Amazonka

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02968122.jpeg

V domorodých jazycích Bílá řeka nebo Velká řeka se jmenuje podle bojovných žen, které známe z řeckých bájí.

Ústí Amazonky objevil Španěl Vicente Yáñez Pinzón v roce 1500 a pojmenoval řeku Rio Santa Maria de la Mar Dulce, tedy Řeka svaté Marie sladkého moře, protože ještě desítky kilometrů od břehu byla voda v moři sladká.

První cestu po řece podnikl v roce 1541 španělský conquistador Francisco de Orellana, setník Gonzala Pissara, aby přivedl pomoc zdecimované armádě.


Amazonka pramení v Peru, stéká ze svahů And do Amazonské nížiny a valí se dál zhruba 7000 kilometrů rovníkovou oblastí Jižní Ameriky a nekonečným deštným pralesem.

V povodí narazil na indiánský kmen, jehož náčelnice byla – žena. A tak řeku nazval Amazonkou.

Amazonky byly bojovné statečné ženy, mužatky, které známe z řeckých bájí. A taky ze spousty vázových maleb a reliéfů, protože bojové akce Amazonek proti Řekům měli antičtí umělci velmi v oblibě. Jejich královnu Hippolytu najdeme i ve Shakespearově Snu noci svatojánské.

Sídlily pravděpodobně na severním pobřeží Malé Asie nebo na Krymu a byly prý stejně statečné jako muži, nebo dokonce statečnější.

Jejich praotcem byl bůh Árés. Amazonky se cvičily v boji a sloužily ve vojsku. Po tu dobu zůstávaly pannami. I pak, když se vdaly a začaly rodit děti, vládly a rozhodovaly o důležitých věcech. A chlapi zatím vedli domácnost.

Jméno Amazonek pochází ze slova „amazos“, tedy bezprsé

V mládí si kvůli boji Amazonky odstraňovaly jeden nebo oba prsy, aby se jim lépe střílelo z luku.

Válečnou výpravu proti královně Amazonek vedl velký hrdina Herakles. Měl přinést dceři krále Eurysthea zlatý pás královny Hippolyty, který jí daroval bůh Áres.

Achilles bojuje s královnou Amazonek Penthesileou. Vyobrazení na nádobě z 5. století před Kristem

Když se válčilo o Tróju, Amazonky v čele s další královnou Penthesileiou přispěchaly obléhanému městu na pomoc. Bily se statečně. Ovšem v nestřežené chvíli achajský hrdina Achilles napřáhl kopí a královna Penthesileia se skácela k zemi.

Aby Amazonky dostaly zpět mrtvé tělo své vládkyně, musely odpřisáhnout, že už nikdy proti Řekům nepozvednou zbraně. Slib dodržely. A od té doby je ve starých mýtech po Amazonkách ticho po pěšině.


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.