Toška

2. červen 2022

U našich polských sousedů je doloženo příjmí Toszka již z roku 1400. Vykládá se z rodných jmen začínajících na To-, jako je Tomáš, Tomislav apod. V ČR žije nejvíce nositelů příjmení Toška v Opavě a v Ostravě, celkem u nás najdeme 65 mužů s tímto jménem. Přechýlené Tošková používá 86 žen, ale to se může vztahovat i k příjmení Tošek, které nosí 21 mužů.

Použitá literatura:
K. Rymut, Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologiczny, díl II, L–Ż, Kraków 2001, s. 614; https://nazwiska-polskie.pl/Toszek

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu