V 8 až 12 % případů je pacientům během nemocniční léčby způsobena nějaká újma. Chcete být mezi nimi?

1. září 2014
Jak to vidíte?

Moderní technologie. Účinné, ale i nadmíru rizikové léky a metody. Úzká specializace zdravotníků. Jde to všechno zkoordinovat a vyloučit rizika? Jediná bezpečná nemocnice je ta, kterou ještě neotevřeli!

„V málokteré oblasti lidské činnosti došlo v posledních sto letech k tak dramatickému nárůstu možností, ale i rizik, jako ve zdravotnictví. Medicína před sto lety byla bezpečná právě proto, že toho moc nezmohla. Právě nové možnosti sebou přinášejí vyšší rizika,“ říká MUDr. David Marx, proděkan 3. lékařské fakulty UK a ředitel Spojené akreditační komise.

Tato rizika nikdy nemůžeme vyloučit. „My všichni, tedy zdravotníci, politici, úředníci, ale i pacienti, se je musíme snažit minimalizovat,“ dodává.

Chyby v lécích, operacích, diagnostice…

Mezi nejčastější nežádoucí události patří chyby při podávání léků, chirurgická pochybení, diagnostické chyby a infekce spojené se zdravotní péčí. Světová zdravotnická organizace vydává od roku 2004 bezpečnostní doporučení. Vychází z nich i naše ministerstvo zdravotnictví. Jedná se o metodické rady, které mají pochybením předcházet.


Doporučení MUDr. Davida Marxe
1. Upozorněte personál, že jindy dostáváte modré pilulky, ale tentokrát vám dali žlutou!
2. Zeptejte se lékaře, který se chystá vyšetřit vaše dvouměsíční dítě, zda si umyl ruce!
3. Jako senior pověřte komunikací se zdravotnickým personálem mladší příbuzné nebo známého!

Vždy je třeba rozlišovat mezi úmyslným poškozením a tím z nedbalosti nebo v důsledku neúměrného přetížení zdravotníka. „Většina chyb je ve špatně nastavených procesech, nedostatečné kontrole nebo neochotě vedení nemocnice zavést standardizované postupy,“ tvrdí Marx.

Identifikační známky jako na frontě

Běžné již jsou například identifikační náramky, které obsahují jméno a příjmení pacienta a datum narození. Ty samy o sobě ovšem riziko záměny nesníží.

Před každým podáním léčiv, před každým zákrokem i odběrem krve by se zdravotník měl pacienta zeptat, jak se jmenuje a kdy se narodil.

Víte, co polykáte?

Nešvarem je praxe, kdy sestry připraví léky do kalíšků nebo misek a ty pak roznášejí nemocným. Může tak dojít k záměně léčiv. Léky by se měly připravovat u lůžka pacienta z originálního balení.

Čistá návštěva

Riziko infekce výrazně sníží dostatečná hygiena rukou. Měli by si je důkladně mýt nejen lékaři a sestry, ale i hospitalizovaní a jejich návštěvy.

V nejrůznějších sociologických průzkumech klademe život a zdraví na ty nejvyšší příčky. Neměli bychom se proto bát zeptat se na to, čemu nerozumíme. Lékař se třeba mohl splést.

„Je to těžké, ale je to jediná cesta, jak riziko minimalizovat,“ tvrdí Marx. Není pravda, že lékaři a sestry nemají aktivní pacienty rádi. Ti je totiž vlastně hlídají,“ dodává.

Spustit audio