Amazonka

13. srpen 2014

V domorodých jazycích Bílá řeka nebo Velká řeka se jmenuje podle bojovných žen, které známe z řeckých bájí.

Ústí Amazonky objevil Španěl Vicente Yáñez Pinzón v roce 1500 a pojmenoval řeku Rio Santa Maria de la Mar Dulce, tedy Řeka svaté Marie sladkého moře, protože ještě desítky kilometrů od břehu byla voda v moři sladká.

První cestu po řece podnikl v roce 1541 španělský conquistador Francisco de Orellana, setník Gonzala Pissara, aby přivedl pomoc zdecimované armádě.


Amazonka pramení v Peru, stéká ze svahů And do Amazonské nížiny a valí se dál zhruba 7000 kilometrů rovníkovou oblastí Jižní Ameriky a nekonečným deštným pralesem.

V povodí narazil na indiánský kmen, jehož náčelnice byla – žena. A tak řeku nazval Amazonkou.

Amazonky byly bojovné statečné ženy, mužatky, které známe z řeckých bájí. A taky ze spousty vázových maleb a reliéfů, protože bojové akce Amazonek proti Řekům měli antičtí umělci velmi v oblibě. Jejich královnu Hippolytu najdeme i ve Shakespearově Snu noci svatojánské.

Sídlily pravděpodobně na severním pobřeží Malé Asie nebo na Krymu a byly prý stejně statečné jako muži, nebo dokonce statečnější.

Jejich praotcem byl bůh Árés. Amazonky se cvičily v boji a sloužily ve vojsku. Po tu dobu zůstávaly pannami. I pak, když se vdaly a začaly rodit děti, vládly a rozhodovaly o důležitých věcech. A chlapi zatím vedli domácnost.

Jméno Amazonek pochází ze slova „amazos“, tedy bezprsé

V mládí si kvůli boji Amazonky odstraňovaly jeden nebo oba prsy, aby se jim lépe střílelo z luku.

Válečnou výpravu proti královně Amazonek vedl velký hrdina Herakles. Měl přinést dceři krále Eurysthea zlatý pás královny Hippolyty, který jí daroval bůh Áres.

Achilles bojuje s královnou Amazonek Penthesileou. Vyobrazení na nádobě z 5. století před Kristem

Když se válčilo o Tróju, Amazonky v čele s další královnou Penthesileiou přispěchaly obléhanému městu na pomoc. Bily se statečně. Ovšem v nestřežené chvíli achajský hrdina Achilles napřáhl kopí a královna Penthesileia se skácela k zemi.

Aby Amazonky dostaly zpět mrtvé tělo své vládkyně, musely odpřisáhnout, že už nikdy proti Řekům nepozvednou zbraně. Slib dodržely. A od té doby je ve starých mýtech po Amazonkách ticho po pěšině.


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.

autoři: Jitka Škápíková , Helena Petáková , Dan Moravec
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...