Tvůrce scénické hudby se nesmí nechat unést technikou, říká Pavel Kalina

10. leden 2011

Proslavil se jako tvůrce scénické hudby a koncertních projektů. Spolupracoval například na divadelní hře Václava Havla Odcházení nebo muzikálu Robin Hood.

Schopnost tvořit v sobě objevil, když se v dětství učil hře na piano. Mnohem více pozornosti, systematickému učení se stupnic a malých skladeb věnoval vlastní tvorbě dětských písní, které má archivované dodnes.

V pubertě pojal klasický odpor k pianu. V jeho očích se proměnil v nástroj zlovůle rodičů. Na gymnáziu se ale vrátil ke své zálibě a pokračoval ve studiu na konzervatoři. „Zpětně se vyjadřovat o kvalitě studií konzervatoře je těžké. Chodili jsme sice na umělecký obor, ale u moci byli komunisté. V neposlední řadě technika udělala obrovský pokrok. Dnes režisér nechodí za skladatelem ‚na poslechy‘. Zvuk se pošle elektronickou poštou během okamžiku,“ říká skladatel Pavel Klíma.

V současnosti spolupracuje s režisérem Martinem Glaserem. Velmi oceňuje kreativní souznění, které mezi oběma umělci probíhá. „Někdy režisér skladatele vnímá jako svého otroka,“ říká a dodává: „Mluví do každého akordu, do každého taktu. S Martinem máme druhý způsob spolupráce. Ví, jakou atmosféru a píseň by tam chtěl mít, ale do hudby se nemíchá. Naopak je rád, když jeho názor posunu někam dál.“

Pavel Kalina

Ve své laboratoři mixuje všemožné zvuky a ruchy. Jak sám říká, člověk díky obrovským možnostem techniky musí dávat pozor, aby se nenechal moc unést a bylo zřejmé, co chtěl hudbou vyjádřit či dokreslit.

Velmi ho zaujala práce skladatelů v USA. Se zaujetím popisuje: „Dokáží mixovat scénický orchestr například s bubínky a etnickou zpěvačkou. Navíc dostupnost lidi, disponujících například patřičným vokálem je díky multikulturnosti USA naprosto jiná, než u nás. Vznikají tak neobyčejně hudebně pestrá díla, která si samozřejmě zaslouží celosvětové uznání.“

Pavel Kalina

Interprety pro svojí práci vybírá velmi obezřetně. Jednak musí splňovat požadavky na rozsah a barvu vokálu, dále se s nimi musí dobře spolupracovat. „Někomu se musí poslat podklady dlouho dopředu, aby si stihnul vše nastudovat. To nebývá ideální v situaci, kdy spolupracuji pro divadlo. V něm je vše na poslední chvíli,“ směje se skladatel Pavel Kalina.

Se Zdeňkou Trvalcovou připravují projekt, ve kterém hodlají zhudebnit poezii. „Chtěl bych využít její vokální nadání. Má téměř dokonalý sluch. Plán je takový, že nazpívá základní vokál a zbytek dodělám na počítači, což dá jejímu zpěvu zcela nový rozměr,“ uzavřel rozhovor Pavel Kalina.

autor: Jan Profous
Spustit audio