Burda: módní časopis a světové vydavatelství vzniklo kvůli nevěře

Historie jednoho z největších světových vydavatelství sahá až do první poloviny 20. století. Spíše než skandální vznik ale může za jeho úspěch něco jiného.

Logo

Franz Burda byl německý nakladatel a knihtiskař, který si kromě ženy Aenne Burdy vydržoval i několik milenek. Jedné z nich, Elfriede Breuerové, dokonce financoval vlastní módní vydavatelství Effi. Když na to jeho žena přišla, dostal nůž na krk.

Franz Burda si vybral setrvání v manželství se třemi syny. Aby ale utěšil svoje špatné svědomí, zafinancoval své ženě vlastní vydavatelství. To nejprve neslo jméno Favorit, ale vzápětí bylo přejmenováno na Burda Moden.

Slávu přinesly obyčejné střihy

První číslo módního časopisu vyšlo v lednu 1950 v nákladu 100 000 výtisků. Netrvalo dlouho a v milionových kusech se rozletělo do celého světa. A co stálo za jejich popularitou? Střihy.

Logo

V každém čísle mohla čtenářka (anebo i čtenář) naleznout vložené archy se vzory střihů. A nebyly to střihy ledajaké. Byly jednoduché, originální a šití podle nich bylo dobře realizovatelné a finančně dostupné pro každého.  

Sláva značky pokračovala

Pokud byl v roce 1950 náklad Burdy 100 000 výtisků, v roce 1968 to už bylo 1,5 milionu. Obrat Burda Moden činil v roce 1994 172 milionů německých marek. Aenne Burda byla právem nazývaná „Královnou odívání“ a pro mnohé ženy byla symbolem úspěchu.

Své vydavatelství vedla až do 85 let. Pak časopis rozdělila rovným dílem mezi své syny. Frieder a Franz odprodali své podíly Hubertovi, který tak převzal vedení nad Burda Moden.

Díky komu se dostal časopis Burda do socialistického sektoru? Kdy se poprvé objevil v Československu? Co vydává české vydavatelství Burda dnes? Jak se šije podle střihů vložených do časopisu Burda? Více uslyšíte ze záznamu.

autoři: Jitka Škápíková , Magdalena Šorelová
Spustit audio

Související