Čím ohřát vodu? Bojlerem, nebo ohřívačem?

25. únor 2013
Rada pro tento den

Asi pětina z celkových nákladů na domácnost padne na ohřev vody. Ovšem i tyto výdaje lze do jisté míry snižovat díky moderním spotřebičům.

V domácnostech nejčastěji vodu ohříváme v zásobníku neboli bojleru, a to buď nepřímým, nebo přímým ohřevem. Nepřímý ohřev zajišťují zásobníky napojené na zdroj tepla v bytě, tedy na kotel, ať už je elektrický, plynový kotel či na pevná paliva. Do rodinných domů se hodí zásobníky s objemem 100 – 200 litrů, z nichž lze vodu rozvést na několik míst. O přímý ohřev se starají samostatné elektrospotřebiče s vlastním energetickým štítkem. Vhodné jsou třeba tam, kde je hlavní zdroj teplé vody příliš daleko a bylo by nehospodárné vést potrubí přes celý byt.

Přímý a nepřímý ohřev kombinují tzv. kombinované bojlery
Lze je zapojit do systému vytápění, vodu pak nepřímo ohřívá kotel a přímo základní zdroj energie, zpravidla elektřina.

Průtokové ohřívače
Jsou sice pokládány za řešení, které se ve velkých rodinách může prodražit, ale mají i své výhody. Především teplou vodu nikde neskladujeme, a tudíž nepotřebujeme energii na průběžné udržování teploty. Navíc zařízením voda jen prochází, nehrozí, že by se v ní mohli při delším nepoužívání množit nevítaní mikrobi.

Kombinované kotle
Za variantu průtokových ohřívačů lze považovat některé kombinované kotle. Jak název napovídá, ohřívají vodu pro vytápění i užitkovou vodu. Moderní plynové ohřívače (karmy) si dnes dokážou poradit s kolísáním tlaku vody a výkon hlavního hořáku se mění podle množství protékající vody (teče–li jí málo, ohřívá malý plamen, teče–li hodně, i plamen se zvětšuje).

Elektrické průtokové ohřívače
Ty, které jsou vhodné do koupelny, potřebují velký příkon, tedy zpravidla trojfázový proud a silnější jistič. Při sprchování musí ohřát zhruba deset litrů vody za minutu, a to už je nějaká spotřeba energie. Tyto ohřívače se proto využívají spíše jen jako doplňkový zdroj teplé vody.

Další podrobnosti najdete na www.iReceptar.cz

Spustit audio