Václav Malý: Jsem pro redukci vysokých škol. Jejich kvalita je ubohá

02307935.jpeg

Honba za diplomy. Absolventi bez vzdělání i bez uplatnění. A nekvalitní učitelé hlavně na pedagogických školách. Václav Malý souhlasí s plánem ministerstva školství na redukci počtu vysokých škol. Proč pořád po někom chtít diplom nebo maturitu?

„Vždyť je to nesmysl. U nás je 71 vysokých státních škol a 32 soukromých. To přece není možné. To musí mít vliv na kvalitu výuky,“ rozohnil se ve vysílání světící biskup pražský Václav Malý.

Absolventi bez vzdělání

Počet studentů se za posledních 25 let ztrojnásobil, i tak jich máme méně, než je průměr EU. Podle Malého ale poklesla úroveň vzdělanosti. Vysokoškolákům chybí celkový rozhled a kvalifikace se dnes chápe jen jako cesta k zisku, k vlivu a ke kariérnímu postupu.

„Za těch 25 let jsem některé vysoké školy navštívil. A někde byla atmosféra tak ubohá i reakce byly takové ubohé, že jsem si kladl otázku: Má to vůbec význam, že tato škola existuje?“

Nekvalitní učitelé

Kamenem úrazu jsou podle Malého nekvalitní učitelé hlavně na pedagogických fakultách. I když připouští, že v současnosti nemáme žádné prostředky, jak kvalitu vyučujících hodnotit. Dneska je vysokoškolský profesor hodnocený jenom podle toho, kolik za rok napíše článků, kolik napíše knih.

Čtěte také

„Skutečný vědec musí často bádat kolik let, než vydá nějaké plody,“ popisuje. „A tady pořád jenom ta kvantita. Ti vyučující jsou honěni, aby měli publikační činnost. Často to jsou jenom poloopsané články, které nepřinášejí nic nového. Je to jenom shrnutí toho, co si člověk načetl.“

Studium manažerství a komunikace?

Chybí nám taky hluboce technické vzdělání nebo naopak hluboce humanitní. „Já nevím, co se musí pět let učit manažerství? Nebo mluvit o komunikaci?“ ptá se Malý. „Taky se zanedbává učňovské školství. Pořád po někom žádat maturitu? Proč? Já si vážím i opravdu dobrého řemeslníka.“

Co se podle Malého skrývá pod pojmem hrdinství? Proč si myslí, že jsou letošní oslavy konce 2. světové války příliš pompézní? Proč se stal patronem dárcovství kostní dřeně? Může duchovní trpět syndromem vyhoření? Poslechněte si ze záznamu v iRadiu.