Borek + Borka

7. prosinec 2022

Příjmení Borka u nás dnes nosí jen 57 mužů. Přechýlené Borková používá 621 žen, ovšem to se vztahuje i k běžnějšímu příjmení Borek. Obě, Borka i Borek, bychom mohli vyložit stejně, a to z apelativa bor, tj. „borový les“, dále z místního jména obce Bor, Bory apod., nebo z rodných jmen začínajících nebo končících na -bor, jako je např. Borislav, Dalibor apod.

Použitá literatura:
D. Moldanová, Naše příjmení, Praha 2019, s. 32 (Borek); J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 109, s. 164 (Borek); A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1897, s. 13, s. 146 (Borek); M. Knappová, Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec 2002, s. 13 (Borek)

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu