Střelka

6. prosinec 2023

Antonín Kotík vykládal příjmení Šaloun ze slovesa šáliti, tj. „klamati“, nebo šáleti, tj. „blázniti, šíleti“. Jednalo se tedy podle něj o pojmenování podle povahy. Jako pravděpodobnější se nám však jeví výklad z němčiny, z apelativa Schalaun, tj. „pokrývka“ nebo obecně „oděv“. V současnosti nosí příjmení Šaloun/Šalounová 178 obyvatel ČR.

Použitá literatura:
A. Kotík, Naše příjmení, Praha 1897, s. 115; J. Beneš, O českých příjmeních, Praha 1962, s. 92; J. Beneš, Německá příjmení u Čechů, Praha 2020, s. 402

autor: Žaneta Dvořáková
Spustit audio

Více z pořadu