Zlato jako kov, který ovlivňoval dějiny: Od legend o Eldorádu, přes alchymii až k umění šperkařů

1. únor 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dobývání Mexika: Hernán Cortes ve Vera Cruz

V lidských dějinách hrálo jednu z hlavních rolí. Dokázalo vyvolávat stěhování národů, ničit i povznášet ekonomiky, ovlivňovat osudy králů i císařů i stvořit nejkrásnější díla světa.

Zlato je neuvěřitelně odolné. Nepůsobí na něj vnější vlivy, nerezaví, je odolné vůči kyselinám, zásadám i solím. Rozpouští se pouze v lučavce královské a směsích kyanidu. Je i snadno zpracovatelné a v minulosti bylo i snadno dostupné. Bylo tedy prvním kovem, který začali lidé těžit a využívat.

Zlato je i ve vodě

Moře a oceány naší planety mají v sobě milión tun zlata

Zlato je v podstatě všude. Z hornin putuje do vody, do rostlin i živočichů. Najdete ho rozptýlené i ve vesmíru. Je v železných meteoritech, kamenných meteoritech, sklovitých tektitech a v měsíčním prachu.

Zlato je i v zemské kůře a mořské vodě. Tam je rozptýleno od jedné tisíciny až do 6 mg zlata na metr krychlový. Takže moře a oceány naší planety mají v sobě milión tun zlata.

Celkové množství zlata vytěžené člověkem se odhaduje na závratných 75 000 až 117 000 tun a kdo ví, kolik se ho ještě nenašlo. Lidé přitom těží zlato nejméně 6000 let. Nejstarší doklady o použití zlata se datují do Přední Asie do doby kolem roku 6000 př. n. l.

Z Evropy pocházejí první nálezy zpracovávaného zlata zřejmě z 5. tisíciletí př. n. l. z nekropole v bulharské Varně.

Zlato provází všechny civilizace

Jeden z artefaktů z Tutanchamovy hrobky

Patrně největší zlatý poklad objevili archeologové v hrobce 18letého egyptského faraona Tutanchamona, který vládl do roku 1339 př. n. l. Jeho rakev, sarkofág, trůn, stovky nejrůznějších sošek a šperků byly zhotoveny z devíti tun zlata. Jeho cena byla znásobena dokonalým uměleckým zpracováním.

Vládci jihoamerické říše Inků žili v palácích ze zlata, oblékali se do zlatých hábitů a nosili zlaté šperky. U příležitosti narození svého prvního syna dal Inka Huyana Kapak ukovat řetěz ze zlata, který neslo 180 mužů. Chrám Inky Kuri Kanči stál ve zlaté zahradě, kde byly tráva, květy, ptáci i zvířata zhotoveny ze zlata.

Roku 1519 dostal konkvistador Hernando Cortéz od vládce Aztéků Montezumy bohaté dary, které měly uklidnit jeho dobyvačnost. Byly mezi nimi dva límce ze zlata a drahokamů a 28 kg zlatých valounů.

Na zlato velmi bohaté byly rovněž indiánské říše na území Kolumbie. Jeden z vládců se tam při obřadech celý pomazal zlatým prachem a ten pak ze sebe rituálně smýval ve vodách jezera Guatavita. Tento akt se stal základem legendy o zlatém Eldorádu. Ačkoliv část zlata byla vylovena už v době konkvisty, značná část pokladu dodnes nejspíš leží na dně jezera.

Zlatonosné Čechy a Praha alchymistů

Alchymista vyrábějící zlato

I Čechy měly po staletí pověst zlatonosné země. Zlato se rýžovalo na Otavě, Volyňce, Blanici, Lomnici, Vltavě a dalších řekách. Od středověku vzkvétalo i dolování. Ve Zlatých horách, v Kašperských Horách i kolem Jílového u Prahy. A právě tam se za zlatým pokladem vypraví dnešní Expedice.

Česká zlatá doba nastala v letech 1576–1611, za  časů vlády Rudolfa II. habsburského, kdy se Praha stala metropolí Svaté říše římské a pražský císařský dvůr vyhledávaným místem učenců, umělců i mágů a dobrodruhů.

Každý, kdo v říši i mimo ni něco znamenal a chtěl něčeho dosáhnout, musel Prahu navštívit. Ta se tak stala městem plným astronomů, astrologů i alchymistů, kteří se pokoušeli vyrobit kámen mudrců i zlato. O nich vám v Expedici poví historik Ivo Purš z Ústavu dějin umění akademie věd.

Kousky legendárního šperkaře

Replika jednoho ze zlatých vajec Petera Carla Fabergého

Jakou roli hrálo ve šperkařství? V tomto oboru byl patrně nejproslulejší petrohradský klenotník Peter Carl Fabergé. Ten v letech 1884–1917 dodával každý rok ruské carevně velikonoční zlaté vejce.

Jedno z vajíček mělo např. emailovou skořápku a uvnitř zlatý žloutek. V něm se skrývalo miniaturní kuřátko, v tom pak napodobenina carské koruny a malý přívěsek. V roce 1911, kdy byla otevřena transsibiřská magistrála, byla ve velikonočním vajíčku platinová lokomotiva se zlatými vagóny. Jaké kousky dělají šperkaři dnes?

autoři: Josef Kluge , Markéta Ševčíková
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...