Argentinští usedlíci chtějí mluvit česky

29. červenec 2010

Téměř misionářskou činnost vykonával náš dnešní čtvrteční host (29.7.), který po dlouhá léta šířil český jazyk do koutů vzdálených. Na život v milované Argentině a hodiny, které dávala místním studentům, vzpomínala pedagožka Hana Hanušová, společně s manželem a bývalým studentem Karlosem Hornym. V roli kapitána, při plavbách po rozhlasových vlnách ČRo 2 – Praha, přivítal manželský pár moderátor Tomáš Voženílek.

Pro H. Hanušovou je obyvatelstvo Argentiny zajímavým studijním materiálem. Jak dodává "Český jazyky se, odtržený od své domoviny, vyvíjí zcela nezávisle, a to do naprosto odlišné podoby." V Latinské Americe se např. nedělá rozdíl mezi ženským a mužským příjmením, celá problematika je řešena oslovením slečna či paní. Tamní usedlíci totiž chtějí mluvit česky. Je to prý jeden ze stěžejních pilířů spojující obyvatele s jejich bývalou domovinou, protože je důležité udržovat kulturní sounáležitost.

Až na naše obrazovky pronikla celá řada telenovel pocházejících právě z Latinské Ameriky. Nejen Tomáše Voženílka proto zajímalo, zdali se jedná o místní folklor. Odpověď spočívala v dlouholeté tradici, sahající až k počátkům rozhlasového vysílání. K. Horny s úsměvem vysvětlil, že televizní seriály osobně nesleduje, ale možná to je i z části tím, že ženy nemají odpoledne (při siestách) co na práci. V porovnání se Španělskem jsou prý siesty v Latinské Americe dodržovány podstatně méně. O vysílání rádia jsme se samozřejmě zajímali podrobněji a dozvěděli se, že nejen v Argentině sehrává v životě obyvatel stále velkou roli. Zejména v zemědělství, kde se místní hospodáři prostřednictvím vysílání lokálních stanic navzájem informují. Naši hosté poslouchají obdobu Českého rozhlasu nejčastěji v autě, protože rozloha Argentiny je zcela nesrovnatelná s ČR. Cestování na vzdálenosti desítek km denně je obvyklé. Pro ilustraci hosté uvádějí, že pouhé hlavní město Buenos Aires má více obyvatel, nežli náš stát.

K. Horny je obdivovatelem české hudby, kterou začal poslouchat již v dětství a pohledem rodáka nám popsal odlišnosti panující nejen v tamních multikulturách. Pokud zmiňujeme Argentinu, často s ní spojujeme i Španělsko, ale není to tak úplně správně.

Jižní Amerika - Argentina

Velký vliv na současné obyvatelstvo mělo i původní složení přistěhovalců, zastoupené z podstatné části Italy. Další důležitou roli zastávají domorodci z řad indiánů. Jižní Amerika je tedy díky kolonizaci opravdu pestrá. Nejvýznamnějšími svátky zůstává „Bicentenario“ a fotbalová utkání. Opravdu, dle slov našich hostů, fotbalová utkání prostupují celou společností a H. Hanušová sama přiznává, že při důležitých zápasech prožívá chvíle nejraději v restauracích nebo na stadionu. V současnosti se manželé věnují pěstování kiwi a podnikají, ale i přesto si K. Horny najde čas na svou vášeň, a to vaření. Lásku k dobrému jídlu a pití sdílí s ostatními argentinskými muži. H. Hanušová dodala, že je to s největší pravděpodobností díky hovězímu masu, protože Argentina je zemí stád kvalitního skotu.

Mnohem více si ale poslechněte v následujícím audiozáznamu …

Hana Hanušová a Karlos Horny

autor: Jan Sklenář
Spustit audio