Body Mass Index neboli BMI rozliší „obyčejnou“ nadváhu a obezitu, která se musí léčit. Jak BMI vypočítat? Co je jojo efekt? A víte, že na něj existují léky?

10. leden 2022

Podle posledních dat Eurostatu má problémy s váhou 53 % evropské populace starší 18 let. V České republice je každý pátý obézní a 6 z 10 Čechů má nadváhu. Obezity přibývá i u dětí.

„Máme zakódováno, že muži jsou ti velcí, statní jedinci. Možná právě proto mají čeští muži s nadváhou a obezitou větší problém,“ vysvětluje Dita Pichlerová z 2. lékařské fakulty UK. „Genetika hraje obrovskou roli, více než 50%. Bohužel k tomu přispívá prostředí, ve kterém jsme vyrůstali.“

Co je nadváha

Muž by měl mít do 20% tuku v těle, žena do 30%. Pro určení nadváhy nebo obezity je důležitý BMI (body mass index). Spočítáte ho vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky. Takže pokud vážíte 70 kg a měříte 1,7 m, pak se vaše BMI zpočítá takto: 70 : (1,7x1,7) = 70 : 2,89 = 24,22

  • BMI 25–29,9 = nadváha
  • BMI nad 30 = obezita

Obézním hrozí vážné zdravotní problémy:

  • Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu
  • Vysoký krevní tlak
  • Vysoký cholesterol
  • Ženy trápí rovněž neplodnost, muže potíže s erekcí
  • S obezitou souvisí i vyšší množství nádorů určitých orgánů nebo syndrom spánkové apnoe

Již úbytek 10% váhy u obézních se příznivě projeví na jejich zdravotním stavu.

Co to je jojo efekt?

„Když už jste byli jednou obézní, budete s tím bojovat celý život,“ říká specialistka svým pacientům. Můžeme si podle ní představit, že v mozku je jakýsi termostat, který je nastaven na tu nejvyšší dosaženou hmotnost. A tělo se neustále snaží se k ní dostat a překonat ji. Proto vznikají tzv. jojo efekty.

„K obezitě bychom se měli chovat jako k chorobě, a ta se musí medikovat,“ tvrdí obezitoložka. Novinkou jsou léky s minimálními vedlejšími účinky, které je možné brát jako prevenci jojo efektu.

Podvázání žaludku

Dita Pichlerová

Bariatrické operace (tzv. podvázání žaludku) jsou určené pro pacienty s BMI nad 35 nebo pro diabetiky II. typu s BMI nad 30. Tento zákrok v poslední době nahrazují méně invazivní postupy. Liposukce v žádném případě ale není řešení obezity.

Populace celosvětově tloustne, přizpůsobují se tomu např. velikostní označení oblečení. Dita Pichlerová ale varuje před úpravou žebříčku BMI. „Víme, že do BMI je člověk minimálně ohrožen metabolickými poruchami. Přepracování tabulek by nemělo žádný význam, protože ty choroby by se dostavily stejně,“ tvrdí.

Jakou roli při léčbě obezity a udržení hmotnosti hraje pravidelné stravování? Platí, že racionální strava je dražší než ta méně zdravá? Kolik tekutin bychom nejen při hubnutí měli vypít? A je nutné se vzdát alkoholu?

Spustit audio

Související