aniž by to čímkoli podmiňoval, jinak by mu hrozila sankce od oblastního inspektorátu práce. Pokud končící zaměstnanec se chystá na úřad práce, tak k tomu bude potřebovat ještě potvrzení o průměrné výdělku pro účely výpočtu podpory v nezaměstnanosti, kde se uvede jeho průměrný výdělek a také hlavně z jakého důvodu ten pracovní poměr skončil a v případě, že má zájem, tak může požádat zaměstnavatele, aby mu vydal pracovní posudek, kde právě zhodnotí jeho přístup k práci a tak dále.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli většinou, pokud zejména odcházíme třeba v dobrém, zdali máme trvat na tom, aby nám třeba ten zaměstnavatel, od kterého právě odcházíme, napsal nejrůznější doporučující dopisy a podobně a nebo se to příliš nenosí?

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Záleží vztah na vztahu. Občas ti zaměstnavatelé, pokud s tím zaměstnancem vycházeli dobře, tak si to dokonce ten zaměstnanec předepíše a ten zaměstnavatel mu to potvrdí. Samozřejmě může to prospět do budoucna i pokud by se následně v nějaké otázce vyskytl spor, tak tady ten pracovní posudek, když je v písemné formě, tak už ten zaměstnavatel netenduje měnit něco, co sám podepsal. Takže pokud bych chtěl pracovní posudek jako zaměstnanec, tak bych si o něj řekl asi co nejdřív. Můžu si o něj říct 2 měsíce před skončením toho pracovního poměru, protože pokud dostanu výpověď, tak zpravidla už hledám zaměstnání, takže zákon říká, že už 2 měsíce před skončením zaměstnavatel je povinen mně ho vydat.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Vykutálené by asi bylo říci si o ten posudek ještě předtím než začneme vyjednávat o odstupném, viďte, to už je navádění, ale v každém případě na co si dát pozor, když se dohadujeme na odstupném?

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Co se týče odstupného, tak na to vyplývá nárok přímo ze zákona, to znamená není to potřeba nutně někde uvádět. Pokud tu výpověď dal zaměstnavatel, tak k tomu musel mít nějaký důvod. Pokud se jedná o organizační důvody nebo úraz, pracovní úraz a nebo nemoc z povolání, tak automaticky se vypočte odstupné u úrazu pracovního a nebo u nemoci z povolání je to minimálně dvojnásobek, v případě, že jde o organizační změny, tak tam se to liší podle toho, jak dlouho byl zaměstnanec zaměstnán. Pokud ten pracovní poměr trval do roku, ta je to jednonásobek průměrného výdělku, pokud do dvou let dvojnásobek a pokud trval ten pracovní poměr víc jak dva roky, tak odstupné je vypláceno ve výši trojnásobku průměrného výdělku a v případě, že ten pracovní poměr není rozvazován výpovědí ze strany zaměstnavatele, ale dohodou, tak je lepší do té dohody uvést ten organizační důvod, protože by se jinak zaměstnanec mohl dostat do nepříjemné situace, že mu zaměstnavatel to odstupné nezaplatí a on nebude mít jak prokázat, že to bylo rozvázáno z toho důvodu, pro který se to odstupné vyplácí. MUsel by prokázat tu organizační změnu a třeba by pro to neměl podklady, když to nebude uvedeno přímo v té dohodě o rozvázání poměru.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Stává se to zejména u malých firem, stává se to v případě, že je ta firma tak trochu jako jedna rodina, co v případě, že nám ten zaměstnavatel říká takovéto: "Víš, já bych ti dal odstupné, ale víš jak na tom teď jsme, firma nemá zakázky," a tak dále a tak dále. Mámě nějakým způsobem třeba toto zohlednit, reflektovat, anebo si prostě hlídat to své?

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Hlídat si to své, ono to, co jsme říkali, jsou minimální požadavky, takže je možné určitým způsobem vyjít vstříc, například když se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne, že už ho skutečně nepotřebuje a nemá na to ho platit po dobu výpovědi, tak zaměstnanec může podepsat dohodu a v takové dohodě je standardní, že se mu kompenzuje ta výpovědní doba, takže odstupné není například trojnásobek, ale pětinásobek 2+3. V takovém případě šetří zaměstnavatel i zaměstnanec, protože z odstupného se na rozdíl od mzdy neodvádí odvody. Takže zaměstnavatel ušetří 34 % a zaměstnanec 11 % na odvodech, protože pokud by pracoval, tak z té mzdy půjde zdravotní a sociální, z toho odstupného ne. Takže už to je určitá úspora, samozřejmě můžou se domluvit třeba na čtyřnásobku, pokud chce ten zaměstnanec vyjít vstříc, ví, že si práci najde, že mu to nezpůsobí nějaké sociální problémy s nezaplacenou hypotékou a tak dále, tak může vyjít tomu zaměstnavateli samozřejmě vstříc.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy už jste říkal, co si s sebou vzít na úřad práce v případě, že prostě nepřestupujeme do jiného zaměstnání, ale nevíme co si počít, tak to už jste nám řekl, jaké doklady. Ale teď pokud nám ten úřad práce nemůže žádné místo hned nabídnout, jak je to s podporou v nezaměstnanosti, jestli byste ještě mohl připomenout, jaká je její výše a délka trvání s čím můžeme počítat?

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Podpora v nezaměstnanosti se poskytuje na úřadu práce až po evidenci. Napřed je potřeba se na úřadu práce zaevidovat. Tady bych upozornil na dvě věci, které bývají překážkou. Za prvé to bývá nemoc, takže pokud jsme onemocněli ke konci zaměstnání nebo krátce po jeho skončení, tak se nemůžeme na úřadu práce evidovat dřív než nám skončí dočasná pracovní neschopnost. ale z toho nebývají následky, protože to je jasné a ten úřad nás vůbec nezaregistruje. Potíž bývá v tom, že vedle zaměstnání často lidé mají ještě kraťoučký úvazek třeba jako OSVČ někde a pokud vám běží živnostenský list, tak nemůžete být na úřadu práce, a to ten úřad práce úplně automaticky neví, může dojít k tomu, že třeba po měsíci zjistíte, že máte živnostenský list a vracíte tu podporu, která vám byla neprávem přiznaná. Takže než jdete na úřad práce pozastavte si živnostenský list, to živnostenské oprávnění. Potom tedy pokud dodáte všechny ta dokumenty, nejste OSVČ ani nemocní, tak vám vznikne nárok na podporu v případě, že jste v posledních dvou letech aspoň 12 měsíců pracovali tak, že z toho bylo odváděno důchodové pojištění, to znamená pracovní poměr aspoň s minimální mzdou nebo OSVČ, kteří to neměli jenom jako nějaký drobný přivýdělek, a v takovém případě vznikne nárok na podporu. Jeho délka závisí na tom kolik vám je. Lidé do 50ti let mohou brát podporu 5 měsíců, do 55ti let 8 měsíců a na 55 let 11 měsíců a její výše se odvíjí od vašeho průměrného výdělku. První dva měsíce je zpravidla 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbytek té podpůrčí doby je 45 %. Ale to pouze za předpokladu, že to nebylo rozvázáno dobrovolně ten pracovní poměr bez udání důvodu. Pokud dobrovolně z toho zaměstnání odejdete, tak se ta podpora snižuje od počátku už na těch 45 %, po celou dobu je 45 %.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
U všech věkových kategorií?

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
U všech věkových kategorií a nejpřísnější je v případě, kdy pracovní poměr skončil pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně a tam je podpora nula.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat Tomáše Liškutína, tak volejte na 221552525 nebo 2424. Také můžete mailovat na jejakaje@rozhlas.cz a nebo SMSkujte ve tvaru R2 JEJAKAJE text vašeho dotazu, a to na číslo 9077704.

/ Písnička /

Čtěte také

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Posluchači milí, vítejte v rubrice Rodinné finance, dnes s Tomášem Liškutínem řešíme konec zaměstnání a všechny náležitosti související s úřadem práce. Dovolali se k nám první posluchači, přeji hezké dopoledne, můžete se ptát.

osoba
--------------------
Dobrý den, Kreuzerová. Ptám se za dceru, byla ve firmě, odešla na mateřkou, mezitím se ta firma rozpadla, je v konkurzním řízení a nemůže od této firmy získat zápočet a důchodový list nebo jak se to jmenuje. Jak má, prosím, postupovat, když přišla na pracovní úřad, tak ji řekli: "To máte smůlu, ale my vám s tím nepomůžem." Chtěla nastoupit do novýho zaměstnání.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano, pane Liškutíne, toto je takový specifický případ, ale určitě ne jediný, povídejte.

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Rozumím, v případě, že ta společnost se dostane dnešní terminologií do insolvenčního řízení, tak jak práva, tak také povinnosti toho zaměstnavatele přebírá insolvenční správce. On je uveden na stránkách justice.cz, pokud si tam zadáte tu společnost, která je v tom insolvenčním řízení, tak je tam i dokument o jmenování insolvenčního správce a na toho se obrátit, on je povinen to vydat. V případě, že by to nevydával, tak bych se obrátil se žádostí na oblastní inspektorát práce, aby toho insolvenčního správce případně poučil a urychlil ten proces, kdyby byl nějakým způsobem liknavý. Nutně potvrzení o zaměstnání není nutné, nebrání nástupu do jiného zaměstnání, nicméně v praxi se setkávám, že si to zaměstnavatelé myslí a takového uchazeče o zaměstnání odmítají, pokud tyto dokumenty nemá a v případě úřadu práce, pokud by taková situace nastala, tak bez těchto dokumentů není známo jaký byl průměrný výdělek a pak se počítá jako 0,15násobek průměrné mzdy v národním hospodářství, což se v tuto chvíli pohybujeme někde kolem 3 tisíc korun, z čehož se opravdu vyžít nedá. Takže je potřeba ty dokumenty po tom insolvenčním správci vymoci.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, teď jste poskytli paní Kreuzerové opravdu praktické rady. Takže justice.cz, tam najde jméno toho insolvenčního správce. Zvedám další telefon a ptám se kdo tam?

osoba
--------------------
No, dobrý den, tady je posluchač z Brna.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den.

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Dobrý den.

osoba
--------------------
Já bych se chtěl vašeho poradce zeptat jak to je, když je na úřadě práce zaevidován a teďka se mu stane třeba nějaký pracovní úraz, pardon, nějaký úraz nebo něco, uklouzne na náledí nebo takto nebo ho srazí auto, a jestli je třeba vyplácena ta podpora, kterou třeba dostával? Děkuji.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Podpora, tak tu on dostává, takže když je zraněný, tak ji dostává stále. Myslíte, nemyslíte třeba nemocenskou ještě k tomu?

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Ne, rozumím posluchači, v případě, že je ten posluchač zraněn, tak vlastně nemůže plnit ty základní povinnosti na úřadu práce, to znamená nemůže mu být zprostředkováno to zaměstnání a neposkytuje se mu po tuto dobu ani ta podpora, protože ta podpora je podporou na dobu, kdy jsem schopen plnit součinnost a hledat si to zaměstnání. Je to vlastně stejná logika, jakože pokud jsem dočasně práce neschopen, tak nejsem ani do žádného zaměstnání schopen nastoupit, takže mě vůbec na úřad práce nezaregistrují. A v případě, že se do této situace člověk dostane, tak je hodně nepříjemná, protože na tu dobu, kdy nejsem schopen poskytovat součinnost na zprostředkování zaměstnání podpora mi neběží a pak bych musel prokázat, že jsem se dostal do sociální nouze a požádat si o sociální dávky v hmotné nouzi a tam už jsou ta pravidla hodně přísná a odvíjí se to od nikoli od průměrného výdělku, ale od minim stanovených vyhláškou. Takže pokud posluchač nemá úspory a něco takového se stane, tak pak nezbývá než si požádat o sociální dávky v hmotné nouzi.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, to je tedy velmi praktická rada, nicméně poněkud drsná, tak ji posíláme do Brna a doufejme, že náš posluchač na tom nebude až tak zle. Zvedám další telefon a ptám se, kdo tam, dobrý den, můžete se ptát.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady taky posluchač z Brna.

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Dobrý den.

osoba
--------------------
Prosím vás, měl bych takovou jenom prosbu, mám rok do důchodu a když bych se domluvil s tím zaměstnavatelem jako na dohodě na odchodu a když se zaregistruju na tom pracovním úřadu, tak jestli to nebude mít vliv, nechci jít jako do toho předčasnýho důchodu o ten rok, jestli se ten rok bude počítat, když jsem odešel jako v rámci dohody, když to nebyla výpověď od zaměstnavatele, takto jsem se chtěl zeptat.

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Ano, rozumím. Takto, pokud se zaregistrujete na úřadu práce a budete tam veden v evidenci, tak se vám ta doba evidence na úřadu práce započítá do počtu, které potřebujete jako odpracované pro nárok na starobní důchod. Takže nemusíte se bát o to, že by ten rok nebyl započtený. Tam by se vám to nezapočetlo pouze pokud byste byl mimo úřad práce.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane Liškutíne, máme tady dotaz od pana Honzíčka, jak je to s možností čerpání podpory, když teprve v průběhu roku 2014 duben, květen přijde část ročních odměn za rok 2013?

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Co se týče odměn, tak ty se zahrnují do průměrného výdělku. Dneska jsme celý pořad mluvili o průměrném výdělku, což není mzda, mezi tím je rozdíl. Do průměrného výdělku jsou právě započítávány i různé příplatky za práci přesčas, v sobotu, v neděli, prémie a tak dále. Pokud je vyplácena nějaká prémie za určité období, tak se rozpočítá do počtu období, na které je poskytována. Jde-li o roční prémii, tak se rozpočítá do 12ti měsíců, pokud jde o čtvrtletní prémii do 3 měsíců, tím pádem o to se zvýší ten průměrný výdělek, který potom tvoří mzda a poměrná část té poskytnuté prémie. A podpora v nezaměstnanosti se počítá naštěstí z té vyšší částky.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Liškutíne, přišel nám ještě dotaz z Chrudimska, ale je natolik dlouhý a složitý, že vám ho přepošlu a vy našemu posluchači odpovíte sám. Já vám pro tuto chvíli děkuji, děkuji za velice cenné rady, které pevně věřím, že našim posluchačům umožní zvládnout toto většinou velmi těžké a komplikované období v životě.

mgr. Tomáš LIŠKUTÍN, sdružení Spotřebitel.net
--------------------
Rádo se stalo, na shledanou.

Martina KOCIÁNOVÁ, moderátorka
--------------------
Uslyšíme se za 14 dní, díky.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...