Valdštejn: Génius, byznysmen a státník, nebo zrádce, vrah a podvodník?

19. září 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Podobizna Albrechta von Valdštejna

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, muž, který předběhl svou dobu, skvělý vojevůdce, politik světového formátu, stratég, byznysmen a vizionář, o němž se toho moc neví.

Šlo o osobnost velmi mnohovrstevnatou, zajímavou i kontroverzní. Jedni tvrdí, že jeho schopnosti dodneška nebyly doceněny a že byl jednou z nejvýznamnějších postav politiky své doby, jiní tvrdí, že to byl kariérista, zrádce, vrah a podvodník. Jaký byl vlastně muž, který se narodil 24. září 1583 a který si jako jediný dokázal vybudovat vlastní stát ve státě? Expedice se vypraví na místa s Valdštejnem spojená a pokusí se odhalit, v čem bylo tajemství jeho úspěchu.

Rytina s podobiznou Albrechta z Valdštejna z období mezi 1625-28

Sirotek, který se vypracoval

Postava Albrechta z Valdštejna je v českém historickém povědomí zakořeněna jako minimálně kontroverzní, spíše však negativní. V průběhu času mu bylo vyčítáno jeho nedostatečné češství, zrada národa, velká zrada Moravanů i jeho nebývalý pobělohorský profit. Velkou roli sehrál už jeho původ a dětství. Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna pocházel ze zchudlé větve starobylého českého panského rodu. V necelých 12 letech osiřel a byl svěřen do výchovy poručníkům, kteří ho vychovávali v duchu českobratrské víry. Už tehdy si Albrecht řekl, že nikdy nedopustí, aby byl stejně chud, jako jeho otec. A právě tato idea patrně stála za jeho pozdějšími obrovskými úspěchy.

Divoké mládí a extrémní ctižádost

Už v mládí se projevovala jeho poněkud svéhlavá povaha. Studoval na luteránském gymnáziu v Goldbergu a na protestantské akademii v Altdorfu, z níž ho ovšem vyloučili za rvačky a následně i zabití jednoho z jeho kolegů. Což byl také jeden z důvodů, proč v jedenadvaceti letech odchází s vojskem na turecké bojiště do Uher. V prvních bojích sice nezískal žádnou slávu, již tehdy však na sebe upozornil svojí ctižádostí. V roce 1606, po uzavření míru, je Albrecht z Valdštejna propuštěn s hodností plukovníka českých stavů. S podporou svého švagra Karla staršího ze Žerotína se poté uchází o službu u vídeňského dvora arciknížete Matyáše. A tehdy také konvertoval ke katolicismu.

Středoevropský malíř: Portrét Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna (sbírky Valdštejnského paláce, Praha)

Keplerův horoskop

V roce 1608 přišel další zásadní moment jeho života: Valdštejn si nechává císařským matematikem a astrologem Johannesem Keplerem sestavit osobní horoskop. Kepler, který nevěděl, čí horoskop sestavuje, mu v něm předpovídá závratnou kariéru, kterou však zaplatí naprostou odcizeností svému okolí a osobní osamělostí. Což se nakonec všechno potvrdilo. Včetně toho, že díky sňatkům získá značné jmění. V roce 1609 se Valdštejn oženil s bohatou vdovou Lukrécií Nekšovou z Landeka. Tento sňatek ho zařadil mezi nejbohatší moravskou šlechtu.  Po její smrti v roce 1614 zdědil rozsáhlé statky Vsetín, Lukov a Rymice.  Po vypuknutí českého stavovského povstání v roce 1618 střeží s moravským plukem neutralitu Moravy. Čeká však jen na vhodnou příležitost, kdy bude moci vstoupit otevřeně do habsburských služeb. Bez skrupulí přebíhá na stranu císařských i s plukovní pokladnou.  Je označen za zrádce a na Moravě je mu konfiskován majetek.

Valdštejn podnikatel, budovatel a státník

Všechny tyto ztráty si pak ale v císařských službách mnohonásobně vynahradí. V pobělohorských konfiskacích totiž získal obrovský majetek a začal budovat své pevné a ekonomicky silné dominium na Frýdlantsku a Jičínsku. Léta 1621 - 1625 znamenají první etapu tzv. Valdštejnovy velké doby.  Je jmenován vrchním velitelem císařských vojsk a je povýšen na říšského knížete. Genialita jeho vojenské kariéry nebyla dána jen výjimečnými strategickými schopnostmi, ale na svou dobu nevídaným ekonomicko-politickým myšlením. Jako jediný rozpoznal, že armádu nestačí zasypat penězi, ale že musí být zajištěna bezchybně fungujícím hospodářstvím, které je zcela podřízeno jejím potřebám. Jen z této pozice je možné ovládnout nejen armádu, ale získat i politickou moc.

Zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu

Závisti navzdory?

A právě tyto obrovské úspěchy budí závist a Valdštejna začínají někteří jeho blízcí očerňovat u císaře, který mu do té doby bezmezně důvěřuje - však si také od Valdštejna Ferdinand II. půjčuje obrovské peníze, takže se stává jeho největším dlužníkem. Nedůvěra je zaseta a Valdštejn je obviňován z pokusů zasahovat do politických zájmů monarchie. Jeho odpůrci získávají na svou stranu nejen císaře, ale i vysoké důstojníky jeho armády. 24. února 1634 přijíždí do Chebu a stále věří v podporu svého vojska -v intencích svého rodového hesla "Závisti navzdory". Jeho vlastní plukovníci však již rozhodli o jeho osudu.  Na Valdštejna čekala smrt v Pachellbelově domě, kdy byl ubytován: jeho vlastní rytmistr Deveroux jej probodl partyzánou.

Okolnosti Valdštejnova života odhalí Expedice ve Frýdlantu s historičkou Ivou Beranovou, v Jičíně s historičkou Hanou Fajstauerovou, v Chebu s historičkou Markétou Plevnou a s doc. PhDr. Zdeňkem Hojdou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

autoři: Josef Kluge , Markéta Ševčíková
Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?