Charamza

O původu příjmení
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy O původu příjmení

Příjmí Charamza máte doloženo již z roku 1473. V současnosti jej nosí 246 osob. Vychází nejspíše z valašského apelativa charamza, tj. „nedbalec“, „člověk k ničemu“. Příjmení Charamza tedy patří mezi pojmenování podle vlastností. Charý též znamená „šedý“, ale přitom „myslíme více na nemilý dojem, jejž ta barva na nás činí“ (odtud i šereda).

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2010, s. 72; F. K., Charamza, charý, Naše řeč, roč. 11, 1927, č. 1, s. 23; A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1897, s. 40; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 80

Spustit audio
autor: Žaneta Dvořáková