Brant/Brand/Brandt

25. říjen 2016

V současnosti u nás žije 128 osob s příjmením ve formě Brant, 773 s formou Brand a 60 s příjmením Brandt. Jedná se o různé varianty téhož příjmení. Podle Josefa Beneše je možných výkladů několik. Příjmení Brant může pocházet z německých místních jmen jako Brand, Brandt, Brant, Brandtstätt, Brandstetten apod. – obcí s obdobným názvem je v Německu a v Rakousku několik, též několik českých obcí jménem Žďár mělo německý paralelní název Brand, obec jménem Brandstatt ležela i u Hartmanic, česky se nazývala Spáleniště a dnes je zaniklá. Tato místní jména odkazují k tomu, jak obce vznikly, i u příjmení Brand je možný výklad z apelativa žďár, tedy „vypálená část lesa“.

Použitá literatura:
J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Ústí nad Labem 1998, s. 209, s. 220, s. 232; H. Bahlow, Deutsches Namenlexikon, München 1967, s. 77; R. a V. Kohlheimovi, Duden Familiennamen, Berlin 2008, s. 134

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio